Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Skarpy

Modele terenu zachowują dynamiczne powiązania z elementami pokrewnymi, takimi jak linie nieciągłości, modele korytarza i obiekty skarpy. Powierzchnie służą jako odnośniki podczas tworzenia profili, przekrojów i korytarzy. Można zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę błędów dzięki automatycznej aktualizacji. Skuteczne narzędzia do rzutowania światła dziennego i wzniesień umożliwiają generowanie modeli powierzchni dla różnych typów rzutowania skarp. Opracowywanie nawierzchni za pomocą prostych w użyciu graficznych i tabelarycznych narzędzi do modyfikacji skarp.

Narzędzia do projektowania autostrad zawierają modele terenu dla skarp