Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Dodawanie danych zestawu właściwości do etykiet

Karta Zestawy właściwości w standardowym procesie konfiguracji stylów etykiet służy do dodawania właściwości niestandardowych do stylów etykiet.

Uwaga: funkcja ta nie jest obsługiwana w tym oprogramowaniu w odniesieniu do linii próbnych, linii rzutowania oraz ramek widoków.

Przed skonfigurowaniem stylu etykiety i przypisaniem jej do obiektów należy:

  • Ustawić zestaw właściwości.
  • Przypisać zestaw właściwości do obiektów.
  • Zdefiniować właściwości ręczne dla obiektów za pomocą procesu roboczego w Informacjach o zestawach właściwości. Karta Zestawy właściwości nie zostanie wyświetlona w Edytorze komponentu tekstowego, jeśli nie zastosowano żadnego zestawu właściwości do odpowiedniego typu obiektu.
Funkcje do tworzenia dokumentacji konstrukcji: Dodawanie danych właściwości niestandardowych do etykiet.