Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Dokumentacja projektowa

Automatyczne generowanie rzutów produkcyjnych, w tym w pełni opisanych arkuszy przekrojów, profili i projektów skarpowania. Automatyzacja typowych operacji kreślenia z lepszym zachowaniem norm rysunkowych dzięki środowisku kreślenia opartemu na stylach. Korzystanie z odnośników zewnętrznych i skrótów do danych podczas generowania rysunków na podstawie wielu rysunków przekłada się na proces umożliwiający używanie w arkuszach produkcyjnych pojedynczej instancji modelu. Synchronizowanie arkuszy produkcyjnych pozwala na odzwierciedlanie zmiany wprowadzonych w modelu.

Dokumentacja projektowa umożliwia użytkownikom pobieranie opisów bezpośrednio z obiektów projektu i automatyczne aktualizowanie opisów, gdy projekt ulegnie zmianie. Program reaguje na zmiany w skali rysunku i orientacji widoku i aktualizuje etykiety po obróceniu skali wydruku lub wprowadzeniu zmian w różnych rzutniach. 

Program zawiera również etykiety skrzyżowań rur sieci ciśnieniowej w widoku profilu i przekroju, etykieta skrzyżowań rur sieci grawitacyjnej w widoku profilu i przekroju oraz widoki przekroju.

Generowanie opisanych rzutów produkcyjnych i dokumentacji konstrukcji