Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Kontrolka widoku przekroju poprzecznego

Określanie kierunku przekroju na siatce widoku przekroju. Zobacz widoki przekroju od lewej do prawej i od prawej do lewej. Określanie wartości rzędnej w celu poprawy widoczności w widoku przekroju.