Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Normy rysunkowe

Obszerna biblioteka stylów CAD specyficznych dla różnych krajów do kreślenia i tworzenia dokumentacji w inżynierii lądowej. Kontrola nad kolorami, rodzajami linii, przyrostami konturów i znakowaniem według stylu. Dostosowywanie stylów i norm na potrzeby organizacji przy użyciu struktury. Narzędzia zarządzania stylami umożliwiające wspólne korzystanie z norm kreślenia i tworzenia projektów przez różne organizacje.

  • Dodawanie etykiet położeń w widokach profilu i przekroju, gdzie rurociągi grawitacyjne i ciśnieniowe przecinają linię trasowania lub linię przykładową. 
  • Dodawanie etykiet położeń w widokach przekroju, gdzie rurociągi ciśnieniowe przecinają linię przykładową. 
  • Określanie kierunku przekroju na siatce widoku przekroju. 
  • Zobacz widoki przekroju od lewej do prawej i od prawej do lewej. 
  • Określanie wartości rzędnej w celu poprawy widoczności w widoku przekroju. 
Obszerna biblioteka stylów kreślenia inżynierii lądowej.