Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Tworzenie map

Funkcja odwzorowania kartograficznego pozwala na tworzenie map zawierających określone cechy lub informacje, jak strefy zalewowe, rozmiary i materiały rur, typy gleby, obwiednie terenów podmokłych i plany zagospodarowania przestrzennego. Tworzenie legend i usprawnienie tworzenia map poprzez ponowne wykorzystanie styli map.

W tworzonych mapach można wyróżnić określone cechy lub informacje