Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Tworzenie mapy bazowej

Funkcja pomiarów została całkowicie zintegrowana z procesami roboczymi. Większa spójność środowiska projektu, w którym można używać punktów, figur pomiarowych i powierzchni w całym procesie projektowania bez konieczności ręcznego przekształcania układów współrzędnych ani przenoszenia danych z pakietu pomiarów do oprogramowania do inżynierii lądowej. Po wprowadzeniu danych pomiaru GPS do projektu elementy konstrukcyjne zostaną zaktualizowane automatycznie.

Inne możliwości to:

  • bezpośrednie importowanie nieprzetworzonych danych pomiarów,
  • metodę najmniejszych kwadratów,
  • ustawienia i przekształcenia układu współrzędnych,
  • edycję obserwacji pomiarów,
  • automatyczne tworzenie figur pomiarowych,
  • tworzenie powierzchni.
Usprawnienie procesów odwzorowania GPS i miernictwa GPS