Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
 • Polska

  We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Dostęp do danych i ich wymiana

Odczytywanie, zapisywanie i przekształcane danych między powszechnie stosowanymi formatami. Dostęp do zdjęć lotniczych i satelitarnych oraz połączenie z mapami internetowymi i z innymi funkcjami dostępnymi w Internecie umożliwiają korzystanie z zalet publicznie dostępnych danych.  Importowanie i eksportowanie w formatach GIS, CAD i innych formatach danych pomiarowych GPS, w tym: ASCII; DWG; ESRI SHP, E00 i pokrycia Arc/Info; LandXML i GML; MapInfo MIF/MID i TAB; MicroStation DGN; Oracle; Ordnance Survey MasterMap (DNF) (GML2, tylko do odczytu); SDF i SDTS (tylko do odczytu); i Vector Product Format (VPF, tylko do odczytu).

Chmury punktów

 • Więcej funkcji do obsługi danych chmury punktów i ich wyświetlania.
 • Ponowne tworzenie obiektów, do których istnieją odnośniki, lub wstawianie dodatkowych modeli. 
 • Dołączanie chmury punktów do rysunków i korzystanie z nich jako linii orientacyjnej rysunku, do zmieniania obrazu lub nakładania stylizacji koloru w celu wyróżnienia cech. 

Powierzchnie

 • Tworzenie powierzchni TIN z plików chmury punktów utworzonych w programie ReCap.
 • Generowanie powierzchni z jednej lub wielu chmur punktów i wybieranie określonych obszarów w obrębie chmur punktów. 
 • Dostosowywanie standardowej odległości między punktami, aby zmienić udział procentowy punktów, które będzie zawierała powierzchnia. 

Okno dialogowe Utwórz zlewnię z powierzchni

 • Wybieranie powierzchni, na której ma być oparta geometria zlewni, oraz określającej style i inne parametry. 
 • Modyfikowanie obwiedni i ścieżek przepływu zlewni wykluczających z istniejącymi zlewniami podczas ich tworzenia lub z nowymi zlewniami.

Industry Foundation Classes (IFC)

 • Format pliku IFC zapewnia współdziałanie pomiędzy aplikacjami. 
 • Eksportowanie rysunków do innych aplikacji z certyfikatem IFC, i importowania plików IFC w celu tworzenia plików w formacie DWG™ i ich przetwarzania. 
 • Eksportowanie rysunków do innych aplikacji z certyfikatem IFC, w których nie byłoby możliwe otwarcie plików DWG. 
 • Importowanie pliku IFC w celu utworzenia pliku DWG, który został pierwotnie utworzony w innym formacie niż DWG, oraz przetwarzania go.
Odczytywanie, zapisywanie i przekształcane danych między formatami danych pomiarowych GPS.