Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Dostęp do danych i ich wymiana

Odczytywanie, zapisywanie i przekształcane danych między powszechnie stosowanymi formatami. Dostęp do zdjęć lotniczych i satelitarnych oraz połączenie z mapami internetowymi i z innymi funkcjami dostępnymi w Internecie umożliwiają korzystanie z zalet publicznie dostępnych danych.  Importowanie i eksportowanie w formatach GIS, CAD i innych formatach danych pomiarowych GPS, w tym: ASCII; DWG; ESRI SHP, E00 i pokrycia Arc/Info; LandXML i GML; MapInfo MIF/MID i TAB; MicroStation DGN; Oracle; Ordnance Survey MasterMap (DNF) (GML2, tylko do odczytu); SDF i SDTS (tylko do odczytu); i Vector Product Format (VPF, tylko do odczytu).

Chmury punktów

 • Więcej funkcji do obsługi danych chmury punktów i ich wyświetlania.
 • Ponowne tworzenie obiektów, do których istnieją odnośniki, lub wstawianie dodatkowych modeli. 
 • Dołączanie chmury punktów do rysunków i korzystanie z nich jako linii orientacyjnej rysunku, do zmieniania obrazu lub nakładania stylizacji koloru w celu wyróżnienia cech. 

Powierzchnie

 • Tworzenie powierzchni TIN z plików chmury punktów utworzonych w programie ReCap.
 • Generowanie powierzchni z jednej lub wielu chmur punktów i wybieranie określonych obszarów w obrębie chmur punktów. 
 • Dostosowywanie standardowej odległości między punktami, aby zmienić udział procentowy punktów, które będzie zawierała powierzchnia. 

Okno dialogowe Utwórz zlewnię z powierzchni

 • Wybieranie powierzchni, na której ma być oparta geometria zlewni, oraz określającej style i inne parametry. 
 • Modyfikowanie obwiedni i ścieżek przepływu zlewni wykluczających z istniejącymi zlewniami podczas ich tworzenia lub z nowymi zlewniami.

Industry Foundation Classes (IFC)

 • Format pliku IFC zapewnia współdziałanie pomiędzy aplikacjami. 
 • Eksportowanie rysunków do innych aplikacji z certyfikatem IFC, i importowania plików IFC w celu tworzenia plików w formacie DWG™ i ich przetwarzania. 
 • Eksportowanie rysunków do innych aplikacji z certyfikatem IFC, w których nie byłoby możliwe otwarcie plików DWG. 
 • Importowanie pliku IFC w celu utworzenia pliku DWG, który został pierwotnie utworzony w innym formacie niż DWG, oraz przetwarzania go.
Odczytywanie, zapisywanie i przekształcane danych między formatami danych pomiarowych GPS.