Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Importowanie i eksportowanie plików IFC

Eksportowanie rysunków do innych aplikacji z certyfikatem IFC, i importowania plików IFC w celu tworzenia plików w formacie DWG™ i ich przetwarzania. Format Industry Foundation Classes (IFC) zapewnia współdziałanie pomiędzy różnymi aplikacjami. Za pomocą formatu IFC można wyeksportować rysunki do innych aplikacji z certyfikatem IFC, w których nie byłoby możliwe otwarcie pliku DWG. Analogicznie można zaimportować plik IFC w celu utworzenia pliku DWG, który został pierwotnie utworzony w innym formacie niż DWG, oraz przetwarzać go.