Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Chmury punktów

Korzystanie z ulepszonych narzędzi CAD, w tym lokalizacji względem obiektu chmury punktów, stan przycięcia chmury punktów i dodatku do menedżera chmury punktów, który wyświetla przyciski włącz/wyłącz skanów i regionów stosowane w oprogramowaniu do skanowania 3D i przechwytywania stanu rzeczywistego ReCap (angielski). Ponowne tworzenie obiektów, do których istnieją odnośniki, lub wstawianie dodatkowych modeli. Dołączanie chmury punktów do rysunków i korzystanie z nich jako linii orientacyjnej rysunku, do zmieniania obrazu lub nakładania stylizacji koloru w celu wyróżnienia określonych cech.