Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Obraz fotorealistyczny

tworzenia chmur punktów przy użyciu danych ze skanowania LiDAR (wykrywanie i określanie zasięgu światła). Narzędzia chmury punktów umożliwiają importowanie i wyświetlanie informacji o chmurze punktów, stylizowanie danych punktu na podstawie klasyfikacji LAS, RGB, rzędnej i intensywności; tworzenie powierzchni przy użyciu danych; przeprowadzanie pomiarów terenu i digitalizowanie elementów powykonawczych w projektach inżynierii lądowej. Powierzchnie programu Civil 3D można tworzyć z danych chmury punktów.

  • Tworzenie powierzchni TIN z plików chmury punktów utworzonych w programie do przechwytywania stanu rzeczywistego ReCap (angielski)
  • generowanie powierzchni z jednej lub wielu chmur punktów;
  • wybierania określonych obszarów w obrębie chmur punktów;
  • wytyczania punktów terenowych i nieterenowych przy użyciu opcji filtrowania;
Narzędzia chmury punktów umożliwiają importowanie i wizualizowanie informacji o pomiarach GPS