Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Edytor ciągu poligonowego (rozszerzony)

Produkt umożliwia tworzenie punktów, linii i krzywych reprezentujących odgałęzienia ciągu poligonowego oraz stosowanie widoków bocznych z wykorzystaniem danych wejściowych COGO i narzędzi edycji. Ciągu poligonowego można użyć do tworzenia polilinii, punktów COGO oraz generowania pliku ciągu poligonowego .TRV2. Plik ten należy otworzyć w oknie dialogowym Dopasowanie ciągu poligonowego i zastosować metodę dopasowania.

Narzędzia pomiarowe GPS obejmują rozszerzony edytor ciągu poligonowego