Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
  • Polska

    We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Edytor ciągu poligonowego (rozszerzony)

Produkt umożliwia tworzenie punktów, linii i krzywych reprezentujących odgałęzienia ciągu poligonowego oraz stosowanie widoków bocznych z wykorzystaniem danych wejściowych COGO i narzędzi edycji. Ciągu poligonowego można użyć do tworzenia polilinii, punktów COGO oraz generowania pliku ciągu poligonowego .TRV2. Plik ten należy otworzyć w oknie dialogowym Dopasowanie ciągu poligonowego i zastosować metodę dopasowania.

Narzędzia pomiarowe GPS obejmują rozszerzony edytor ciągu poligonowego