Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Analiza modeli

Minimalizacja nadmiarowości w procesie roboczym poprzez analizowanie już utworzonego modelu. Wprowadzanie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym podczas udoskonalania projektu. Lepsze zrozumienie modelu powierzchni za pomocą analizy skarpy, rzędnych i konturu.  Funkcje bilansu robót ziemnych i przekształceń terenu ułatwiają wykonawcom i inżynierom planowanie przemieszczeń, ilości i miejsca składowania materiału podczas budowy.

Po zmianach w projekcie można szybko tworzyć wykresy bilansu robót ziemnych, aby:

  • analizować położenie wykopów i nasypów,
  • określić ilość i kierunek przenoszenia materiałów,
  • określić miejsca wykopów i zrzutów.

Oprócz informacji o robotach ziemnych można importować niestandardowe listy pozycji kosztorysowych w celu przypisania wartości pozycji kosztorysowych do obiektów na rysunku. Automatyczne obliczanie ilości i generowanie raportów na podstawie przypisań pozycji kosztorysowych.

Generowanie zbiorczego raportu przedmiarów