Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
 • Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Lepsze projekty z zakresu infrastruktury wodnej i lądowej

Oprogramowanie AutoCAD® Civil 3D® obsługuje modelowanie informacji o budynku (BIM), dzięki czemu oferuje większe możliwości w zakresie projektowania obiektów inżynierii wodnej i lądowej oraz tworzenia dokumentacji budowlanej.

Funkcje programu AutoCAD Civil 3D

 • Projektowanie obiektów inżynierii wodnej i lądowej

  Przyspiesz cykl projektowania oraz uprość realizację czasochłonnych zadań.

 • Kreślenie i tworzenie dokumentacji

  Połączenie procesu projektowania z procesem tworzenia dokumentacji pozwala zwiększyć produktywność oraz zapewnić wyższą jakość.

 • Wizualizacja i analiza

  Korzystaj z narzędzi do wizualizacji, symulacji i analizy zintegrowanych z procesem projektowania, aby usprawnić realizację projektów i ułatwić podejmowanie decyzji.

 • Współpraca

  Funkcje współpracy pomagają przezwyciężyć problemy związane z koordynacją prac zespołu i procesami projektowymi w ramach projektów infrastrukturalnych.

Co nowego?

 • Względne linie charakterystyczne

  Możliwość tworzenia linii charakterystycznych rzędnych z powierzchni lub względem powierzchni, dzięki czemu są one aktualizowane przy zmianach powierzchni.

 • Profile odsunięcia dynamicznego

  Tworzenie profili odsunięcia dynamicznego przy użyciu domyślnego nachylenia poprzecznego. Możliwość modyfikacji poprzez edycję właściwości profilu.

 • Połączone linie trasowania

  Utwórz nową połączoną dynamicznie linię trasowania wraz z profilem, która przechodzi między dwiema przecinającymi się liniami trasowania i ich profilami.

 • Dobieranie rozmiarów rur i analiza rur

  Zmienianie rozmiarów rur i ustawień poziomu dna oraz obliczanie niwelet hydraulicznych i energetycznych zgodnie z normami HEC-22 2009.

Przykładowe wdrożenia

Wykorzystanie oprogramowania Civil 3D do utworzenia wizualizacji propozycji projektowej

Wizualizacja usprawnia prezentowanie propozycji projektowych

W ramach studium wykonalności dotyczącego nowej autostrady o długości 69 km chińska firma projektowa SCODI używała oprogramowania Autodesk, w tym programu AutoCAD Civil 3D, do tworzenia wizualizacji projektu w celu jego prezentacji przedstawicielom władz rządowych i regionalnych.

Cambray Bridge, Nowy Meksyk

Przedsiębiorstwo z branży transportowej wprowadza usprawnienia w zakresie jakości i wydajności

Oprogramowanie AutoCAD Civil 3D pomaga Departamentowi transportu stanu Nowy Meksyk wprowadzać usprawnienia w zakresie wydajności i jakości poprzez minimalizację czasochłonnych ręcznych aktualizacji rysunków, które są obarczone dużym ryzykiem wystąpienia błędów.

Holenderski wykonawca używa programu AutoCAD Civil 3D oraz innych produktów firmy Autodesk przy prowadzeniu remontu tunelu

Modelowanie BIM ułatwia remont starego tunelu

Holenderska firma Hyacint używa programu AutoCAD Civil 3D i innego oprogramowania firmy Autodesk podczas prac nad kontraktem obejmującym zaprojektowanie, wykonanie oraz utrzymanie autostradowego i kolejowego tunelu Velsertunnel przebiegającego pod holenderskim Kanałem Morza Północnego.

Używaj programu AutoCAD Civil 3D w połączeniu z oprogramowaniem InfraWorks i Revit

Infraworks

Połączenie projektowania ze szczegółowymi opracowaniami inżynierskimi

Oprogramowanie AutoCAD Civil 3D z programem InfraWorks

Zamodeluj szybko projekt w programie InfraWorks. Następnie użyj oprogramowania AutoCAD Civil 3D do wykonania szczegółowych opracowań inżynierskich i analizy modelu.

Revit software

Zintegrowane projektowanie obiektów inżynierii wodnej i lądowej

Oprogramowanie AutoCAD Civil 3D z programem Revit

Twórz modele mostów w programie AutoCAD Civil 3D. Parametry mostów możesz w łatwy sposób przenosić do programu Revit, w którym możesz przeprowadzić dodatkowe modelowanie konstrukcyjne.