• Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkcje

Co nowego w programie AutoCAD LT 2019

Poznaj najnowsze funkcje oprogramowania CAD 2D AutoCAD LT® 2019, w tym porównywanie rysunków DWG™, widoki współdzielone oraz udoskonalenia w zakresie grafiki 2D i interfejsu użytkownika.

 • Porównywanie rysunków DWG

  Porównaj dwie wersje rysunku i udokumentuj różnice między nimi. (Film: 2:41 min)

 • Zapisywanie rysunków w celu korzystania z nich w aplikacjach internetowych i mobilnych

  Zapisz rysunki z poziomu komputera, aby je przeglądać i edytować w aplikacjach internetowych i mobilnych AutoCAD. (Film: 2:11 min)

 • Udoskonalenia

  Grafika 2D

  Dwa razy szybsze powiększanie i przesuwanie oraz możliwość zmiany kolejności rysowania i właściwości warstw.

 • Udoskonalenia

  Widoki współdzielone

  Publikuj widoki projektowe rysunku w przeglądarce internetowej w celu ich przeglądania i komentowania. (Film: 1:06 min)

 • Aplikacja internetowa AutoCAD

  Tworzenie, edytowanie, wyświetlanie i udostępnianie rysunków CAD na dowolnym urządzeniu przy użyciu przeglądarki internetowej. (Film: 1:15 min)

 • Aplikacja mobilna AutoCAD

  Wyświetlanie, tworzenie, edytowanie i udostępnianie rysunków CAD na urządzeniu przenośnym za pomocą aplikacji mobilnej AutoCAD. (Film: 0:43 min)

 • Udoskonalenia

  Interfejs użytkownika

  Lepsze wrażenia wizualne dzięki nowym ikonom w stylu Flat Design oraz udoskonaleniom w zakresie obsługi rozdzielczości 4K.

 • Import plików PDF

  Importowanie geometrii, plików czcionek SHX, wypełnień, obrazów rastrowych i tekstu TrueType z pliku PDF do rysunku. (Film: 2:45 min)

Więcej funkcji

Interakcja z użytkownikiem

 • Karty i panele wstążki

  Uzyskaj łatwy dostęp do ulubionych narzędzi, gdy będziesz ich potrzebować, korzystając ze wstążki programu AutoCAD.

 • Palety narzędzi

  Łatwy dostęp do często używanych elementów i narzędzi za pomocą palet narzędzi, które można dowolnie dostosowywać.

 • Wiersz poleceń

  Szybko uruchamiaj polecenia i reaguj na monity, korzystając z prostych kombinacji klawiszy bezpośrednio w wierszu polecenia.

 • Uchwyty wielofunkcyjne

  W łatwy sposób zmieniaj kształt elementów, przesuwaj je i wykonuj operacje na geometrii, korzystając z edycji za pomocą uchwytów.

 • Przezroczystość obiektów i warstw

  Steruj przezroczystością wybranych obiektów lub wszystkich obiektów w warstwie.

 • Bloki dynamiczne

  Bardziej elastyczne i inteligentne funkcje odniesień do bloków, w tym możliwość zmiany kształtu, wielkości lub konfiguracji.

 • Szyki skojarzone

  Twórz i modyfikuj obiekty w szyku kołowym, prostokątnym lub wzdłuż ścieżki.

 • Zaznaczanie i izolowanie obiektów

  Znajdź i zaznacz wszystkie obiekty, których właściwości odpowiadają właściwościom danego obiektu. Ukryj lub pokaż wybrane obiekty.

Tworzenie rysunków 2D i opisów

 • Tekst

  Twórz tekst jednowierszowy lub wielowierszowy (WTEKST) jako pojedynczy obiekt tekstowy. Formatuj tekst, kolumny i obwiednie.

 • Inteligentne wymiarowanie

  Twórz wymiary automatycznie. Umieść kursor nad wybranym obiektem, aby zobaczyć jego podgląd, zanim zostanie on utworzony.

 • Linie odniesienia

  Twórz linie odniesienia do różnych obiektów, w tym tekstu lub bloków. W łatwy sposób formatuj linie odniesienia i definiuj style.

 • Inteligentne linie środkowe i znaczniki środka

  Twórz i edytuj linie środkowe oraz znaczniki środka, które są automatycznie przenoszone podczas przenoszenia skojarzonych obiektów.

 • Tabele

  Twórz tabele z danymi i symbolami w wierszach i kolumnach, stosuj wzory oraz twórz łącza do arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel.

 • Chmurki wersji

  Twórz chmurki wersji obok nowych zmian na rysunku i szybko identyfikuj wprowadzone zmiany.

 • Układy

  Określ rozmiar arkusza rysunku, dodaj tabelkę rysunkową i wyświetl wiele widoków modelu.

 • Rzutnie układu

  Twórz rzutnie układu, aby wyświetlać różne elementy projektu w różnych skalach.

 • Pola

  Używaj pól w obiektach tekstowych, aby wyświetlać tekst, który może być aktualizowany automatycznie podczas zmian wartości pola.

 • Tworzenie łączy danych

  Włącz aktualizacje równoczesne, tworząc łącze aktywne między arkuszem kalkulacyjnym programu Microsoft Excel i tabelą na rysunku.

Współpraca

 • Pliki PDF i DGN — import/eksport/podkład

  Udostępniaj i ponownie wykorzystuj dane z plików PDF i DGN poprzez importowanie, eksportowanie lub dołączanie ich jako podkładów.

 • Odniesienia do rysunków DWG i obrazów

  Dołącz rysunki i obrazy do bieżącego rysunku w postaci plików z odnośnikami zewnętrznymi.

 • Menedżer zestawów arkuszy

  Obsługuj wiele rysunków jako pojedynczy arkusz podczas ich wyświetlania, drukowania, zarządzania nimi oraz uzyskiwania do nich dostępu.

 • Położenie geograficzne i mapy online

  Wstawiaj do rysunku informacje dotyczące położenia geograficznego i wyświetlaj na nim mapy z usługi map online.

Instalowanie i dostosowywanie

 • Technologia TrustedDWG

  Technologia TrustedDWG™ powiadamia użytkownika o potencjalnej niezgodności, jeśli plik nie został ostatnio zapisany za pomocą oprogramowania Autodesk.

 • Narzędzie migracji

  Przenoś ustawienia niestandardowe i pliki z poprzednich wersji.

 • Dostosowywanie interfejsu CUI

  Dostosuj interfejs użytkownika, aby uzyskać łatwiejszy dostęp do poleceń i zmniejszyć liczbę czynności wymaganych przy często wykonywanych zadaniach.

 • Monitor zmiennych systemowych

  Monitoruj bieżące zmienne systemowe pod kątem ich występowania na preferowanej liście wartości. Dymki powiadomień informują użytkownika o odchyleniach.

 • Aplikacja komputerowa Autodesk

  Odbieraj powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania oraz instaluj aktualizacje bez przerywania procesów projektowych. Zapoznaj się z samouczkami dotyczącymi nowych funkcji.