Najważniejsze funkcje programu AutoCAD LT 2024

Bezkonkurencyjne funkcje programu AutoCAD LT® umożliwiają profesjonalnym architektom, inżynierom i projektantom szybką i precyzyjną realizację zadań.

Widok okien przestawnych z projektami wyświetlanymi obok siebie w programie AutoCAD LT

Śledzenie 

Bezpieczne recenzowanie i komentowanie bezpośrednio w pliku DWG™ bez wpływu na istniejący rysunek

Udostępnianie 

Wysyłanie kontrolowanych kopii rysunku do współpracowników i członków zespołu zapewniające dostęp w dowolnym miejscu

Zlicz 

Automatyczne zliczanie bloków lub geometrii za pomocą polecenia ZLICZ

Przesyłanie do Autodesk Docs 

Wysyłanie arkuszy rysunków CAD w formacie PDF bezpośrednio z programu AutoCAD LT do usługi Autodesk Docs

Okna przestawne 

Przeciąganie okien rysunku w celu wyświetlenia ich obok siebie lub na wielu monitorach w tej samej sesji programu AutoCAD LT

Łączność w chmurze 

Dostęp do dowolnego pliku DWG, przeglądanie go i otwieranie w programie AutoCAD LT za pośrednictwem chmury Autodesk oraz czołowych dostawców usług przechowywania w chmurze

AutoLISP

Język AutoLISP w programie AutoCAD LT pozwala usprawnić procesy robocze i egzekwowanie standardów CAD dzięki automatyzacji

Program AutoCAD na dowolnym urządzeniu 

Przeglądanie, edytowanie i tworzenie rysunków w programie AutoCAD praktycznie na dowolnym urządzeniu — przy użyciu programu komputerowego, aplikacji internetowej lub mobilnej

Paleta Bloki 

Wyświetlanie bloków, uzyskiwanie do nich dostępu i oznaczanie ich jako ulubionych w programie AutoCAD LT na komputerze lub w aplikacji internetowej AutoCAD

Historia rysunku 

Porównywanie wcześniejszych i aktualnych wersji rysunku w celu obserwowania rozwoju prac

Udoskonalone porównywanie plików DWG 

Porównywanie dwóch wersji rysunku bez konieczności opuszczania bieżącego okna

Bloki dynamiczne 

Bardziej elastyczne funkcje odniesień do bloków, w tym możliwość zmiany kształtu, wielkości lub konfiguracji

Funkcje programu AutoCAD LT 2024

Podstawowe niezawodne funkcje do projektowania 2D i tworzenia dokumentacji, które oszczędzają czas i pomagają pracować wydajniej.

Nowe funkcje programu AutoCAD LT 2024

NEW

AutoLISP

Język AutoLISP pozwala usprawnić procesy robocze i egzekwowanie standardów CAD dzięki automatyzacji. Wykorzystaj tysiące wcześniej napisanych programów utworzonych do używania w programach opartych na programie AutoCAD. Funkcja obsługuje typy plików LSP, FAS i VLX (film: 1:01 min).


NEW

Umieszczanie bloków inteligentnych

Funkcja umieszczania bloków inteligentnych umożliwia automatyczne umieszczanie bloków na rysunku na podstawie tego, gdzie do tej pory w pliku DWG wstawiono te same bloki, co zmniejsza liczbę kliknięć i skraca czas trwania procesu (film: 43 s).


Udoskonalone funkcje

ENHANCED

Zliczanie

Funkcja Zlicz automatyzuje zliczanie bloków lub obiektów w wybranym obszarze lub na całym rysunku za pomocą menu umożliwiającego identyfikowanie błędów i poruszanie się między zliczonymi obiektami (film: 1:15 min).


ENHANCED

Okna przestawne

Przeciągaj okna rysunku w celu wyświetlenia ich obok siebie lub na wielu monitorach w tej samej sesji programu AutoCAD LT (film: 1:11 min).


ENHANCED

Śledzenie

Dodawaj uwagi i znaczniki dotyczące zmian w projekcie bez modyfikowania istniejącego rysunku z poziomu programu AutoCAD LT na komputerze oraz w aplikacjach internetowej i mobilnej (film: 49 s).


ENHANCED

Menedżer zestawów arkuszy

Otwieraj zestawy arkuszy szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Korzystanie z platformy chmurowej Autodesk do wysyłania i otwierania zestawów arkuszy do i od członków zespołu jest szybsze i bezpieczniejsze.


Rozszerzone procesy projektowe

Porównywanie odnośników zewnętrznych

Wyświetlaj zmiany wprowadzone na bieżącym rysunku ze zmienionych odnośników zewnętrznych.


Zapisywanie rysunków w celu korzystania z nich w aplikacjach internetowych i mobilnych

Zapisuj rysunki z poziomu komputera, aby je przeglądać i edytować w aplikacjach AutoCAD web app i AutoCAD mobile app, wraz z odnośnikami.


Widoki udostępnione

Publikuj widoki projektowe rysunku w przeglądarce internetowej w celu ich przeglądania i komentowania.


Rozbudowana dokumentacja 2D

Twórz dokumentację 2D i rysunki za pomocą wszechstronnego zestawu narzędzi do rysowania, edytowania oraz opisywania.


Intuicyjny interfejs użytkownika

Narzędzia są dostępne zawsze, gdy ich potrzebujesz — kontekstowe karty wstążki, uchwyty wielofunkcyjne, niestandardowe palety narzędzi oraz inteligentny wiersz poleceń.


Innowacyjne technologie

Uzyskaj dostęp do najnowszych technologii, w tym do obsługi monitorów o wysokiej rozdzielczości, narzędzi migracji, technologii TrustedDWG™ i aplikacji komputerowej AutoCAD.


Interakcja z użytkownikiem

Karta Początek

Nowa karta Początek programu AutoCAD LT ułatwia dostęp do plików i innych ważnych treści z poziomu ekranu głównego.


Karty i panele wstążki

Uzyskaj łatwy dostęp do ulubionych narzędzi, gdy będziesz ich potrzebować, korzystając ze wstążki programu AutoCAD LT.


Palety narzędzi

Łatwy dostęp do często używanych elementów i narzędzi za pomocą palet narzędzi, które można dowolnie dostosowywać.


Wiersz poleceń

Szybko uruchamiaj polecenia i reaguj na monity, korzystając z prostych kombinacji klawiszy bezpośrednio w wierszu polecenia.


Uchwyty wielofunkcyjne

W łatwy sposób zmieniaj kształt elementów, przesuwaj je i wykonuj operacje na geometrii, korzystając z edycji za pomocą uchwytów.


Przezroczystość obiektów i warstw 

Steruj przezroczystością wybranych obiektów lub wszystkich obiektów w warstwie.


Szyki skojarzone

Twórz i modyfikuj obiekty w szyku kołowym, prostokątnym lub wzdłuż ścieżki.


Zaznaczanie i izolowanie obiektów

Znajdź i zaznacz wszystkie obiekty, których właściwości odpowiadają właściwościom danego obiektu. Ukryj lub pokaż wybrane obiekty.


Tworzenie rysunków 2D i opisów

Formatowanie tekstu

Twórz tekst jednowierszowy lub wielowierszowy (WTEKST) jako pojedynczy obiekt tekstowy. Formatuj tekst, kolumny i obwiednie.


Inteligentne wymiarowanie

Twórz wymiary automatycznie. Umieść kursor nad wybranym obiektem, aby zobaczyć jego podgląd, zanim zostanie on utworzony.


Linie odniesienia

Twórz linie odniesienia do różnych obiektów, w tym tekstu lub bloków. Łatwo formatuj linie odniesienia i definiuj style.


Inteligentne linie środkowe i znaczniki środka

Twórz i edytuj linie środkowe oraz znaczniki środka, które są automatycznie przenoszone podczas przenoszenia skojarzonych obiektów.


Tabele

Twórz tabele z danymi i symbolami w wierszach i kolumnach, stosuj wzory oraz twórz łącza do arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel.

Dowiedz się więcej (angielski)


Chmurki wersji

Twórz chmurki wersji obok nowych zmian na rysunku i szybko identyfikuj wprowadzone zmiany.


Układy

Określ rozmiar arkusza rysunku, dodaj tabelkę rysunkową i wyświetl wiele widoków modelu.


Rzutnie układu

Twórz rzutnie układu, aby wyświetlać różne elementy projektu w różnych skalach.


Pola

Używaj pól w obiektach tekstowych, aby wyświetlać tekst, który może być aktualizowany automatycznie podczas zmian wartości pola.


Tworzenie łączy danych

Włącz aktualizacje równoczesne, tworząc łącze aktywne między arkuszem kalkulacyjnym programu Microsoft Excel i tabelą na rysunku.


Współpraca

Pliki PDF i DGN — import/eksport/podkład

Udostępniaj i ponownie wykorzystuj dane z plików PDF i DGN poprzez importowanie, eksportowanie lub dołączanie ich jako podkładów.


Odniesienia do rysunków DWG i obrazów

Dołącz rysunki i obrazy do bieżącego rysunku w postaci plików z odnośnikami zewnętrznymi.


Położenie geograficzne i mapy online 

Wstawiaj do rysunku informacje dotyczące położenia geograficznego i wyświetlaj na nim mapy z usługi map online.


Instalowanie i dostosowywanie

NEW

AutoLISP

Język AutoLISP w programie AutoCAD LT pozwala usprawnić procesy robocze i egzekwowanie standardów CAD dzięki automatyzacji. Funkcja obsługuje typy plików LSP, FAS i VLX.


Technologia TrustedDWG

Technologia TrustedDWG powiadamia użytkownika o potencjalnej niezgodności, jeśli plik nie został ostatnio zapisany za pomocą oprogramowania Autodesk.


Narzędzie migracji

Przenoś ustawienia niestandardowe i pliki z poprzednich wersji.


Dostosowywanie interfejsu CUI

Dostosuj interfejs użytkownika, aby uzyskać łatwiejszy dostęp do poleceń i zmniejszyć liczbę czynności wymaganych przy często wykonywanych zadaniach.


Monitor zmiennych systemowych 

Monitoruj bieżące zmienne systemowe pod kątem ich występowania na preferowanej liście wartości. Dymki powiadomień informują użytkownika o odchyleniach.


Aplikacja komputerowa Autodesk

Odbieraj powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania oraz instaluj aktualizacje bez przerywania procesów projektowych. Zapoznaj się z samouczkami dotyczącymi nowych funkcji.


Porównanie programu AutoCAD LT 2024 z poprzednimi wersjami

Program AutoCAD LT ma elastyczny model subskrypcji, co oznacza, że po wydaniu każdej wersji są udostępniane nowe funkcje. Dla użytkowników korzystających z licencji wieczystej na oprogramowanie AutoCAD LT w wersji 2016 lub starszej podajemy poniżej zmiany wprowadzone w programie AutoCAD LT w wersjach 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 i 2024.

AutoCAD LT 2024

Zawartość

 • Najlepsze w swojej klasie narzędzia do kreślenia, projektowania i tworzenia dokumentacji 2D.

 • Aplikacja internetowa AutoCAD: możliwość przeglądania, tworzenia i edycji rysunków programu AutoCAD na dowolnym komputerze bez konieczności instalacji oprogramowania*.

 • Aplikacja mobilna AutoCAD: możliwość przeglądania, tworzenia i edytowania rysunków programu AutoCAD na urządzeniach z systemami iOS i Android.

 • Zintegrowane procesy projektowe: płynna praca przy użyciu komputerów, rozwiązań internetowych i urządzeń mobilnych*.

 • Łączność w chmurze: dostęp do dowolnego pliku DWG w programie AutoCAD za pośrednictwem chmury Autodesk oraz czołowych dostawców usług przechowywania w chmurze.


Najważniejsze nowe funkcje dodane od chwili wydania wersji 2016:

 • AutoLISP: usprawnianie procesów roboczych i egzekwowanie standardów CAD dzięki automatyzacji za pomocą języka AutoLISP.

 • Umieszczanie bloków inteligentnych: automatyczne umieszczanie bloków na rysunku na podstawie tego, gdzie do tej pory w pliku DWG wstawiono te same bloki.

 • Śledzenie: bezpieczne recenzowanie i komentowanie bezpośrednio w pliku DWG bez wpływu na istniejący rysunek

 • Zliczanie: automatyczne zliczanie bloków lub geometrii za pomocą polecenia ZLICZ. 

 • Udostępnianie: wysyłanie kontrolowanych kopii do współpracowników i członków zespołu zapewniające dostęp w dowolnym miejscu. 

 • Przesyłanie do usługi Autodesk Docs: przesyłanie arkuszy rysunków CAD w formacie PDF z programu AutoCAD do usługi Autodesk Docs. 

 • Historia rysunku: możliwość wyświetlania dotychczasowych zmian wprowadzonych na rysunku. 

 • Porównanie odnośników: możliwość porównywania dwóch wersji odnośnika zewnętrznego i wprowadzania zmian bez opuszczania bieżącego rysunku. 

 • Paleta Bloki: możliwość sprawnego wstawiania bloków z karty Biblioteki w aplikacji pulpitu lub aplikacji internetowej AutoCAD. 

 • Szybki pomiar: szybkie wyświetlanie wszystkich sąsiednich pomiarów (w tym pól powierzchni i obwodów) znajdujących się na rysunku po ustawieniu wskaźnika myszy. 

 • Przycinanie i wydłużanie (ulepszone): domyślny tryb Szybki umożliwia teraz automatyczne zaznaczanie wszystkich potencjalnych obwiedni. 

 • Usuwanie (przeprojektowane): usuwanie wielu niepotrzebnych obiektów z wykorzystaniem funkcji łatwego wybierania i podglądu obiektów. 

 • Porównywanie rysunków DWG™: porównywanie dwóch wersji rysunku lub odnośnika bez konieczności opuszczania bieżącego okna. 

 • Importowanie z pliku PDF: możliwość importowania geometrii (plików czcionek SHX, wypełnień, obrazów rastrowych i tekstu TrueType) z pliku PDF do rysunku. 

 • Zapisywanie rysunków w celu korzystania z nich w aplikacji internetowej i aplikacji mobilnej: zapisywanie rysunków i ich odnośników z komputera, aby je wyświetlać i edytować w aplikacji internetowej i aplikacji mobilnej AutoCAD.

 • Nowe widoki i rzutnie: łatwe dodawanie zapisanych widoków do układów. 

 • Obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości: wyświetlanie projektów na monitorach o rozdzielczości 4K lub wyższej. 

 • Zaznaczanie poza ekranem: utrzymywanie wybranych obiektów w zbiorze wskazań nawet w przypadku przesunięcia lub pomniejszenia widoku. 


Ulepszenia wprowadzone od chwili wydania wersji 2016:

 • Okna przestawne: przeciąganie okien rysunku w celu wyświetlania ich obok siebie lub na wielu monitorach w tej samej sesji programu AutoCAD. 

 • Szybsze zapisywanie: czas zapisywania krótszy średnio o jedną sekundę. 

 • Szybka instalacja: nawet o 50% krótsza w przypadku dysków SSD. 

 • Nowy ciemny motyw: nowoczesny niebieski wygląd oraz lepszy kontrast i lepsza ostrość. 

 • Interfejs użytkownika: ikony w stylu Flat Design oraz intuicyjne okna dialogowe i paski narzędzi. 

 • Grafika 2D: większa stabilność, dokładność i wydajność. 

 • Nowy format DWG: zwiększenie wydajności operacji zapisu, przenoszenia i kopiowania dzięki formatowi plików DWG w wersji 2018. 

 • TrustedDWG: alerty dotyczące integralności i zgodności w odniesieniu do plików DWG. 


Dostęp do pomocy i oprogramowania:

 • Pomoc techniczna

  • Specjaliści pomocy technicznej Autodesk: planowanie rozmów†, czat online (ograniczona dostępność) lub kontakt przez pocztę elektroniczną.

  • Pomoc przy użyciu pulpitu zdalnego: bezpieczny sposób bezpośredniego rozwiązywania problemów†.

  • Zasoby online: dostęp do naszej bazy wiedzy z dokumentacją pomocy, samouczków, filmów szkoleniowych i pomocy na forach społeczności. 

 • Dostęp do najnowszych wersji oprogramowania: natychmiastowy dostęp do najnowszych wersji i aktualizacji.

 • Dostęp do poprzednich wersji: możliwość pobrania poprzednich wersji i korzystania z nich.

 • Elastyczne okresy subskrypcji: miesiąc, rok lub 3 lata*.

 • Narzędzia administracyjne: proste zarządzanie licencjami na oprogramowanie, liczbą stanowisk i stopniem wykorzystania z poziomu konta Autodesk Account. 

*Niedostępne dla nabywców planu obsługi. 
† Dostępne dla nabywców planu obsługi z pomocą techniczną Advanced Support.