• Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkcje

Co nowego w programie AutoCAD LT 2020

Poznaj najnowsze funkcje programu AutoCAD LT® 2020, w tym nową paletę Bloki, udoskonalenia interfejsu użytkownika oraz procesy projektowe łączące środowiska komputera, przeglądarki internetowej i urządzeń przenośnych.

 • Program AutoCAD na dowolnym urządzeniu

  Przeglądaj, edytuj i twórz rysunki w programie AutoCAD praktycznie na dowolnym urządzeniu — przy użyciu programu komputerowego, aplikacji internetowej lub aplikacji mobilnej.

 • Łączność w chmurze

  Dostęp do dowolnego pliku DWG w programie AutoCAD LT za pośrednictwem chmury Autodesk oraz czołowych dostawców usług przechowywania w chmurze.

 • Paleta Bloki

  Szybko wstawiaj bloki z listy ostatnio używanych dzięki galeriom wizualnym. (film: 1:07 min)

 • Szybki pomiar

  Wyświetlaj wszystkie sąsiednie pomiary znajdujące się na rysunku po ustawieniu wskaźnika myszy. (film: 0:37 s)

 • Nowy ciemny motyw

  Lepszy kontrast, wyraźniejsze ikony i nowoczesny niebieski interfejs są bardziej przyjazne dla oczu.

 • Udoskonalone porównywanie plików DWG

  Porównuj dwie wersje rysunku bez konieczności opuszczania bieżącego okna. (film: 1:05 min)

 • Przeprojektowana funkcja Usuń

  Usuwaj wiele niepotrzebnych obiektów naraz, korzystając z funkcji łatwego wybierania i podglądu obiektów. (film: 1:11 min)

 • Ulepszenia wydajności

  Oszczędzaj mnóstwo czasu dzięki szybszemu zapisywaniu oraz o 50% krótszemu czasowi instalacji na dyskach SSD.

Więcej funkcji

Rozszerzone procesy projektowe i najważniejsze zalety

 • Aplikacja internetowa AutoCAD

  Twórz, edytuj i wyświetlaj i rysunki CAD na dowolnym komputerze przy użyciu przeglądarki internetowej. (film: 1:10 min)

 • Aplikacja mobilna AutoCAD

  Twórz, edytuj i wyświetlaj rysunki CAD na dowolnym urządzeniu przenośnym. (film: 39 s)

 • Zapisywanie rysunków w celu korzystania z nich w aplikacjach internetowych i mobilnych

  Zapisuj rysunki z poziomu komputera, aby je przeglądać i edytować w aplikacjach internetowych i mobilnych AutoCAD wraz z odnośnikami. (film: 2:13 min)

 • Widoki współdzielone

  Publikuj widoki projektowe rysunku w przeglądarce internetowej w celu ich przeglądania i komentowania. (film: 1:07 min)

 • Rozbudowana dokumentacja 2D

  Tworzenie dokumentacji 2D i rysunków za pomocą wszechstronnego zestawu narzędzi do rysowania, edytowania oraz opisywania.

 • Intuicyjny interfejs użytkownika

  Narzędzia są dostępne zawsze, gdy ich potrzebujesz — kontekstowe karty wstążki, uchwyty wielofunkcyjne, niestandardowe palety narzędzi oraz inteligentny wiersz poleceń.

 • Innowacyjne technologie

  Uzyskaj najnowsze technologie, w tym obsługę monitorów o wysokiej rozdzielczości, narzędzia migracji, technologię TrustedDWG™ oraz aplikację komputerową AutoCAD.

 • Współpraca połączona

  Dostęp do rysunków na komputerze, w rozwiązaniach internetowych oraz na urządzeniach mobilnych. Udostępniaj i wykorzystuj dane z plików PDF i DGN, usługi Mapy Bing i nie tylko.

Interakcja z użytkownikiem

 • Karty i panele wstążki

  Uzyskaj łatwy dostęp do ulubionych narzędzi, gdy będziesz ich potrzebować, korzystając ze wstążki programu AutoCAD.

 • Palety narzędzi

  Łatwy dostęp do często używanych elementów i narzędzi za pomocą palet narzędzi, które można dowolnie dostosowywać.

 • Wiersz poleceń

  Szybko uruchamiaj polecenia i reaguj na monity, korzystając z prostych kombinacji klawiszy bezpośrednio w wierszu polecenia.

 • Uchwyty wielofunkcyjne

  W łatwy sposób zmieniaj kształt elementów, przesuwaj je i wykonuj operacje na geometrii, korzystając z edycji za pomocą uchwytów.

 • Przezroczystość obiektów i warstw

  Steruj przezroczystością wybranych obiektów lub wszystkich obiektów w warstwie.

 • Bloki dynamiczne

  Bardziej elastyczne i inteligentne funkcje odniesień do bloków, w tym możliwość zmiany kształtu, wielkości lub konfiguracji.

 • Szyki skojarzone

  Twórz i modyfikuj obiekty w szyku kołowym, prostokątnym lub wzdłuż ścieżki.

 • Zaznaczanie i izolowanie obiektów

  Znajdź i zaznacz wszystkie obiekty, których właściwości odpowiadają właściwościom danego obiektu. Ukryj lub pokaż wybrane obiekty.

Tworzenie rysunków 2D i opisów

 • Tekst

  Twórz tekst jednowierszowy lub wielowierszowy (WTEKST) jako pojedynczy obiekt tekstowy. Formatuj tekst, kolumny i obwiednie.

 • Inteligentne wymiarowanie

  Twórz wymiary automatycznie. Umieść kursor nad wybranym obiektem, aby zobaczyć jego podgląd, zanim zostanie on utworzony.

 • Linie odniesienia

  Twórz linie odniesienia do różnych obiektów, w tym tekstu lub bloków. W łatwy sposób formatuj linie odniesienia i definiuj style.

 • Inteligentne linie środkowe i znaczniki środka

  Twórz i edytuj linie środkowe oraz znaczniki środka, które są automatycznie przenoszone wraz ze skojarzonymi obiektami.

 • Tabele

  Twórz tabele z danymi i symbolami w wierszach i kolumnach, stosuj wzory oraz twórz łącza do arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel.

 • Chmurki wersji

  Twórz chmurki wersji obok nowych zmian na rysunku i szybko identyfikuj wprowadzone zmiany.

 • Układy

  Określ rozmiar arkusza rysunku, dodaj tabelkę rysunkową i wyświetl wiele widoków modelu.

 • Rzutnie układu

  Twórz rzutnie układu, aby wyświetlać różne elementy projektu w różnych skalach.

 • Pola

  Używaj pól w obiektach tekstowych, aby wyświetlać tekst, który może być aktualizowany automatycznie podczas zmian wartości pola.

 • Tworzenie łączy danych

  Włącz aktualizacje równoczesne, tworząc łącze aktywne między arkuszem kalkulacyjnym programu Microsoft Excel i tabelą na rysunku.

Współpraca

 • Pliki PDF i DGN — import/eksport/podkład

  Udostępnianie i ponowne wykorzystywanie danych z plików PDF i DGN poprzez importowanie, eksportowanie lub dołączanie ich jako podkładów.

 • Odniesienia do rysunków DWG i obrazów

  Dołącz rysunki i obrazy do bieżącego rysunku w postaci plików z odnośnikami zewnętrznymi.

 • Menedżer zestawów arkuszy

  Traktowanie wielu rysunków jako pojedynczego arkusza podczas ich wyświetlania, drukowania, zarządzania nimi oraz uzyskiwania do nich dostępu.

 • Położenie geograficzne i mapy online

  Wstawiaj do rysunku informacje dotyczące położenia geograficznego i wyświetlaj na nim mapy z usługi map online.

Instalowanie i dostosowywanie

 • Technologia TrustedDWG

  Technologia TrustedDWG™ powiadamia użytkownika o potencjalnej niezgodności, jeśli plik nie został ostatnio zapisany za pomocą oprogramowania Autodesk.

 • Narzędzie migracji

  Przenoś ustawienia niestandardowe i pliki z poprzednich wersji.

 • Dostosowywanie interfejsu CUI

  Dostosuj interfejs użytkownika, aby uzyskać łatwiejszy dostęp do poleceń i zmniejszyć liczbę czynności wymaganych przy często wykonywanych zadaniach.

 • Monitor zmiennych systemowych

  Monitoruj bieżące zmienne systemowe pod kątem ich występowania na preferowanej liście wartości. Dymki powiadomień informują użytkownika o odchyleniach.

 • Aplikacja komputerowa Autodesk

  Odbieraj powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania oraz instaluj aktualizacje bez przerywania procesów projektowych. Zapoznaj się z samouczkami dotyczącymi nowych funkcji.