Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
 • Polska

  We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkcje

Co nowego w programie AutoCAD LT 2018?

Poznaj najnowsze funkcje oprogramowania AutoCAD LT® 2018 do projektowania 2D, w tym funkcje naprawy ścieżek odnośników zewnętrznych i rozpoznawania plików czcionek SHX.

 • Udoskonalenia

  Import plików PDF

  Importowanie geometrii, w tym plików czcionek SHX, wypełnień, obrazów rastrowych i tekstu TrueType do rysunku z pliku PDF. (film: 2:45 min)

 • Udoskonalenia

  Odnośniki do plików zewnętrznych

  Oszczędzaj czas i swoje nerwy, korzystając z prostych narzędzi do naprawiania przerwanych ścieżek plików z odnośnikami zewnętrznymi. (film: 4:43 min)

 • Udoskonalenia

  Wybór obiektu

  Wybrane obiekty pozostają w zbiorze wskazań nawet w przypadku przesunięcia lub pomniejszenia widoku. (film: 1:20 min)

 • Udoskonalenia

  Konwersja tekstu na tekst wielowierszowy

  Konwertuj kombinację obiektów tekstowych i obiektów tekstu wielowierszowego na pojedynczy obiekt tekstu wielowierszowego. (film: 1:54 min)

 • Udoskonalenia

  Interfejs użytkownika

  Intuicyjna praca z typowymi oknami dialogowymi i paskami narzędzi.
  (film: 2:32 min)

 • Udoskonalenia

  Udostępniaj widoki projektów

  Program publikuje widoki projektu z bieżącego rysunku w bezpiecznym miejscu w celu wyświetlania i udostępniania ich w przeglądarce internetowej. (film: 1:38 min)

 • Nowość

  Obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości

  Najlepsza jakość wyświetlania — nawet na ekranach o rozdzielczości 4K lub wyższej. (film: 2:39 min)

 • Aplikacja Mobilny AutoCAD

  Wyświetlanie, tworzenie, edytowanie i udostępnianie rysunków CAD na urządzeniu przenośnym za pomocą aplikacji Mobilny AutoCAD. (film: 2:02 min)

  Dowiedz się więcej (angielski)

Więcej funkcji

Interakcja z użytkownikiem

 • Karty i panele wstążki

  Uzyskaj łatwy dostęp do ulubionych narzędzi, gdy będziesz ich potrzebować, korzystając ze wstążki programu AutoCAD.

 • Palety narzędzi

  Łatwy dostęp do często używanych elementów i narzędzi za pomocą palet narzędzi, które można dowolnie dostosowywać.

 • Wiersz poleceń

  Szybko uruchamiaj polecenia i reaguj na monity, korzystając z prostych kombinacji klawiszy bezpośrednio w wierszu polecenia.

 • Uchwyty wielofunkcyjne

  W łatwy sposób zmieniaj kształt elementów, przesuwaj je i wykonuj operacje na geometrii, korzystając z edycji za pomocą uchwytów.

 • Przezroczystość obiektów i warstw

  Steruj przezroczystością wybranych obiektów lub wszystkich obiektów w warstwie.

 • Bloki dynamiczne

  Bardziej elastyczne i inteligentne funkcje odniesień do bloków, w tym możliwość zmiany kształtu, wielkości lub konfiguracji.

 • Szyki skojarzone

  Twórz i modyfikuj obiekty w szyku kołowym, prostokątnym lub wzdłuż ścieżki.

 • Zaznaczanie i izolowanie obiektów

  Znajdź i zaznacz wszystkie obiekty, których właściwości odpowiadają właściwościom danego obiektu. Ukryj lub pokaż wybrane obiekty.

Tworzenie rysunków 2D i opisów

 • Tekst

  Twórz tekst jednowierszowy lub wielowierszowy (WTEKST) jako pojedynczy obiekt tekstowy. Formatuj tekst, kolumny i obwiednie.

 • Inteligentne wymiarowanie

  Twórz wymiary automatycznie. Umieść kursor nad wybranym obiektem, aby zobaczyć jego podgląd, zanim zostanie on utworzony.

 • Linie odniesienia

  Twórz linie odniesienia do różnych obiektów, w tym tekstu lub bloków. W łatwy sposób formatuj linie odniesienia i definiuj style.

 • Inteligentne linie środkowe i znaczniki środka

  Twórz i edytuj linie środkowe oraz znaczniki środka, które są automatycznie przenoszone podczas przenoszenia skojarzonych obiektów.

 • Tabele

  Twórz tabele z danymi i symbolami w wierszach i kolumnach, stosuj wzory oraz twórz łącza do arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel.

 • Chmurki wersji

  Twórz chmurki wersji obok nowych zmian na rysunku i szybko identyfikuj wprowadzone zmiany.

 • Układy

  Określ rozmiar arkusza rysunku, dodaj tabelkę rysunkową i wyświetl wiele widoków modelu.

 • Rzutnie układu

  Twórz rzutnie układu, aby wyświetlać różne elementy projektu w różnych skalach.

 • Pola

  Używaj pól w obiektach tekstowych, aby wyświetlać tekst, który może być aktualizowany automatycznie podczas zmian wartości pola.

 • Tworzenie łączy danych

  Włącz aktualizacje równoczesne, tworząc łącze aktywne między arkuszem kalkulacyjnym programu Microsoft Excel i tabelą na rysunku.

Współpraca

 • Pliki PDF i DGN — import/eksport/podkład

  Udostępnianie i ponowne wykorzystywanie danych z plików PDF i DGN poprzez importowanie, eksportowanie lub dołączanie ich jako podkładów.

 • Odniesienia do rysunków DWG i obrazów

  Dołącz rysunki i obrazy do bieżącego rysunku w postaci plików z odnośnikami zewnętrznymi.

 • Menedżer zestawów arkuszy

  Traktowanie wielu rysunków jako pojedynczego arkusza podczas ich wyświetlania, drukowania, zarządzania nimi oraz uzyskiwania do nich dostępu.

 • Położenie geograficzne i mapy online

  Wstawiaj do rysunku informacje dotyczące położenia geograficznego i wyświetlaj na nim mapy z usługi map online.

Instalowanie i dostosowywanie

 • Technologia TrustedDWG

  Technologia TrustedDWG™ powiadamia użytkownika o potencjalnej niezgodności, jeśli plik nie został ostatnio zapisany za pomocą oprogramowania Autodesk.

  Dowiedz się więcej (angielski)

 • Narzędzie migracji

  Przenoś ustawienia niestandardowe i pliki z poprzednich wersji.

 • Dostosowywanie interfejsu CUI

  Dostosuj interfejs użytkownika, aby uzyskać łatwiejszy dostęp do poleceń i zmniejszyć liczbę czynności wymaganych przy często wykonywanych zadaniach.

 • Monitor zmiennych systemowych

  Monitoruj bieżące zmienne systemowe pod kątem ich występowania na preferowanej liście wartości. Dymki powiadomień informują użytkownika o odchyleniach.

 • Aplikacja komputerowa Autodesk

  Odbieraj powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania oraz instaluj aktualizacje bez przerywania procesów projektowych. Zapoznaj się z samouczkami dotyczącymi nowych funkcji.