Funkcje

Oprogramowanie do kreślenia elementów mechanicznych

AutoCAD® Mechanical zawiera wszystkie funkcje oprogramowania AutoCAD oraz rozbudowane biblioteki znormalizowanych części i narzędzia do automatyzacji typowych zadań związanych z projektowaniem maszyn.

Feature Configuration Error: Parent page must be Feature Category Page.