Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Dokumentowanie modeli 3D programów CAD

Przeglądaj pliki programu Inventor i twórz nowe, połączone rysunki programu AutoCAD Mechanical oparte na najnowszych projektach 3D. Dodawaj wersje projektu, korzystając ze skojarzonych połączeń, które ostrzegają użytkowników o zmianach i konieczności ponownego wygenerowania rysunku 2D. Generuj widoki przekrojów
i szczegółów na podstawie dowolnego istniejącego rzutu rysunku. Używaj modeli 3D programów AutoCAD
i Inventor, aby tworzyć skojarzone i nieskojarzone rysunki 2D albo generować nieskojarzone rysunki 2D na podstawie innych modeli 3D.