Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Łatwiejsze rysowanie prostokątów

Wszystkie polecenia tworzenia prostokątów są teraz dostępne na wstążce. Podczas tworzenia prostokąta wyświetlany jest jego podgląd. Metoda wskazywania, klikania i przeciągania jest nadal dostępna, ale teraz można też określać dokładne długości, korzystając
z wprowadzania dynamicznego.

Twórz prostokąty z poziomu wstążki