Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Automatyczne tworzenie wiązań

Prostokąty wiązane geometrycznie i wymiarowo, linie symetryczne i środkowe w rysunkach mechanicznych. Włącz opcję automatycznego wiązania, aby automatycznie tworzyć wiązania geometryczne podczas tworzenia obiektów. Po powiązaniu prostokąty pozostają prostokątami, a linie środkowe pozostają w środku okręgów lub otworów.