Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Narzędzia do detalowania rysunków mechanicznych wielokrotnego użytku

Dostępność specjalistycznych narzędzi do niemal każdego aspektu procesu kreślenia elementów mechanicznych
w programie CAD oznacza oszczędność czasu. Inteligentne narzędzia do kreślenia elementów mechanicznych ułatwiają ponowne edytowanie elementu bez konieczności usuwania i ponownego tworzenia elementu oryginalnego. Na przykład możesz łatwo zmienić rozmiar fazy lub zaokrąglenia — wystarczy w oknie dialogowym oryginalnych parametrów dwukrotnie kliknąć fazę lub zaokrąglenie.

Narzędzia obejmują:

  • Widoki szczegółu — łatwe tworzenie połączonych widoków w różnych skalach.
  • Wykazy otworów — automatyczne aktualizowanie wykresów w warsztacie.
  • Tabele rysunku i zmian — dostępne w jednostkach calowych i metrycznych.