Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Program Autodesk Synergy dla inżynierii mechanicznej

Twórz skojarzone widoki przekrojów i szczegółów modeli 3D utworzonych w programie AutoCAD, Inventor
i konkurencyjnych produktach, takich jak SolidWorks, Pro/ENGINEER, Rhino, CATIA i NX.

Natychmiast po wprowadzeniu zmian inżynieryjnych aktualizuj rzuty, wyświetlanie krawędzi i położenie. Widoki szczegółów zapewniają pełną kontrolę nad kształtem, skalą i opisami.

Możliwości opisu linii odniesienia obejmują Otwory
i Wyodrębnianie danych gwintu.

Natychmiastowe aktualizacje po wprowadzeniu zmian inżynierskich