Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Lokalny edytor wymiarów

Wybierz wiele wymiarów jednocześnie i patrz, jak w miarę wprowadzania modyfikacji zmienia się podgląd w czasie rzeczywistym. Wstawiaj symbole, dodawaj lub zmieniaj pasowania i tolerancje, dodawaj przedrostki lub przyrostki do tekstu i zmieniaj dokładność. Przy wielu wybranych średnicach wzdłuż wału zastosowanie pasowania H6 powoduje zastosowanie tolerancji do każdego wymiaru na podstawie rozmiaru nominalnego.