Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Ulepszenia opisów linii odniesienia

Edytuj opisy linii odniesienia bezpośrednio w obszarze rysunku, tak samo jak obiekty tekstu wielowierszowego. Podczas tworzenia i edytowania opisów można się skupić na obszarze rysunku, którego nie zasłaniają żadne okna dialogowe. Wszystkie opcje dostępne w oknie dialogowym Opis linii odniesienia są teraz dostępne na wstążce.

Edytuj opisy linii odniesienia bezpośrednio w obszarze rysunku