Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Inteligentne wymiary w inżynierii mechanicznej

Twórz wymiary, korzystając z uproszczonych okien dialogowych, które umożliwiają wygodne sterowanie
i rozwijanie wyłącznie tych zmiennych, które są istotne dla produkcji. Funkcje automatycznego wymiarowania umożliwiają tworzenie wielu wymiarów przy jak najmniejszej ilości danych wprowadzonych przez użytkownika. Dzięki nim utworzysz gotowe grupy współrzędnych oraz równoległych lub symetrycznych elementów, które są odpowiednio rozmieszczone.

Narzędzia do inteligentnego wymiarowania automatycznie wymuszają odpowiednie rozmieszczenie nakładających się na siebie wymiarów, wprowadzając do projektu elementów mechanicznych dane tolerancji i listy pasowań. Wprowadzanie danych wymiarowych może spowodować nawet zmianę geometrii projektu w celu dopasowania go do określonych rozmiarów.

Tworzenie wielu wymiarów po wprowadzeniu minimalnej ilości danych