Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Masa całkowita w zestawieniu komponentów (BOM)

Szybko określaj masę całych zespołów bezpośrednio
w oknie Widok zestawienia komponentów.

Korzystając z właściwości masy i liczby komponentów w każdej części w zespole, oprogramowanie oblicza całkowitą masę
i wyświetla ją na liście BOM.

Właściwość masy całkowitej jest automatycznie aktualizowana za każdym razem, gdy użytkownik doda komponenty do zespołu lub je z niego usunie.

Oprogramowanie do inżynierii mechanicznej umożliwia obliczanie masy w zestawieniach komponentów