Najważniejsze opcje aplikacji internetowej AutoCAD 2023

Osiągnij lepsze wyniki dzięki funkcjom aplikacji internetowej AutoCAD, na których możesz polegać w dowolnym czasie i miejscu.

Panel właściwości śladu otwarty w aplikacji internetowej AutoCAD

Edycja i tworzenie rysunków w trybie online

Edytuj geometrię oraz wybieraj, przesuwaj, obracaj i skaluj obiekty na rysunkach z poziomu wstążki lub wiersza polecenia

Zapisywanie rysunków w celu korzystania z nich w aplikacjach internetowej i mobilnej

Zapisuj rysunki z poziomu komputera, aby je przeglądać i edytować w aplikacjach internetowej i mobilnej AutoCAD wraz z odnośnikami

Udostępnianie współpracownikom

Wysyłanie kontrolowanych kopii do współpracowników i członków zespołu zapewniające dostęp do projektu w dowolnym miejscu

Opinie i recenzje

Funkcja śladu umożliwia bezpieczne recenzowanie i komentowanie bezpośrednio w pliku DWG bez wpływu na istniejący rysunek

Warstwy

Łatwe zarządzanie warstwami oraz dostosowywanie blokowania, kolorowania i widoczności

Wyświetlanie odnośników zewnętrznych

Przeglądanie odnośników bezpośrednio na rysunku umożliwia koordynację prac z zespołem w taki sam sposób jak na pulpicie

Aplikacja internetowa AutoCAD 2023 — funkcje

Podstawowe funkcje kreślenia, narzędzia i polecenia umożliwiają prawidłowe wykonywanie zadań.

AutoCAD w podróży

ENHANCED

Autodesk i przechowywanie w chmurze

Wyświetlaj, edytuj, udostępniaj i zapisuj rysunki przechowywane na dysku Autodesk Drive i w usłudze Autodesk Docs, jak również w usługach OneDrive, Dysk Google, Dropbox i Box.


ENHANCED

Ślad

Bezpieczne recenzowanie i komentowanie bezpośrednio w pliku DWG bez wpływu na istniejący rysunek.


ENHANCED

Menedżer zestawów arkuszy 

Szybkie i bezpieczne przesyłanie i otwieranie zestawów arkuszy między członkami zespołów za pośrednictwem platformy chmurowej firmy Autodesk.


Dostępny wiersz polecenia

Łatwo uzyskuj dostęp do zadokowanego u dołu obszaru rysunku wiersza polecenia zawierającego monity, opcje i komunikaty.


Elastyczne warstwy

Organizuj rysunki, wykorzystując warstwy. Twórz, blokuj, usuwaj warstwy i zmieniaj ich nazwy w aplikacji internetowej.


Pomiar i wymiary

Wykonuj pomiary i dodawaj wymiary do rysunków.


Odnośniki zewnętrzne

Wyświetlaj w aplikacji internetowej odnośniki zewnętrzne, takie jak obrazy i pliki DWG, do których istnieją odniesienia na rysunku.


Uchwyty obiektów

Szybko przesuwaj obiekty, manipuluj nimi i zmieniaj ich kształt przy użyciu uchwytów.


Edytowalne bloki

Twórz, wstawiaj i modyfikuj bloki, a także uzyskuj dostęp do bibliotek bloków bezpośrednio w aplikacji internetowej AutoCAD.


Intuicyjny interfejs użytkownika

Uzyskuj dostęp do łatwych w użyciu narzędzi kreślarskich oraz zarządzaj widokami, właściwościami i warstwami. Wyraźniejsze ikony i nowoczesny niebieski interfejs są bardziej przyjazne dla oczu.


Witamy klientów firmy ${RESELLERNAME}
Aby zapewnić sobie pomoc sprzedawcy, należy się zarejestrować
Wyrażam zgodę na to, aby firma Autodesk udostępniła firmie ${RESELLERNAME} moje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, co pozwoli jej zapewnić pomoc techniczną związaną z instalacją oraz wysyłać mi wiadomości marketingowe.  Rozumiem, że Sprzedawca będzie stroną odpowiedzialną za sposób wykorzystania tych danych i zarządzania nimi.

Adres e-mail jest wymagany Wprowadzony adres e-mail jest nieprawidłowy.

${RESELLERNAME}
-