Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
  • Polska

    Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Porównaj wersje

AutoCAD 2018, AutoCAD 2017 i wcześniejsze wersje

Zobacz porównanie funkcji oprogramowania AutoCAD 2018 z funkcjami dostępnymi w wersjach AutoCAD 2017, AutoCAD 2016 i AutoCAD 2015. Zobacz także: Porównanie oprogramowania AutoCAD z programem AutoCAD for Mac.

Można wybrać maksymalnie 3 pozycje do porównania

Domyślny produkt nie może być usunięty z porównania.

Wybierz inny produkt do porównania przed usunięciem zaznaczenia tego produktu.

Wybrano maksymalną liczbę produktów, które mogą być porównywane. Usuń zaznaczenie produktu przed wybraniem innego do porównania.

Uchwyty wielofunkcyjne

Szyki skojarzone

Ukrywanie i izolowanie obiektów

Możliwe do kliknięcia opcje wiersza poleceń

Podgląd edycji właściwości

Podgląd zmiany punktu obserwacji

Inteligentny wiersz poleceń

Karty plików

Karta Start

Znajdowanie funkcji w celu uzyskania pomocy

Ciemny motyw

Galeria wstążki

Wybór za pomocą narzędzia Lasso

Podgląd poleceń

Rzutnie obszaru modelu o zmiennej wielkości

Zwiększenie wydajności polecenia Przesuń/Kopiuj

Modelowanie brył, powierzchni i siatki

Biblioteka materiałów Autodesk

Elementy sterowania rzutnią w obszarze rysunku

Wyodrębnianie krzywej powierzchni

Kontekstowe Naciśnij-ciągnij

Import plików programu SketchUp (SKP)

Menedżer chmury punktów, przycinanie i lokalizacja względem obiektu

Docelowa orbita 3D

Przyciąganie do środka wieloboku

Dynamiczny LUW chmury punktów

Wyodrębnianie geometrii chmury punktów

Ulepszone grafiki 2D (stabilność, dokładność i wydajność)

Ulepszone grafiki 3D (stabilność, dokładność i wydajność)

Wiązania parametryczne

Przezroczystość obiektów i warstw

Widoki podstawowe i rzutowane

Widoki przekrojów i szczegółów

Przekreślony tekst

Automatyczne wypunktowanie i numerowanie

Uzgadnianie właściwości tekstu wielowierszowego

Narzędzia indeksów górnych i dolnych tekstu wielowierszowego

Wykrywanie naciśnięcia klawisza Caps Lock

Wyrównanie tekstu

Inteligentne wymiarowanie

A360 — łączność

Platforma konwersji Autodesk

Układ współrzędnych położenia geograficznego i mapy online

Import/eksport/podkłady DGN 8

Publikowanie/podkłady PDF

Udostępnianie projektu

IGES, CATIA, Rhino, Pro/ENGINEER i import kroków

Import plików programu Inventor

3D Print Studio

Import plików PDF

Modele odniesienia Navisworks

Lokalizacja modelu koordynacji względem obiektu

Rejestrator operacji

Transfer licencji online

Wiele ścieżek wyszukiwania plików wydruku

Dostosowanie i synchronizacja plików

Exchange App Manager

Karta wstążki z prezentowanymi aplikacjami

Kontrola bezpieczeństwa plików

Dodatek BIM 360

Menedżer aplikacji Autodesk

Aplikacja pulpitu Autodesk

Tworzenie skryptów LISP/ARX

Dostosowanie interfejsu użytkownika (CUI)

Ustawienia efektu wyboru

Monitor zmiennych systemowych

Udoskonalenia narzędzi migracji

Raportowanie wydajności