Najważniejsze zalety programu AutoCAD 2023

Poznaj najnowsze funkcje oprogramowania AutoCAD® 2023, w tym specjalistyczne zestawy narzędzi, nowe funkcje automatyzacji i płynne połączenia między urządzeniami i produktami Autodesk.

Schemat rzutu kondygnacji biura w programie AutoCAD z wyświetlonymi najważniejszymi funkcjami

Moje spostrzeżenia

Szybsza realizacja projektów dzięki przydatnym poradom i funkcjom Moje spostrzeżenia

Import znaczników i asystent znaczników

Importowanie komentarzy z dokumentów papierowych lub plików PDF i automatyczne dodawanie zmian bez modyfikowania istniejącego rysunku

Udostępnianie

Wysyłanie kontrolowanych kopii rysunku do współpracowników i członków zespołu umożliwiające wyświetlanie i edycję w dowolnym miejscu

Zliczanie

Automatyczne zliczanie bloków lub geometrii za pomocą polecenia ZLICZ

Okna przestawne

Wyświetlanie okien rysunków obok siebie lub na wielu monitorach w tej samej instancji programu AutoCAD

AutoCAD zawsze pod ręką

Tworzenie, edytowanie i wyświetlanie rysunków CAD w przeglądarce za pomocą aplikacji internetowej lub mobilnej AutoCAD

Historia rysunku

Porównywanie wcześniejszych i aktualnych wersji rysunku w celu obserwowania rozwoju prac

Przenoszenie do Autodesk Docs

Wysyłanie arkuszy rysunków CAD w formacie PDF bezpośrednio z programu AutoCAD do usługi Autodesk Docs

Paleta Bloki

Szybkie wyświetlanie i uzyskiwanie dostępu do bloków w programie AutoCAD na komputerze lub w aplikacji internetowej AutoCAD

Co nowego w programie AutoCAD 2023

Nowe funkcje programu AutoCAD 2023

NEW

Import znaczników i asystent znaczników

Szybko wysyłaj i dołączaj komentarze do projektów. Importuj komentarze z dokumentów papierowych lub plików PDF i automatycznie dodawaj zmiany do rysunków bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności związanych z rysunkami. (Film: 1:15 min).


NEW

Moje spostrzeżenia

Poznaj przydatne porady i ważne informacje w odpowiednim czasie i w odpowiednim kontekście, aby szybciej realizować projekty. (Film: 2:47 min)


NEW

Interfejsy API aplikacji internetowej AutoCAD

Interfejs API AutoCAD LISP jest teraz dostępny w aplikacji internetowej AutoCAD przeznaczonej wyłącznie dla subskrybentów AutoCAD. Niezależnie od tego, czy jesteś w podróży, w miejscu pracy, czy gdziekolwiek indziej, twórz własne dostosowane elementy, aby zautomatyzować sekwencje za pomocą języka LISP w aplikacji internetowej AutoCAD. (Film: 55 s)


ENHANCED

Menedżer zestawów arkuszy

Jeszcze szybciej otwieraj zestawy arkuszy. Dzięki platformie chmury Autodesk można szybciej oraz bezpiecznie wysyłać i odbierać arkusze wymieniane w ramach zespołu.


ENHANCED

Zliczanie

Zautomatyzuj zliczanie bloków lub obiektów w wybranym obszarze lub na całym rysunku za pomocą menu, aby identyfikować błędy i nawigować między zliczonymi obiektami. (Film: 1:15 min).


Więcej funkcji programu AutoCAD 2023

Tworzenie rysunków 2D i opisów

Ustawienia tekstu

Twórz tekst jednowierszowy lub wielowierszowy (WTEKST) jako pojedynczy obiekt tekstowy. Łatwo formatuj tekst, kolumny i obwiednie.


Wymiary

Twórz wymiary automatycznie. Umieść kursor na wybranym obiekcie, aby zobaczyć podgląd przed jego utworzeniem.


Tabele

Stosuj formuły, dodawaj połączenia do arkuszy kalkulacyjnych programu Microsoft Excel i twórz tabele z danymi i symbolami. Automatycznie importuj dane do tabel za pomocą funkcji takich jak Zlicz.


Linie odniesienia

Twórz linie odniesienia do różnych obiektów, w tym tekstu lub bloków. Łatwo formatuj linie odniesienia i definiuj style.


Linie środkowe i znaczniki środka

Twórz i edytuj linie środkowe oraz znaczniki środka, które są automatycznie przenoszone podczas przenoszenia skojarzonych obiektów.


Chmurki wersji

Twórz chmurki wersji obok nowych zmian na rysunku i szybko identyfikuj wprowadzone zmiany.


Widoki

Zapisuj widoki według nazwy, aby łatwo wrócić do konkretnego widoku w celu szybkiego sprawdzenia informacji lub zastosowania do rzutni układu.


Układy

Określ rozmiar arkusza rysunku, dodaj tabliczkę rysunkową i wyświetl wiele widoków modelu.


Pola

Używaj pól w obiektach tekstowych, aby wyświetlać tekst, który może być aktualizowany automatycznie podczas zmian wartości pola.


Tworzenie łączy danych

Włącz aktualizacje równoczesne, tworząc łącze aktywne między arkuszem kalkulacyjnym programu Microsoft Excel i tabelą na rysunku.


Wyodrębnianie danych

Wyodrębniaj informacje z obiektów, bloków i atrybutów, w tym także informacje o rysunku.


Bloki dynamiczne

Bardziej elastyczne i inteligentne funkcje odniesień do bloków, w tym możliwość zmiany kształtu, wielkości lub konfiguracji.


Szyki

Twórz i modyfikuj obiekty w szyku kołowym, prostokątnym lub wzdłuż ścieżki.


Wiązania parametryczne

Zastosuj wiązania geometryczne i wymiarowe, aby zachować zależności w ramach geometrii rysunku.


Usuń

Usuwaj wiele niepotrzebnych obiektów naraz, korzystając z funkcji łatwego wybierania i podglądu obiektów.


Modelowanie 3D i wizualizacja

Modelowanie brył, powierzchni i siatki

Twórz realistyczne modele 3D projektu, używając kombinacji narzędzi do modelowania brył, powierzchni i siatek.


Nawigacja 3D (narzędzia: Orbita, ViewCube, Koło)

Podczas prezentacji projektu korzystaj z narzędzi do wyświetlania i nawigacji 3D, aby obracać i okrążać model 3D, spacerować po nim oraz przelatywać wokół niego.


Style wizualne

Zastosuj style wizualne, aby sterować wyświetlaniem krawędzi, oświetleniem i cieniowaniem modelu 3D.


Płaszczyzny przekroju

Twórz płaszczyzny przekroju, aby wyświetlać widoki przekrojów przez bryły, powierzchnie, siatki lub regiony.


Renderowanie

Zastosuj oświetlenie i materiały, aby nadać modelom 3D realistyczny wygląd oraz ułatwić prezentowanie projektów.


Renderowanie w chmurze

Renderuj modele 3D w Internecie bez obciążania procesora ani zajmowania miejsca na dysku twardym komputera lokalnego.


Chmury punktów

Dołącz pliki chmury punktów uzyskane za pomocą skanerów laserowych 3D lub innych technologii w celu wykorzystania ich jako punktu wyjścia do tworzenia projektów.


Dokumentacja modelu

Generuj rysunki 2D, w tym widoki bazowe, szczegółowe, rzuty i przekroje, z modeli 3D.


Współpraca

Porównywanie odnośników

Porównuj dwie wersje rysunku, w tym odnośniki zewnętrzne.


Pliki PDF

Udostępniaj i ponownie wykorzystuj dane z plików PDF poprzez importowanie, eksportowanie lub dołączanie ich jako podkładów.


Pliki DGN

Udostępniaj i ponownie wykorzystuj dane z plików DGN poprzez importowanie, eksportowanie lub dołączanie ich jako podkładów.


Porównywanie rysunków DWG

Porównuj dwie wersje rysunku bez konieczności opuszczania bieżącego okna.


Zestawy arkuszy

Obsługuj wiele rysunków jak zestawy arkuszy podczas ich wyświetlania, drukowania, zarządzania nimi oraz uzyskiwania do nich dostępu.


Odniesienia do modeli i importowanie

Dołącz modele programu Navisworks do rysunków jako podkłady i importuj modele z innych aplikacji.


Położenie geograficzne i mapy online

Wstawiaj do rysunku informacje dotyczące położenia geograficznego i wyświetlaj na nim mapy z usługi map online.


Instalacja i dostosowywanie

Uproszczony instalator

Skrócenie czasu konfiguracji programu AutoCAD poprzez szybszą i spersonalizowaną instalację.


Karta Początek

Nowa karta Początek AutoCAD ułatwia dostęp do plików i innych ważnych treści z poziomu ekranu głównego.


Technologia TrustedDWG

Technologia TrustedDWG™ informuje użytkownika o potencjalnej niezgodności, jeśli plik nie został ostatnio zapisany za pomocą oprogramowania Autodesk.


Dostosowywanie interfejsu CUI

Dostosuj interfejs użytkownika, aby uzyskać łatwiejszy dostęp do poleceń i zmniejszyć liczbę czynności wymaganych przy często wykonywanych zadaniach.


Bezpieczne wczytywanie

Określ ograniczenia zabezpieczeń przy uruchamianiu plików wykonywalnych w programie AutoCAD, aby chronić komputer przed złośliwym oprogramowaniem.


Rejestrator operacji

Zapisuj polecenia i wartości wejściowe, które można następnie odtwarzać jako makra operacji.


Monitor zmiennej systemowej

Monitoruj bieżące zmienne systemowe pod kątem ich występowania na preferowanej liście wartości. Dymki powiadomień informują o odchyleniach.


Kontroler standardów CAD

Zdefiniuj i monitoruj standardy CAD, aby zachować spójność stylów warstw, rodzajów linii, tekstu i wymiarów.


API (interfejs programowania aplikacji)

Steruj rysunkami i bazami danych przy użyciu technologii ActiveX, VBS, AutoLISP, Visual LISP, ObjectARX, JavaScript i .NET.

Dowiedz się więcej (angielski)


Autodesk App Store

Dostosuj oprogramowanie za pomocą rozszerzeń zatwierdzonych przez firmę Autodesk.


Porównanie programu AutoCAD 2023 z poprzednimi wersjami

AutoCAD ma elastyczny model subskrypcji, co oznacza, że po wydaniu każdej wersji i aktualizacji produktu są udostępniane nowe funkcje. Dla użytkowników korzystających z licencji wieczystej na oprogramowanie AutoCAD w wersji 2016 lub starszej podajemy poniżej wprowadzone zmiany.

AutoCAD 2023

Zawartość

 • Aplikacja internetowa AutoCAD: możliwość przeglądania, tworzenia i edycji rysunków programu AutoCAD na dowolnym komputerze bez konieczności instalacji oprogramowania*.
 • Aplikacja mobilna AutoCAD: możliwość przeglądania, tworzenia i edytowania rysunków programu AutoCAD na urządzeniach z systemami iOS i Android.
 • Zintegrowane procesy projektowe: płynna praca przy użyciu komputerów, rozwiązań internetowych i urządzeń mobilnych.*
 • Łączność w chmurze: dostęp do dowolnego pliku DWG w programie AutoCAD za pośrednictwem chmury Autodesk oraz czołowych dostawców usług przechowywania w chmurze.

Najważniejsze nowe funkcje dodane od chwili wydania wersji 2016:

 • Asystent znaczników i importowanie znaczników: importuj komentarze i automatycznie wprowadzaj zmiany do rysunków.
 • Moje spostrzeżenia: poznaj przydatne porady i nowe funkcje, które przyspieszają pracę.
 • Interfejsy API aplikacji internetowej AutoCAD: zautomatyzuj procesy za pomocą interfejsu API LISP w aplikacji internetowej AutoCAD.
 • Ślad: bezpieczne recenzowanie i komentowanie bezpośrednio w pliku DWG bez wpływu na istniejący rysunek.
 • Zlicz: automatyczne zliczanie bloków lub geometrii za pomocą polecenia ZLICZ.
 • Współdziel: wysyłanie kontrolowanych kopii do współpracowników i członków zespołu zapewniające dostęp w dowolnym miejscu.
 • Przenieś do programu Autodesk Docs: przenoszenie arkuszy rysunków CAD w formacie PDF z programu AutoCAD do usługi Autodesk Docs.
 • Historia rysunku: możliwość wyświetlania dotychczasowych zmian wprowadzonych na rysunku.
 • Porównanie odnośników: porównuj dwie wersje odnośnika zewnętrznego i wprowadzaj zmiany bez opuszczania bieżącego rysunku.
 • Paleta Bloki: wygodnie wstawiaj bloki z karty Biblioteki na komputerze lub w aplikacji internetowej AutoCAD.
 • Szybki pomiar: szybko wyświetlaj wszystkie sąsiednie pomiary (w tym pól powierzchni i obwodów) na rysunku, umieszczając na nich kursor myszy.
 • Przycinanie i wydłużanie (ulepszone): domyślny tryb Szybki umożliwia teraz automatyczne zaznaczanie wszystkich potencjalnych obwiedni.
 • Usuwanie (przeprojektowane): usuwanie wielu niepotrzebnych obiektów z wykorzystaniem funkcji łatwego wybierania i podglądu obiektów.
 • Porównywanie rysunków DWG™: porównuj dwie wersje rysunku lub odnośnika bez konieczności opuszczania bieżącego okna.
 • Dołączanie/wyodrębnianie danych chmury punktów: możliwość dołączania plików chmury punktów uzyskanych przy użyciu skanerów laserowych 3D lub innych technologii.
 • Importowanie z pliku PDF: możliwość importowania geometrii (plików czcionek SHX, wypełnień, obrazów rastrowych i tekstu TrueType) z pliku PDF do rysunku.
 • Program AutoCAD w dowolnym czasie i miejscu: dostęp do programu AutoCAD z komputera stacjonarnego, Internetu i na urządzeniach mobilnych*.
 • Zapisywanie rysunków w celu korzystania z nich w aplikacji internetowej i aplikacji mobilnej: zapisuj rysunki i ich odnośniki z komputera, aby je wyświetlać i edytować w aplikacji internetowej i aplikacji mobilnej AutoCAD.
 • Nowe widoki i rzutnie: łatwe dodawanie zapisanych widoków do układów.
 • Obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości: wyświetlanie projektów na monitorach o rozdzielczości 4K lub wyższej.
 • Zaznaczanie poza ekranem: wybrane obiekty pozostają w zbiorze wskazań nawet w przypadku przesunięcia lub pomniejszenia widoku.

Ulepszenia wprowadzone od wydania 2016

 • Okna przestawne: możliwość przeciągania okien rysunku i wyświetlania ich obok siebie lub na wielu monitorach bez konieczności otwierania innej instancji programu AutoCAD.
 • Menedżer zestawów arkuszy: szybsze drukowanie zestawów arkuszy dzięki platformie Autodesk.
 • Zapis w pół sekundy: skrócenie średnio o sekundę czasu każdego zapisu.
 • Szybka instalacja: nawet o 50% krótsza w przypadku dysków SSD.
 • Nowy ciemny motyw: nowoczesny niebieski wygląd oraz lepszy kontrast i ostrość.
 • Interfejs użytkownika: płaskie ikony oraz intuicyjne okna dialogowe i paski narzędzi.
 • Grafika 2D: większa stabilność, dokładność i wydajność.
 • Nawigacja 3D: nawet o 10 razy szybsze działanie.
 • Zwiększenie wydajności operacji zapisywania, przenoszenia i kopiowania dzięki nowemu formatowi plików 2018.dwg.
 • Autodesk App Store zawierający ponad 1000 aplikacji AutoCAD.
 • Format plików TrustedDWG®.

Dostęp do pomocy i oprogramowania

 • Pomoc techniczna
  • Specjaliści pomocy technicznej Autodesk: możliwość umówienia się na rozmowę telefoniczną lub czat online (ograniczona dostępność) albo napisania do nas wiadomości e-mail.
  • Pomoc z użyciem pulpitu zdalnego: bezpieczny sposób bezpośredniego rozwiązywania problemów†.
  • Zasoby online: dostęp do naszej bazy wiedzy z dokumentacją pomocy, samouczków, filmów szkoleniowych i pomocy na forach społeczności.
 • Dostęp do najnowszych wersji oprogramowania: natychmiastowy dostęp do najnowszych wersji i aktualizacji.
 • Dostęp do poprzednich wersji: możliwość pobrania poprzednich wersji i korzystania z nich.
 • Elastyczne okresy subskrypcji: miesiąc, rok lub 3 lata*.
 • Narzędzia administracyjne: proste zarządzanie licencjami na oprogramowanie, liczbą stanowisk i stopniem wykorzystania z poziomu konta Autodesk Account.

*Niedostępne dla nabywców planu obsługi.
Dostępne dla nabywców planu obsługi z pomocą techniczną Advanced Support.