• Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkcje

Co nowego w programie AutoCAD 2020

Oprogramowanie AutoCAD® 2020 zawiera specjalistyczne zestawy narzędzi, zapewnia ulepszone procesy projektowe na komputerach, w rozwiązaniach internetowych i na urządzeniach mobilnych, a także wprowadza nowe funkcje, takie jak paleta Bloki.

 • Program AutoCAD na dowolnym urządzeniu

  Przeglądaj, edytuj i twórz rysunki w programie AutoCAD praktycznie na dowolnym urządzeniu — na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu przenośnym – a także z poziomu przeglądarki internetowej.

 • Łączność w chmurze

  Dostęp do dowolnego pliku DWG w programie AutoCAD za pośrednictwem chmury Autodesk oraz czołowych dostawców usług przechowywania w chmurze.

 • Paleta Bloki

  Efektywnie wstawiaj bloki z ostatnio używanej listy za pomocą galerii wizualnych. (film: 1:07 min)

 • Szybki pomiar

  Wyświetlaj wszystkie sąsiednie pomiary znajdujące się na rysunku po ustawieniu wskaźnika myszy. (film: 37 s)

 • Nowy ciemny motyw

  Lepszy kontrast, wyraźniejsze ikony i nowoczesny niebieski interfejs są bardziej przyjazne dla oczu.

 • Udoskonalone porównywanie plików DWG

  Porównuj dwie wersje rysunku bez konieczności opuszczania bieżącego okna. (film: 1:05 min)

 • Przeprojektowanie funkcji Usuń

  Usuwaj wiele niepotrzebnych obiektów naraz, korzystając z funkcji łatwego wybierania i podglądu obiektów. (film: 1:11 min)

 • Ulepszenia wydajności

  Oszczędzaj mnóstwo czasu dzięki szybszemu zapisywaniu oraz o 50% krótszemu czasowi instalacji na dyskach SSD.

Więcej funkcji

Rozszerzone procesy projektowe

 • Aplikacja internetowa AutoCAD

  Twórz, edytuj i wyświetlaj rysunki CAD na dowolnym urządzeniu przy użyciu przeglądarki internetowej. (film: 1:10 min)

 • Aplikacja mobilna AutoCAD

  Twórz, edytuj i wyświetlaj rysunki CAD na urządzeniu przenośnym. (film: 39 s)

 • Zapisywanie rysunków w celu korzystania z nich w aplikacjach internetowych i mobilnych

  Zapisuj rysunki z poziomu komputera, aby je przeglądać i edytować w aplikacjach internetowych i mobilnych AutoCAD wraz z odnośnikami. (film: 2:13 min)

 • Widoki współdzielone

  Publikuj widoki projektowe rysunku w przeglądarce internetowej w celu ich przeglądania i komentowania. (film: 1:07 min)

Tworzenie rysunków 2D i opisów

 • Ustawienia tekstu

  Twórz tekst jednowierszowy lub wielowierszowy (WTEKST) jako pojedynczy obiekt tekstowy. Formatuj tekst, kolumny i obwiednie.

 • Wymiary

  Twórz wymiary automatycznie. Umieść kursor nad wybranym obiektem, aby zobaczyć jego podgląd, zanim zostanie on utworzony.

 • Linie odniesienia

  Twórz linie odniesienia do różnych obiektów, w tym tekstu lub bloków. W łatwy sposób formatuj linie odniesienia i definiuj style.

 • Linie środkowe i znaczniki środka

  Twórz i edytuj linie środkowe oraz znaczniki środka, które są automatycznie przenoszone wraz ze skojarzonymi obiektami.

 • Tabele

  Twórz tabele z danymi i symbolami w wierszach i kolumnach, stosuj formuły oraz twórz łącza do arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel.

 • Chmurki wersji

  Twórz chmurki wersji obok nowych zmian na rysunku i szybko identyfikuj wprowadzone zmiany.

 • Widoki

  Zapisuj widoki według nazwy, aby łatwo wrócić do konkretnego widoku w celu szybkiego sprawdzenia informacji lub zastosowania do rzutni układu.

 • Układy

  Określ rozmiar arkusza rysunku, dodaj tabliczkę rysunkową i wyświetl wiele widoków modelu.

 • Pola

  Używaj pól w obiektach tekstowych, aby wyświetlać tekst, który może być aktualizowany automatycznie podczas zmian wartości pola.

 • Tworzenie łączy danych

  Włącz aktualizacje równoczesne, tworząc łącze aktywne między arkuszem kalkulacyjnym programu Microsoft Excel i tabelą na rysunku

 • Wyodrębnianie danych

  Wyodrębniaj informacje z obiektów, bloków i atrybutów, w tym także informacje o rysunku.

 • Bloki dynamiczne

  Bardziej elastyczne i inteligentne funkcje odniesień do bloków, w tym możliwość zmiany kształtu, wielkości lub konfiguracji.

 • Szyki

  Twórz i modyfikuj obiekty w szyku kołowym, prostokątnym lub wzdłuż ścieżki.

 • Wiązania parametryczne

  Zastosuj wiązania geometryczne i wymiarowe, aby zachować zależności w ramach geometrii rysunku.

 • Narzędzia Express Tools

  Zwiększ możliwości oprogramowania AutoCAD za pomocą szerokiego zbioru narzędzi zwiększających wydajność pracy.

Modelowanie 3D i wizualizacja

 • Modelowanie brył, powierzchni i siatki

  Twórz realistyczne modele 3D projektu, używając kombinacji narzędzi do modelowania brył, powierzchni i siatek.

 • Nawigacja 3D (narzędzia: Orbita, ViewCube, Koło)

  Podczas prezentacji projektu korzystaj z narzędzi do wyświetlania i nawigacji 3D, aby obracać i okrążać model 3D, spacerować po nim oraz przelatywać wokół niego.

 • Style wizualne

  Zastosuj style wizualne, aby sterować wyświetlaniem krawędzi, oświetleniem i cieniowaniem modelu 3D.

 • Płaszczyzny przekroju

  Twórz płaszczyzny przekroju, aby wyświetlać widoki przekrojów przez bryły, powierzchnie, siatki lub regiony.

 • Renderowanie

  Zastosuj oświetlenie i materiały, aby nadać modelom 3D realistyczny wygląd oraz ułatwić prezentowanie projektów.

 • Renderowanie w chmurze

  Renderuj modele 3D w Internecie bez obciążania procesora ani zajmowania miejsca na dysku twardym komputera lokalnego.

 • Chmury punktów

  Dołącz pliki chmury punktów uzyskane za pomocą skanerów laserowych 3D lub innych technologii w celu wykorzystania ich jako punktu wyjścia do tworzenia projektów.

 • Dokumentacja modelu

  Generuj rysunki 2D, w tym widoki bazowe, szczegółowe, rzuty i przekroje, z modeli 3D.

Współpraca

 • Pliki PDF

  Udostępnianie i ponowne wykorzystywanie danych z plików PDF poprzez importowanie, eksportowanie lub dołączanie ich jako podkładów.

 • Pliki DGN

  Udostępnianie i ponowne wykorzystywanie danych z plików DGN poprzez importowanie, eksportowanie lub dołączanie ich jako podkładów.

 • Odniesienia do zewnętrznego pliku DWG

  Dołącz pliki DWG do bieżącego rysunku w postaci plików z odnośnikami zewnętrznymi.

 • Odniesienia do obrazów

  Dołącz pliki obrazów do bieżącego rysunku w postaci plików z odnośnikami zewnętrznymi.

 • Zestawy arkuszy

  Traktowanie wielu rysunków jako zestawów arkuszy podczas ich wyświetlania, drukowania, zarządzania nimi oraz uzyskiwania do nich dostępu.

 • Odniesienia do modeli i importowanie

  Dołącz modele programu Navisworks do rysunków jako podkłady i importuj modele z innych aplikacji.

 • Położenie geograficzne i mapy online

  Wstawiaj do rysunku informacje dotyczące położenia geograficznego i wyświetlaj na nim mapy z usługi map online.

Instalowanie i dostosowywanie

 • Technologia TrustedDWG

  Technologia TrustedDWG™ informuje użytkownika o potencjalnej niezgodności, jeśli plik nie został ostatnio zapisany za pomocą oprogramowania Autodesk.

 • Dostosowywanie interfejsu CUI

  Dostosuj interfejs użytkownika, aby uzyskać łatwiejszy dostęp do poleceń i zmniejszyć liczbę czynności wymaganych przy często wykonywanych zadaniach.

 • Bezpieczne wczytywanie

  Określ ograniczenia zabezpieczeń przy uruchamianiu plików wykonywalnych w programie AutoCAD, aby chronić komputer przed złośliwym oprogramowaniem.

 • Rejestrator operacji

  Zapisuj polecenia i wartości wejściowe, które można następnie odtwarzać jako makra operacji.

 • Współużytkowanie licencji przez wielu użytkowników (w sieci)

  Umieszczaj licencje na serwerze w celu zmniejszenia kosztów, gdy nie wszystkie licencje są używane w tym samym czasie.

 • Monitor zmiennej systemowej

  Monitoruj bieżące zmienne systemowe pod kątem ich występowania na preferowanej liście wartości. Dymki powiadomień informują użytkownika o odchyleniach.

 • Kontroler standardów CAD

  Zdefiniuj i monitoruj standardy CAD, aby zachować spójność stylów warstw, rodzajów linii, tekstu i wymiarów.

 • API (interfejs programowania aplikacji)

  Steruj rysunkami i bazami danych przy użyciu technologii ActiveX, VBS, AutoLISP, Visual LISP, ObjectARX, JavaScript i .NET.

 • Autodesk App Store

  Dostosuj oprogramowanie za pomocą rozszerzeń zatwierdzonych przez firmę Autodesk.

 • Aplikacja komputerowa Autodesk

  Odbieraj powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania oraz instaluj aktualizacje bez przerywania procesów projektowych. Zapoznaj się z samouczkami dotyczącymi nowych funkcji.