Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkcje

AutoCAD 2021 usprawnia pracę

Oprogramowanie AutoCAD® 2021 zawiera specjalistyczne zestawy narzędzi, zapewnia ulepszone procesy projektowe na komputerach, w rozwiązaniach internetowych i na urządzeniach mobilnych, a także wprowadza nowe funkcje takie jak historia rysunku.

 • Nowość

  Historia rysunku

  Porównuj wcześniejsze i aktualne wersje rysunków, aby zobaczyć rozwój prac. (Film: 2:16 min)

 • Nowość

  Porównywanie odnośników

  Wyświetlaj zmiany wprowadzone na bieżącym rysunku ze zmienionych odnośników (zewnętrznych). (Film: 2:05 min)

 • Udoskonalenia

  Paleta Bloki

  Wyświetlaj i uzyskuj dostęp do zawartości bloków w programie AutoCAD na komputerze lub w aplikacji internetowej AutoCAD. (Film: 1:49 min)

 • Udoskonalenia

  Zwiększenie wydajności

  Krótszy czas zapisywania i instalowania. Procesory wielordzeniowe usprawniające operacje orbitowania, przesuwania i powiększania.

 • Program AutoCAD na dowolnym urządzeniu

  Przeglądaj, edytuj i twórz rysunki w programie AutoCAD praktycznie na dowolnym urządzeniu — na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu przenośnym – a także z poziomu przeglądarki internetowej.

 • Łączność w chmurze

  Dostęp do dowolnego pliku DWG™ w programie AutoCAD za pośrednictwem chmury Autodesk oraz czołowych dostawców usług przechowywania w chmurze.

 • Szybki pomiar

  Wyświetlaj wszystkie sąsiednie pomiary znajdujące się na rysunku po ustawieniu wskaźnika myszy. (Film: 37 s)

 • Udoskonalone porównywanie plików DWG

  Porównuj dwie wersje rysunku bez konieczności opuszczania bieżącego okna. (Film: 1:05 min)

 • Przeprojektowanie funkcji Usuń

  Usuwaj wiele niepotrzebnych obiektów naraz, korzystając z funkcji łatwego wybierania i podglądu obiektów. (Film: 1:11 min)

Więcej funkcji

Rozszerzone procesy projektowe

 • AutoCAD zawsze pod ręką

  Twórz, edytuj i wyświetlaj rysunki CAD w przeglądarce za pomocą aplikacji internetowej lub mobilnej AutoCAD. (Film: 59 s)

  Dowiedz się więcej (angielski)

 • Zapisywanie rysunków w celu korzystania z nich w aplikacjach internetowych i mobilnych

  Zapisuj rysunki z poziomu komputera, aby je przeglądać i edytować w aplikacjach internetowych i mobilnych AutoCAD wraz z odnośnikami. (Film: 2:13 min)

 • Widoki udostępnione

  Publikuj widoki projektowe rysunku w przeglądarce internetowej w celu ich przeglądania i komentowania. (Film: 1:07 min)

Tworzenie rysunków 2D i opisów

 • Ustawienia tekstu

  Twórz tekst jednowierszowy lub wielowierszowy (WTEKST) jako pojedynczy obiekt tekstowy. Formatuj tekst, kolumny i obwiednie.

 • Wymiary

  Twórz wymiary automatycznie. Umieść kursor nad wybranym obiektem, aby zobaczyć jego podgląd, zanim zostanie on utworzony.

 • Linie odniesienia

  Twórz linie odniesienia do różnych obiektów, w tym tekstu lub bloków. Łatwo formatuj linie odniesienia i definiuj style.

 • Linie środkowe i znaczniki środka

  Twórz i edytuj linie środkowe oraz znaczniki środka, które są automatycznie przenoszone wraz ze skojarzonymi obiektami.

 • Tabele

  Twórz tabele z danymi i symbolami w wierszach i kolumnach, stosuj formuły oraz twórz łącza do arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel.

 • Chmurki wersji

  Twórz chmurki wersji obok nowych zmian na rysunku i szybko identyfikuj wprowadzone zmiany.

 • Widoki

  Zapisuj widoki według nazwy, aby łatwo wrócić do konkretnego widoku w celu szybkiego sprawdzenia informacji lub zastosowania do rzutni układu.

 • Układy

  Określ rozmiar arkusza rysunku, dodaj tabliczkę rysunkową i wyświetl wiele widoków modelu.

 • Pola

  Używaj pól w obiektach tekstowych, aby wyświetlać tekst, który może być aktualizowany automatycznie podczas zmian wartości pola.

 • Tworzenie łączy danych

  Włącz aktualizacje równoczesne, tworząc łącze aktywne między arkuszem kalkulacyjnym programu Microsoft Excel i tabelą na rysunku

 • Wyodrębnianie danych

  Wyodrębniaj informacje z obiektów, bloków i atrybutów, w tym także informacje o rysunku.

 • Bloki dynamiczne

  Bardziej elastyczne i inteligentne funkcje odniesień do bloków, w tym możliwość zmiany kształtu, wielkości lub konfiguracji.

 • Szyki

  Twórz i modyfikuj obiekty w szyku kołowym, prostokątnym lub wzdłuż ścieżki.

 • Wiązania parametryczne

  Zastosuj wiązania geometryczne i wymiarowe, aby zachować zależności w ramach geometrii rysunku.

 • Narzędzia Express Tools

  Zwiększ możliwości oprogramowania AutoCAD za pomocą szerokiego zbioru narzędzi zwiększających wydajność pracy.

Modelowanie 3D i wizualizacja

 • Modelowanie brył, powierzchni i siatki

  Twórz realistyczne modele 3D projektu, używając kombinacji narzędzi do modelowania brył, powierzchni i siatek.

 • Nawigacja 3D (narzędzia: Orbita, ViewCube, Koło)

  Podczas prezentacji projektu korzystaj z narzędzi do wyświetlania i nawigacji 3D, aby obracać i okrążać model 3D, spacerować po nim oraz przelatywać wokół niego.

 • Style wizualne

  Zastosuj style wizualne, aby sterować wyświetlaniem krawędzi, oświetleniem i cieniowaniem modelu 3D.

 • Płaszczyzny przekroju

  Twórz płaszczyzny przekroju, aby wyświetlać widoki przekrojów przez bryły, powierzchnie, siatki lub regiony.

 • Renderowanie

  Zastosuj oświetlenie i materiały, aby nadać modelom 3D realistyczny wygląd oraz ułatwić prezentowanie projektów.

 • Renderowanie w chmurze

  Renderuj modele 3D w Internecie bez obciążania procesora ani zajmowania miejsca na dysku twardym komputera lokalnego.

 • Chmury punktów

  Dołącz pliki chmury punktów uzyskane za pomocą skanerów laserowych 3D lub innych technologii w celu wykorzystania ich jako punktu wyjścia do tworzenia projektów.

 • Dokumentacja modelu

  Generuj rysunki 2D, w tym widoki bazowe, szczegółowe, rzuty i przekroje, z modeli 3D.

Współpraca

 • Pliki PDF

  Udostępnianie i ponowne wykorzystywanie danych z plików PDF poprzez importowanie, eksportowanie lub dołączanie ich jako podkładów.

 • Pliki DGN

  Udostępnianie i ponowne wykorzystywanie danych z plików DGN poprzez importowanie, eksportowanie lub dołączanie ich jako podkładów.

 • Odniesienia do rysunków DWG i obrazów

  Dołącz pliki DWG lub pliki obrazów do bieżącego rysunku jako odnośniki zewnętrzne.

 • Zestawy arkuszy

  Traktowanie wielu rysunków jako zestawów arkuszy podczas ich wyświetlania, drukowania, zarządzania nimi oraz uzyskiwania do nich dostępu.

 • Odniesienia do modeli i importowanie

  Dołącz modele programu Navisworks do rysunków jako podkłady i importuj modele z innych aplikacji.

 • Położenie geograficzne i mapy online

  Wstawiaj do rysunku informacje dotyczące położenia geograficznego i wyświetlaj na nim mapy z usługi map online.

Instalowanie i dostosowywanie

 • Technologia TrustedDWG

  Technologia TrustedDWG™ informuje użytkownika o potencjalnej niezgodności, jeśli plik nie został ostatnio zapisany za pomocą oprogramowania Autodesk.

 • Dostosowywanie interfejsu CUI

  Dostosuj interfejs użytkownika, aby uzyskać łatwiejszy dostęp do poleceń i zmniejszyć liczbę czynności wymaganych przy często wykonywanych zadaniach.

 • Bezpieczne wczytywanie

  Określ ograniczenia zabezpieczeń przy uruchamianiu plików wykonywalnych w programie AutoCAD, aby chronić komputer przed złośliwym oprogramowaniem.

 • Rejestrator operacji

  Zapisuj polecenia i wartości wejściowe, które można następnie odtwarzać jako makra operacji.

 • Monitor zmiennej systemowej

  Monitoruj bieżące zmienne systemowe pod kątem ich występowania na preferowanej liście wartości. Dymki powiadomień informują o odchyleniach.

 • Kontroler standardów CAD

  Zdefiniuj i monitoruj standardy CAD, aby zachować spójność stylów warstw, rodzajów linii, tekstu i wymiarów.

 • API (interfejs programowania aplikacji)

  Steruj rysunkami i bazami danych przy użyciu technologii ActiveX, VBS, AutoLISP, Visual LISP, ObjectARX, JavaScript i .NET.

 • Autodesk App Store

  Dostosuj oprogramowanie za pomocą rozszerzeń zatwierdzonych przez firmę Autodesk.

Bezpłatna wersja testowa oprogramowania AutoCAD
Strona jest chroniona przy użyciu mechanizmu reCAPTCHA i podlega Zasadom ochrony prywatności i Warunkom korzystania z usługi firmy Google.
Bezpłatna wersja testowa oprogramowania AutoCAD

OSTRZEŻENIE:

Wersji testowej nie można pobrać na bieżący system operacyjny.
Bezpłatna wersja testowa oprogramowania AutoCAD

Wybierz wersję testową

Który produkt chcesz wypróbować?

Możesz wypróbować oprogramowanie AutoCAD, AutoCAD for Mac lub dowolne zestawy narzędzi programu AutoCAD przeznaczone dla konkretnych branż, aby zobaczyć, jak mogą przyspieszyć pracę. Subskrypcja obejmuje wszystkie produkty, ale każdą wersję testową trzeba pobrać oddzielnie.
Bezpłatna wersja testowa oprogramowania AutoCAD

Oto kilka rzeczy, które warto wiedzieć przed rozpoczęciem pobierania:

DOSTĘPNE PLATFORMY

  Zobacz wymagania systemowe

  ROZMIAR PLIKU WERSJI TESTOWEJ (szacunkowy rozmiar maksymalny)

  4 GB

  ZALECANE

  Łącze internetowe o szybkości co najmniej 10 MB/sWyłącz wszystkie aktywne aplikacje, w tym oprogramowanie antywirusowe

  POTRZEBUJESZ POMOCY?

  Uzyskaj więcej wskazówek dotyczących pobierania


  Chcesz tylko wyświetlić plik?

  Nie musisz pobierać oprogramowania.
  Pobierz bezpłatne narzędzie do otwierania i przeglądania plików.
  Bezpłatna wersja testowa oprogramowania AutoCAD

  Rozpocznijmy

  Będę korzystać z tego oprogramowania jako:

  Rozpocznij korzystanie z wersji testowej

  Uzyskaj pełny i bezpłatny dostęp do wszystkich funkcji na 30 dni.

  System operacyjny:

  Wybierz system operacyjny:

  Oprogramowanie może być niezgodne z tym systemem operacyjnym, ale można je pobrać w celu instalacji na innym komputerze.

  Wybierz język:

  Mamy dobre wiadomości

  Autodesk oferuje oprogramowanie dla studentów i wykładowców z całego świata. Bezpłatny dostęp do wersji edukacyjnych jest możliwy tylko w celach kształcenia. Korzystanie z oprogramowania w celach zarobkowych wymaga płatnego planu subskrypcyjnego.

  Zweryfikuj możliwość dostępu do produktów Autodesk w wersji edukacyjnej

  Potwierdź swoje uprawnienia już dziś.

  Pobierz program Fusion 360 do użytku osobistego i dla hobbystów

  Uzyskaj bezpłatną, ograniczoną wersję Fusion 360 do domowych, niekomercyjnych projektów.

  Potrzebujesz wszystkich funkcji?

  Wybierz opcję Użytkownik biznesowy i uzyskaj 30-dniową wersję testową Fusion 360.

  Bezpłatna wersja testowa oprogramowania AutoCAD

  Phone number verification

  To help verify your account, a unique code will be sent to your phone.

  Enter phone number

  Please enter a valid phone number.

  Select verification method

  VOICE (CALL) SMS (TEXT)

  Enter code sent to phone number ending with Resend

  Code is valid for 10 minutes VERIFY

  Code is incorrect, please retry.

  Bezpłatna wersja testowa oprogramowania AutoCAD

  Podaj informacje o swojej firmie:

  O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie pola są wymagane.

   Wybierz kraj zamieszkania (wymagane):

   Dzięki tej informacji możemy podać odpowiednie warunki korzystania z wersji testowej. W niektórych krajach konieczne jest podawanie szczegółowych warunków dla kraju zamieszkania użytkownika.
   Strona jest chroniona przy użyciu mechanizmu reCAPTCHA i podlega Zasadom ochrony prywatności i Warunkom korzystania z usługi firmy Google.
   Bezpłatna wersja testowa oprogramowania AutoCAD
   Pobieranie zostało rozpoczęte.
   Po ukończeniu znajdź pobrany plik na komputerze. Uruchom instalację, aby zacząć korzystać z wersji testowej.

   Produkt AutoCAD wchodzi w skład naszych obszernych kolekcji branżowych. Wypróbuj inny popularny produkt z kolekcji:
   Architecture, Engineering & Construction Collection
   Revit
   Używaj wydajnych narzędzi do modelowania informacji o budynku, aby planować, projektować i tworzyć budynki oraz zarządzać nimi
   POBIERZ TERAZ

   Product Design & Manufacturing Collection
   Inventor
   Oprogramowanie do projektowania elementów mechanicznych i CAD 3D
   POBIERZ TERAZ

   Błąd ADLM

   Sprawdź stronę ADLM.

   Witamy klientów firmy ${RESELLERNAME}

   Aby zapewnić sobie pomoc sprzedawcy, należy się zarejestrować

   Wyrażam zgodę na to, aby firma Autodesk udostępniła firmie ${RESELLERNAME} moje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, co pozwoli jej zapewnić pomoc techniczną związaną z instalacją oraz wysyłać mi wiadomości marketingowe.  Rozumiem, że Sprzedawca będzie stroną odpowiedzialną za sposób wykorzystania tych danych i zarządzania nimi.

   Adres e-mail jest wymagany Wprowadzony adres e-mail jest nieprawidłowy.

   Nie, dziękuję, pomoc firmy ${RESELLERNAME} nie jest mi potrzebna
   ${RESELLERNAME}AUTODESK EXPERT ELITE