Najważniejsze funkcje programu AutoCAD 2024

Poznaj najnowsze funkcje oprogramowania AutoCAD® 2024, w tym specjalistyczne zestawy narzędzi, nowe funkcje automatyzacji i spostrzeżenia.

Schemat rzutu kondygnacji biura w programie AutoCAD z wyświetlonymi najważniejszymi funkcjami

Bloki inteligentne

Automatyczne umieszczanie bloków na podstawie poprzednich umieszczeń oraz szybkie znajdowanie i zastępowanie istniejących bloków

Moje spostrzeżenia

Szybsza realizacja projektów dzięki przydatnym poradom i funkcjom Moje spostrzeżenia

Okna przestawne

Wyświetlanie okien rysunków obok siebie lub na wielu monitorach w tym samym wystąpieniu programu AutoCAD

Spostrzeżenia dotyczące aktywności

Przechowywanie informacji o ostatnich zmianach we współdzielonym pliku DWG za pomocą dziennika aktywności

Historia rysunku

Porównywanie wcześniejszych i aktualnych wersji rysunku w celu obserwowania rozwoju prac

Udostępnianie

Wysyłanie kontrolowanych kopii rysunku do współpracowników i członków zespołu umożliwiające wyświetlanie i edycję w dowolnym miejscu

Import znaczników i asystent znaczników

Importowanie komentarzy z dokumentów papierowych lub plików PDF i automatyczne dodawanie zmian bez modyfikowania istniejącego rysunku

AutoCAD zawsze pod ręką

Tworzenie, edytowanie i wyświetlanie rysunków CAD w przeglądarce za pomocą aplikacji internetowej lub mobilnej AutoCAD

Przesyłanie do Autodesk Docs

Wysyłanie arkuszy rysunków CAD w formacie PDF bezpośrednio z programu AutoCAD do usługi Autodesk Docs

Co nowego w programie AutoCAD 2024

Poznaj funkcje spostrzeżeń i automatyzacji przyspieszające pracę zespołów.

Nowe funkcje programu AutoCAD 2024

NEW

Spostrzeżenia dotyczące aktywności

Bądź na bieżąco z danymi w całym cyklu opracowywania projektu dzięki szczegółom dotyczącym aktywności wielu użytkowników w pliku DWG. Zapewnij sobie informacje o istotnych zmianach w pliku i o dostępie do niego za pomocą dziennika aktywności. Spostrzeżenia dotyczące aktywności wypełniają luki informacyjne w procesach roboczych współpracy w programie AutoCAD. (Film: 1:38 min)


NEW

Zastępowanie bloków inteligentnych

Szybko znajduj potrzebne bloki i zastępuj bloki pojedynczo lub zbiorczo za pomocą sugestii opartych na uczeniu maszynowym, ostatnio używanych bloków i ręcznego wyboru bloków zastępczych. (Film: 1 min)


NEW

Umieszczanie bloków inteligentnych

Automatycznie umieszczaj bloki na rysunku we właściwym położeniu i we właściwej skali na podstawie tego, gdzie do tej pory w pliku DWG wstawiono te same bloki, co zmniejsza liczbę wymaganych kliknięć i skraca czas trwania procesu. (Film: 48 s)


ENHANCED

Import znaczników i asystent znaczników

Szybko wysyłaj i dołączaj komentarze do projektów. Importuj komentarze z dokumentów papierowych za pomocą urządzeń mobilnych lub plików PDF i automatycznie dodawaj zmiany do rysunków. Program AutoCAD używa uczenia maszynowego do wykrywania i wykonywania określonych instrukcji w tekście znaczników, w tym poleceń przesuwania (MOVE), kopiowania (COPY) i usuwania (DELETE). (Film: 1:59 min)


ENHANCED

Funkcje internetowe

Subskrybenci programu AutoCAD mają dostęp do wyjątkowych dodatkowych funkcji w aplikacji internetowej AutoCAD, w tym do interfejsu API AutoLISP wersji internetowej i funkcji drukowania wsadowego do plików PDF.


NEW

Natywna obsługa układów scalonych Apple

Program AutoCAD for Mac 2024 działa teraz natywnie na komputerach Mac z układami scalonymi Apple (M1 i M2).


Więcej funkcji programu AutoCAD 2024

Tworzenie rysunków 2D i opisów

Ustawienia tekstu

Twórz tekst jednowierszowy lub wielowierszowy (WTEKST) jako pojedynczy obiekt tekstowy. Łatwo formatuj tekst, kolumny i obwiednie.


Wymiary

Twórz wymiary automatycznie. Umieść kursor na wybranym obiekcie, aby zobaczyć podgląd przed jego utworzeniem.


Tabele

Stosuj formuły, dodawaj połączenia do arkuszy kalkulacyjnych programu Microsoft Excel i twórz tabele z danymi i symbolami. Automatycznie importuj dane do tabel za pomocą funkcji takich jak Zlicz.


Linie odniesienia

Twórz linie odniesienia do różnych obiektów, w tym tekstu lub bloków. Łatwo formatuj linie odniesienia i definiuj style.


Linie środkowe i znaczniki środka

Twórz i edytuj linie środkowe oraz znaczniki środka, które są automatycznie przenoszone podczas przenoszenia skojarzonych obiektów.


Chmurki wersji

Twórz chmurki wersji obok nowych zmian na rysunku i szybko identyfikuj wprowadzone zmiany.


Widoki

Zapisuj widoki według nazwy, aby łatwo wrócić do konkretnego widoku w celu szybkiego sprawdzenia informacji lub zastosowania do rzutni układu.


Układy

Określ rozmiar arkusza rysunku, dodaj tabelkę rysunkową i wyświetl wiele widoków modelu.


Pola

Używaj pól w obiektach tekstowych, aby wyświetlać tekst, który może być aktualizowany automatycznie podczas zmian wartości pola.


Tworzenie łączy danych

Włącz aktualizacje równoczesne, tworząc łącze aktywne między arkuszem kalkulacyjnym programu Microsoft Excel i tabelą na rysunku.


Wyodrębnianie danych

Wyodrębniaj informacje z obiektów, bloków i atrybutów, w tym także informacje o rysunku.


Bloki dynamiczne

Bardziej elastyczne i inteligentne funkcje odniesień do bloków, w tym możliwość zmiany kształtu, wielkości lub konfiguracji.


Szyki

Twórz i modyfikuj obiekty w szyku kołowym, prostokątnym lub wzdłuż ścieżki.


Wiązania parametryczne

Zastosuj wiązania geometryczne i wymiarowe, aby zachować zależności w ramach geometrii rysunku.


Usuwanie

Usuwaj wiele niepotrzebnych obiektów naraz, korzystając z funkcji łatwego wybierania i podglądu obiektów.


Modelowanie 3D i wizualizacja

Modelowanie brył, powierzchni i siatki

Twórz realistyczne modele 3D projektu, używając kombinacji narzędzi do modelowania brył, powierzchni i siatek.


Nawigacja 3D (narzędzia: Orbita, ViewCube, Koło)

Podczas prezentacji projektu korzystaj z narzędzi do wyświetlania i nawigacji 3D, aby obracać i okrążać model 3D, spacerować po nim oraz przelatywać wokół niego.


Style wizualne

Zastosuj style wizualne, aby sterować wyświetlaniem krawędzi, oświetleniem i cieniowaniem modelu 3D.


Płaszczyzny przekroju

Twórz płaszczyzny przekroju, aby wyświetlać widoki przekrojów przez bryły, powierzchnie, siatki lub regiony.


Renderowanie

Zastosuj oświetlenie i materiały, aby nadać modelom 3D realistyczny wygląd oraz ułatwić prezentowanie projektów.


Renderowanie w chmurze

Renderuj modele 3D w Internecie bez obciążania procesora ani zajmowania miejsca na dysku twardym komputera lokalnego.


Chmury punktów

Dołącz pliki chmury punktów uzyskane za pomocą skanerów laserowych 3D lub innych technologii w celu wykorzystania ich jako punktu wyjścia do tworzenia projektów.


Dokumentacja modelu

Generuj rysunki 2D, w tym widoki bazowe, szczegółowe, rzuty i przekroje, z modeli 3D.


Współpraca

Porównywanie odnośników

Porównuj dwie wersje rysunku, w tym odnośniki zewnętrzne.


Pliki PDF

Udostępniaj i ponownie wykorzystuj dane z plików PDF poprzez importowanie, eksportowanie lub dołączanie ich jako podkładów.


Pliki DGN

Udostępniaj i ponownie wykorzystuj dane z plików DGN poprzez importowanie, eksportowanie lub dołączanie ich jako podkładów.


Porównywanie rysunków DWG

Porównuj dwie wersje rysunku bez konieczności opuszczania bieżącego okna.


Zestawy arkuszy

Obsługuj wiele rysunków jak zestawy arkuszy podczas ich wyświetlania, drukowania, zarządzania nimi oraz uzyskiwania do nich dostępu.


Odniesienia do modeli i importowanie

Dołącz modele programu Navisworks do rysunków jako podkłady i importuj modele z innych aplikacji.


Położenie geograficzne i mapy online

Wstawiaj do rysunku informacje dotyczące położenia geograficznego i wyświetlaj na nim mapy z usługi map online.


Instalacja i dostosowywanie

Uproszczony instalator

Skrócenie czasu konfiguracji programu AutoCAD poprzez szybszą i spersonalizowaną instalację.


Karta Początek

Nowa karta Początek AutoCAD ułatwia dostęp do plików i innych ważnych treści z poziomu ekranu głównego.


Technologia TrustedDWG

Technologia TrustedDWG™ informuje użytkownika o potencjalnej niezgodności, jeśli plik nie został ostatnio zapisany za pomocą oprogramowania Autodesk.


Dostosowywanie interfejsu CUI

Dostosuj interfejs użytkownika, aby uzyskać łatwiejszy dostęp do poleceń i zmniejszyć liczbę czynności wymaganych przy często wykonywanych zadaniach.


Bezpieczne wczytywanie

Określ ograniczenia zabezpieczeń przy uruchamianiu plików wykonywalnych w programie AutoCAD, aby chronić komputer przed złośliwym oprogramowaniem.


Rejestrator operacji

Zapisuj polecenia i wartości wejściowe, które można następnie odtwarzać jako makra operacji.


Monitor zmiennej systemowej

Monitoruj bieżące zmienne systemowe pod kątem ich występowania na preferowanej liście wartości. Dymki powiadomień informują o odchyleniach.


Kontroler standardów CAD

Zdefiniuj i monitoruj standardy CAD, aby zachować spójność stylów warstw, rodzajów linii, tekstu i wymiarów.


API (interfejs programowania aplikacji)

Steruj rysunkami i bazami danych przy użyciu technologii ActiveX, VBS, AutoLISP, Visual LISP, ObjectARX, JavaScript i .NET.

Dowiedz się więcej (angielski)


Autodesk App Store

Dostosuj oprogramowanie za pomocą rozszerzeń zatwierdzonych przez firmę Autodesk.


Porównanie programu AutoCAD 2024 z poprzednimi wersjami

AutoCAD ma elastyczny model subskrypcji, co oznacza, że po wydaniu każdej wersji i aktualizacji produktu są udostępniane nowe funkcje. Dla użytkowników korzystających z licencji wieczystej na oprogramowanie AutoCAD w wersji 2016 lub starszej podajemy poniżej wprowadzone zmiany.

AutoCAD 2024

Zawartość

 • Aplikacja internetowa AutoCAD: możliwość przeglądania, tworzenia i edycji rysunków programu AutoCAD na dowolnym komputerze bez konieczności instalacji oprogramowania*.
 • Aplikacja mobilna AutoCAD: możliwość przeglądania, tworzenia i edytowania rysunków programu AutoCAD na urządzeniach z systemami iOS i Android.
 • Zintegrowane procesy projektowe: płynna praca przy użyciu komputerów, rozwiązań internetowych i urządzeń mobilnych*.
 • Łączność w chmurze: dostęp do dowolnego pliku DWG w programie AutoCAD za pośrednictwem chmury Autodesk oraz czołowych dostawców usług przechowywania w chmurze.

Najważniejsze nowe funkcje dodane od chwili wydania wersji 2016:

 • Bloki inteligentne: automatyczne umieszczanie bloków na podstawie poprzednich umieszczeń oraz szybkie znajdowanie i zastępowanie istniejących bloków.
 • Asystent znaczników i importowanie znaczników: importowanie komentarzy i automatyczne wprowadzanie zmian do rysunków.
 • Moje spostrzeżenia: przydatne porady i nowe funkcje, które przyspieszają pracę.
 • Interfejsy API aplikacji internetowej AutoCAD: automatyzowanie procesów za pomocą interfejsu API AutoLISP w aplikacji internetowej AutoCAD.
 • Śledzenie: bezpieczne recenzowanie i komentowanie bezpośrednio w pliku DWG bez wpływu na istniejący rysunek.
 • Zliczanie: automatyczne zliczanie bloków lub geometrii za pomocą polecenia ZLICZ.
 • Udostępnianie: wysyłanie kontrolowanych kopii do współpracowników i członków zespołu zapewniające dostęp w dowolnym miejscu.
 • Przesyłanie do usługi Autodesk Docs: przesyłanie arkuszy rysunków CAD w formacie PDF z programu AutoCAD do usługi Autodesk Docs.
 • Historia rysunku: możliwość wyświetlania dotychczasowych zmian wprowadzonych na rysunku.
 • Porównanie odnośników: możliwość porównywania dwóch wersji odnośnika zewnętrznego i wprowadzania zmian bez opuszczania bieżącego rysunku.
 • Paleta Bloki: możliwość sprawnego wstawiania bloków z karty Biblioteki w aplikacji komputerowej lub aplikacji internetowej AutoCAD.
 • Szybki pomiar: szybkie wyświetlanie wszystkich sąsiednich pomiarów (w tym pól powierzchni i obwodów) na rysunku przez umieszczenie na nich kursora myszy.
 • Przycinanie i wydłużanie (ulepszone): domyślny tryb Szybki umożliwia teraz automatyczne zaznaczanie wszystkich potencjalnych obwiedni.
 • Usuwanie (przeprojektowane): usuwanie wielu niepotrzebnych obiektów z wykorzystaniem funkcji łatwego wybierania i podglądu obiektów.
 • Porównywanie rysunków DWG™: porównywanie dwóch wersji rysunku lub odnośnika bez konieczności opuszczania bieżącego okna.
 • Dołączanie/wyodrębnianie danych chmury punktów: możliwość dołączania plików chmury punktów uzyskanych przy użyciu skanerów laserowych 3D lub innych technologii.
 • Importowanie z pliku PDF: możliwość importowania geometrii (plików czcionek SHX, wypełnień, obrazów rastrowych i tekstu TrueType) z pliku PDF do rysunku.
 • Program AutoCAD w dowolnym czasie i miejscu: dostęp do programu AutoCAD z komputera stacjonarnego, Internetu i na urządzeniach mobilnych*.
 • Zapisywanie rysunków w celu korzystania z nich w aplikacji internetowej i aplikacji mobilnej: zapisywanie rysunków i ich odnośników z komputera, aby można było je wyświetlać i edytować w aplikacji internetowej i mobilnej AutoCAD.
 • Nowe widoki i rzutnie: łatwe dodawanie zapisanych widoków do układów.
 • Obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości: wyświetlanie projektów na monitorach o rozdzielczości 4K lub wyższej.
 • Zaznaczanie poza ekranem: wybrane obiekty pozostają w zbiorze wskazań nawet w przypadku przesunięcia lub pomniejszenia widoku.

Ulepszenia wprowadzone od wydania 2016

 • Spostrzeżenia dotyczące aktywności: przechowywanie informacji o ostatnich zmianach we współdzielonym pliku DWG za pomocą dziennika aktywności.
 • Grafika 2D: ulepszenia stabilności, wierności i wydajności, w tym nawet 9-krotnie szybsze przełączanie między kartami układów w porównaniu z wersją AutoCAD 2023**.
 • Okna przestawne: przeciąganie okien rysunku w celu wyświetlania ich obok siebie lub na wielu monitorach w tej samej sesji programu AutoCAD.
 • Menedżer zestawów arkuszy: szybsze drukowanie zestawów arkuszy dzięki platformie Autodesk.
 • Zapis w pół sekundy: skrócenie średnio o sekundę czasu każdego zapisu.
 • Szybka instalacja: nawet o 50% krótsza w przypadku dysków SSD.
 • Nowy ciemny motyw: nowoczesny niebieski wygląd oraz lepszy kontrast i lepsza ostrość.
 • Interfejs użytkownika: ikony w stylu Flat Design oraz intuicyjne okna dialogowe i paski narzędzi.
 • Wydajność nawigacji 3D: nawet 10 razy szybsze działanie.
 • Zwiększenie wydajności operacji zapisywania, przenoszenia i kopiowania dzięki nowemu formatowi plików 2018.dwg.
 • Witryna Autodesk App Store zawierająca ponad 1000 aplikacji AutoCAD.
 • Format plików TrustedDWG®.
 • Ulepszona instalacja: instalacja programu AutoCAD 2024 jest nawet 2-krotnie szybsza niż programu AutoCAD 2023**.

Dostęp do pomocy i oprogramowania

 • Pomoc techniczna
  • Specjaliści pomocy technicznej Autodesk: planowanie rozmów, czat online (ograniczona dostępność) lub kontakt przez pocztę elektroniczną.
  • Pomoc przy użyciu pulpitu zdalnego: bezpieczny sposób bezpośredniego rozwiązywania problemów.
  • Zasoby online: dostęp do naszej bazy wiedzy z dokumentacją pomocy, samouczków, filmów szkoleniowych i pomocy na forach społeczności.
 • Dostęp do najnowszych wersji oprogramowania: natychmiastowy dostęp do najnowszych wersji i aktualizacji.
 • Dostęp do poprzednich wersji: możliwość pobrania poprzednich wersji i korzystania z nich.
 • Elastyczne okresy subskrypcji: miesiąc, rok lub 3 lata*.
 • Narzędzia administracyjne: proste zarządzanie licencjami na oprogramowanie, liczbą stanowisk i stopniem wykorzystania z poziomu konta Autodesk Account.

*Niedostępne dla nabywców planu obsługi.
**Podobnie jak w przypadku wszystkich testów wydajności pracy faktycznie uzyskiwane wyniki mogą różnić się w zależności od środowiska użytkownika, komputera, systemu operacyjnego, włączonych filtrów i używanych danych. Choć dołożono wszelkich starań, aby testy były maksymalnie obiektywne i miarodajne, wyniki uzyskane w środowisku użytkownika mogą być inne. Informacje o produktach i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Autodesk udostępnia te informacje w takiej postaci, w jakiej się znajdują, bez żadnej gwarancji wyraźnej czy dorozumianej. © 2023 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dostępne dla nabywców planu obsługi z pomocą techniczną Advanced Support.