Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Zestawy narzędzi w pakiecie

Pracuj szybciej i dokładniej dzięki specjalistycznym zestawom narzędzi

Oprogramowanie AutoCAD® zawiera specjalistyczne funkcje i biblioteki przeznaczone do tworzenia projektów architektonicznych, mechanicznych, elektrycznych i innych.

Wykonuj zadania projektowe w dużo krótszym czasie. Zautomatyzuj typowe operacje, takie jak wstawianie drzwi, generowanie zestawień komponentów oraz tworzenie rysunków wejść/wyjść sterowników programowalnych. Korzystaj z ponad 750 000 inteligentnych obiektów i części zebranych w branżowych bibliotekach.

Zestaw narzędzi Architecture

Dodaje funkcje służące do tworzenia rysunków architektonicznych, dokumentacji i zestawień, a także do automatyzacji zadań kreślenia.

 • Tworzenie rzutów kondygnacji, przekrojów, elewacji i innych rysunków za pomocą specjalistycznych narzędzi do projektowania budynków.
 • Dodatkowe elementy obejmują między innymi ściany, drzwi i okna.
 • Korzystaj z ponad 8 tysięcy inteligentnych obiektów i stylów architektonicznych zgodnych ze standardami warstw AIA 2nd Edition, BS1192 DIN 276, ISYBAU Long Format, ISYBAU Short Format oraz STLB.

Główne funkcje:

 • Renowacja architektoniczna

  Szybsze projektowanie i realizowanie prac renowacyjnych.

 • Ściany, drzwi i okna

  Tworzenie dokumentów i rysunków za pomocą elementów, których konstrukcja oraz działanie odzwierciedlają rzeczywistość.

 • Projektowanie i dokumentacja

  Tworzenie za pomocą komponentów szczegółów i narzędzi opisów odnośników.

Zestaw narzędzi Electrical

Dodaje funkcje do projektowania instalacji elektrycznych, które ułatwiają tworzenie, modyfikowanie i dokumentowanie elektrycznych systemów sterowania.

 • Twórz układy paneli, schematy oraz inne rysunki elektryczne za pomocą specjalistycznych narzędzi.
 • Korzystaj ze spójnych standardów projektowych dzięki uporządkowaniu rysunków w ramach struktury opartej na przebiegu przedsięwzięcia.
 • Obejmuje bibliotekę ponad 65 tysięcy inteligentnych symboli elektrycznych zgodnych z normami AS, GB, IEC, IEC-60617, JIC, JIS, NFPA oraz IEEE.

Główne funkcje:

 • Automatyczne generowanie raportów

  Twórz i aktualizuj niestandardowe raporty.

 • Numerowanie przewodów i oznaczanie komponentów

  Zmniejsz liczbę błędów dzięki automatycznemu numerowaniu przewodów i oznaczaniu komponentów.

 • Odniesienia między cewkami i stykami

  Śledzenie nadrzędnych/podrzędnych styków w czasie rzeczywistym.

Zestaw narzędzi Map 3D

Dodaj topologię GIS za pomocą oprogramowania AutoCAD, aby móc używać danych CAD i GIS oraz utrzymywać je w celu planowania, projektowania i zarządzania danymi.

 • Twórz, przekazuj i utrzymuj dane map i GIS w środowisku rysunkowym programu AutoCAD.
 • Korzystaj z opartych na zadaniach narzędzi umożliwiających zarządzanie danymi GIS i agregowanie ich z danymi projektowymi.
 • Dostęp do danych przestrzennych przechowywanych w plikach, bazach danych i usługach internetowych.
 • Korzystaj ze standardowych schematów danych, zautomatyzowanych biznesowych procesów projektowych oraz szablonów raportów dla północnoamerykańskiej branży elektrycznej, europejskiej branży elektrycznej, sektora wodociągów i kanalizacji, a także sektora gazowego.

Główne funkcje:

 • Uzyskuj dostęp do danych przestrzennych przy użyciu technologii FDO

  Pracuj z danymi pochodzącymi z różnych formatów danych CAD i GIS oraz układów współrzędnych.

 • Edytuj bezpośrednio dane geoprzestrzenne

  Edytuj za pomocą standardowych poleceń programu AutoCAD dane ze źródeł danych GIS, takich jak ESRI SHP i inne.

 • Używaj korporacyjnych modeli branżowych

  Używaj standardowych modułów aplikacji, aby efektywnie zarządzać szeroką gamą systemów infrastruktury.

Zestaw narzędzi Mechanical

Dodaje biblioteki znormalizowanych części oraz narzędzia ułatwiające tworzenie, modyfikowanie oraz dokumentowanie projektów mechanicznych na potrzeby produkcji.

 • Automatyzacja zadań z zakresu inżynierii mechanicznej, takich jak generowanie komponentów maszyn, wymiarowanie czy tworzenie zestawień komponentów.
 • Twórz rysunki części i zespołów oraz inne rysunki z zakresu projektowania produktów za pomocą specjalistycznych narzędzi.
 • Korzystaj z ponad 700 tysięcy inteligentnych części, funkcji i symboli produkcyjnych zgodnych z normami ISO, ANSI, DIN, JIS, BSI, CSN oraz GB.

Główne funkcje:

 • Zarządzanie warstwami

  Izoluj i przywracaj grupy warstw, a także określaj typy i grubość linii.

 • Linie ukryte

  Po wprowadzeniu zmian geometria jest aktualizowana automatycznie. Minimalizacja konieczności ręcznego przerysowywania.

 • Ponad 700 000 znormalizowanych części i elementów

  Twórz dokładne rysunki, korzystając z komponentów standardowych.

Zestaw narzędzi MEP

Dodaje funkcje ułatwiające kreślenie, projektowanie i dokumentowanie instalacji MEP budynków w środowisku AutoCAD.

 • Twórz dokładną dokumentację budowlaną projektów instalacji MEP.
 • Korzystaj z narzędzi opartych na zadaniach w celu tworzenia rysunków instalacji MEP w budynkach.
 • Korzystaj z ponad 10,5 tysiąca inteligentnych obiektów mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych zgodnych z normami AIA 2nd Edition, BS1192 Descriptive oraz BS1192 — AUG Version 2, a także dotyczących warstw norm DIN 276, ISYBAU Long Format, ISYBAU Short Format i STLB.

Główne funkcje:

 • Obszary robocze MEP

  Środowiska obszarów roboczych zawierają poszczególne palety oraz wstążki specyficzne dla danej dziedziny w celu optymalizacji zadań w ramach procesu projektowego.

 • Dokumentacja

  Popraw wygląd dokumentacji i zwiększ wydajność kreślenia.

 • Przekształcanie bloków programu AutoCAD

  Konwertowanie wsadowe pojedynczych lub wielu bloków i symboli. (Film: 1:55 min)

Zestaw narzędzi Plant 3D

Dodaje funkcje ułatwiające tworzenie schematów orurowania i oprzyrządowania oraz integrowanie ich z modelem 3D procesu technologicznego.

 • Generuj i udostępniaj rzuty izometryczne i prostokątne oraz zestawienia komponentów.
 • Twórz schematy, układy instalacji oraz inne rysunki z zakresu projektowania procesów technologicznych, korzystając ze specjalistycznych narzędzi.
 • Korzystaj z biblioteki ponad 400 inteligentnych obiektów wykorzystywanych w procesach technologicznych, takich jak szablony wyposażenia, szablony pomocnicze oraz elementy konstrukcyjne zgodne z 40 normami, w tym ANSI i DIN.

Główne funkcje:

 • Szybkie tworzenie schematów orurowania i oprzyrządowania

  Kontekstowe polecenia programu AutoCAD ułatwiają tworzenie schematów orurowania i oprzyrządowania. (Film: 58 s).

 • Szybkie modelowanie procesów technologicznych w trójwymiarze

  Szybko twórz trójwymiarowe modele procesów technologicznych za pomocą funkcji parametrycznego modelowania wyposażenia, bibliotek stali konstrukcyjnej i parametrów instalacji rurowych specyficznych dla projektów, korzystając ze standardowych branżowych katalogów instalacji rurowych. (film: 1:26 min)

 • Tworzenie i edytowanie rysunków prostokątnych instalacji rurowych

  Wyodrębniaj rysunki prostokątne instalacji rurowych bezpośrednio z modelu 3D, tak aby były aktualizowane w trakcie aktualizacji całego modelu 3D.

Zestaw narzędzi Raster Design

Dodaje narzędzia do przekształcania obrazów rastrowych na wektorowe, które umożliwiają konwersję obrazów rastrowych na obiekty DWG™. Edytowanie zeskanowanych rysunków w znanym środowisku AutoCAD.

 • Usuwanie plamek z obrazów, tworzenie kopii lustrzanych i odchyleń oraz retuszowanie.
 • Używaj standardowych poleceń programu AutoCAD w regionach elementów rastrowych i prymitywów. Łatwe wymazywanie obrazów, linii, łuków i okręgów rastrowych.
 • Tworzenie linii i polilinii z obrazów rastrowych i przekształcanie plików rastrowych w rysunki wektorowe.
 • Wyświetlanie i analiza obrazów geograficznych w oprogramowaniu Civil 3D do projektowania obiektów inżynierii wodnej i lądowej oraz w zestawie narzędzi Map 3D.

Główne funkcje:

 • Edycja i czyszczenie obrazów

  Usuwanie plamek z obrazów, tworzenie kopii lustrzanych i odchyleń oraz retuszowanie.

 • Manipulacja elementem rastrowym (REM)

  Używaj standardowych poleceń programu AutoCAD w regionach elementów rastrowych i prymitywów. Łatwe wymazywanie obrazów, linii, łuków i okręgów rastrowych.

 • Narzędzia do wektoryzacji

  Tworzenie linii i polilinii z obrazów rastrowych i przekształcanie plików rastrowych w rysunki wektorowe.

Aplikacja mobilna AutoCAD

Korzystaj z możliwości programu AutoCAD także poza biurem.

 • Przeglądaj, twórz, edytuj i udostępniaj rysunki programu AutoCAD na urządzeniach mobilnych — w dowolnym czasie i miejscu.
 • Praca z najnowszymi wersjami rysunków u klienta.
 • Dostęp do aktualizacji w czasie rzeczywistym.

Główne funkcje:

 • Zapisywanie rysunków w celu korzystania z nich w aplikacjach internetowych i mobilnych

  Zapisuj rysunki z poziomu komputera, aby je przeglądać i edytować w aplikacjach internetowych i mobilnych AutoCAD wraz z odnośnikami. (Film: 2:13 min)

 • Łączność w chmurze

  Dostęp do dowolnego pliku DWG w programie AutoCAD za pośrednictwem chmury Autodesk oraz czołowych dostawców usług przechowywania w chmurze.

 • Praca w trybie offline

  Projektuj i rysuj bez połączenia z Internetem i synchronizuj później.

Aplikacja internetowa AutoCAD

Dostęp do oprogramowania AutoCAD z dowolnego komputera.

 • Przeglądanie, tworzenie i edytowanie rysunków programu AutoCAD.
 • Praca z najnowszymi wersjami rysunków w dowolnym miejscu.
 • Dostęp do aktualizacji w czasie rzeczywistym.

Główne funkcje:

 • Edycja i tworzenie rysunków w trybie online

  Edytuj geometrię oraz wybieraj, przesuwaj, obracaj i skaluj obiekty na rysunkach z poziomu wstążki lub wiersza polecenia. (Film: 2:05 min)

 • Wiersz polecenia

  Łatwo uzyskuj dostęp do zadokowanego w lewym dolnym rogu obszaru rysunku wiersza polecenia zawierającego monity, opcje i komunikaty.

 • Intuicyjny interfejs użytkownika

  Uzyskuj dostęp do łatwych w użyciu narzędzi kreślarskich oraz zarządzaj widokami, właściwościami i warstwami. Wyraźniejsze ikony i nowoczesny niebieski interfejs są bardziej przyjazne dla oczu.

Bezpłatna wersja testowa oprogramowania AutoCAD
Strona jest chroniona przy użyciu mechanizmu reCAPTCHA i podlega Zasadom ochrony prywatności i Warunkom korzystania z usługi firmy Google.
Bezpłatna wersja testowa oprogramowania AutoCAD

OSTRZEŻENIE:

Wersji testowej nie można pobrać na bieżący system operacyjny.
Bezpłatna wersja testowa oprogramowania AutoCAD

Wybierz wersję testową

Który produkt chcesz wypróbować?

Możesz wypróbować oprogramowanie AutoCAD, AutoCAD for Mac lub dowolne zestawy narzędzi programu AutoCAD przeznaczone dla konkretnych branż, aby zobaczyć, jak mogą przyspieszyć pracę. Subskrypcja obejmuje wszystkie produkty, ale każdą wersję testową trzeba pobrać oddzielnie.
Bezpłatna wersja testowa oprogramowania AutoCAD

Oto kilka rzeczy, które warto wiedzieć przed rozpoczęciem pobierania:

DOSTĘPNE PLATFORMY

  Zobacz wymagania systemowe

  ROZMIAR PLIKU WERSJI TESTOWEJ (szacunkowy rozmiar maksymalny)

  4 GB

  ZALECANE

  Łącze internetowe o szybkości co najmniej 10 MB/sWyłącz wszystkie aktywne aplikacje, w tym oprogramowanie antywirusowe

  POTRZEBUJESZ POMOCY?

  Uzyskaj więcej wskazówek dotyczących pobierania


  Chcesz tylko wyświetlić plik?

  Nie musisz pobierać oprogramowania.
  Pobierz bezpłatne narzędzie do otwierania i przeglądania plików.
  Bezpłatna wersja testowa oprogramowania AutoCAD

  Rozpocznijmy

  Będę korzystać z tego oprogramowania jako:

  Rozpocznij korzystanie z wersji testowej

  Uzyskaj pełny i bezpłatny dostęp do wszystkich funkcji na 30 dni.

  System operacyjny:

  Wybierz system operacyjny:

  Oprogramowanie może być niezgodne z tym systemem operacyjnym, ale można je pobrać w celu instalacji na innym komputerze.

  Wybierz język:

  Mamy dobre wiadomości

  Autodesk oferuje oprogramowanie dla studentów i wykładowców z całego świata. Bezpłatny dostęp do wersji edukacyjnych jest możliwy tylko w celach kształcenia. Korzystanie z oprogramowania w celach zarobkowych wymaga płatnego planu subskrypcyjnego.

  Zweryfikuj możliwość dostępu do produktów Autodesk w wersji edukacyjnej

  Potwierdź swoje uprawnienia już dziś.

  Pobierz program Fusion 360 do użytku osobistego i dla hobbystów

  Uzyskaj bezpłatną, ograniczoną wersję Fusion 360 do domowych, niekomercyjnych projektów.

  Potrzebujesz wszystkich funkcji?

  Wybierz opcję Użytkownik biznesowy i uzyskaj 30-dniową wersję testową Fusion 360.

  Bezpłatna wersja testowa oprogramowania AutoCAD

  Phone number verification

  To help verify your account, a unique code will be sent to your phone.

  Enter phone number

  Please enter a valid phone number.

  Select verification method

  VOICE (CALL) SMS (TEXT)

  Enter code sent to phone number ending with Resend

  Code is valid for 10 minutes VERIFY

  Code is incorrect, please retry.

  Bezpłatna wersja testowa oprogramowania AutoCAD

  Podaj informacje o swojej firmie:

  O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie pola są wymagane.

   Wybierz kraj zamieszkania (wymagane):

   Dzięki tej informacji możemy podać odpowiednie warunki korzystania z wersji testowej. W niektórych krajach konieczne jest podawanie szczegółowych warunków dla kraju zamieszkania użytkownika.
   Strona jest chroniona przy użyciu mechanizmu reCAPTCHA i podlega Zasadom ochrony prywatności i Warunkom korzystania z usługi firmy Google.
   Bezpłatna wersja testowa oprogramowania AutoCAD
   Pobieranie zostało rozpoczęte.
   Po ukończeniu znajdź pobrany plik na komputerze. Uruchom instalację, aby zacząć korzystać z wersji testowej.

   Produkt AutoCAD wchodzi w skład naszych obszernych kolekcji branżowych. Wypróbuj inny popularny produkt z kolekcji:
   Architecture, Engineering & Construction Collection
   Revit
   Używaj wydajnych narzędzi do modelowania informacji o budynku, aby planować, projektować i tworzyć budynki oraz zarządzać nimi
   POBIERZ TERAZ

   Product Design & Manufacturing Collection
   Inventor
   Oprogramowanie do projektowania elementów mechanicznych i CAD 3D
   POBIERZ TERAZ

   Błąd ADLM

   Sprawdź stronę ADLM.

   Witamy klientów firmy ${RESELLERNAME}

   Aby zapewnić sobie pomoc sprzedawcy, należy się zarejestrować

   Wyrażam zgodę na to, aby firma Autodesk udostępniła firmie ${RESELLERNAME} moje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, co pozwoli jej zapewnić pomoc techniczną związaną z instalacją oraz wysyłać mi wiadomości marketingowe.  Rozumiem, że Sprzedawca będzie stroną odpowiedzialną za sposób wykorzystania tych danych i zarządzania nimi.

   Adres e-mail jest wymagany Wprowadzony adres e-mail jest nieprawidłowy.

   Nie, dziękuję, pomoc firmy ${RESELLERNAME} nie jest mi potrzebna
   ${RESELLERNAME}AUTODESK EXPERT ELITE