• Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

ZESTAW NARZĘDZI AUTOCAD PLANT 3D

TERAZ DOŁĄCZONY DO PROGRAMU AUTOCAD

Twórz schematy orurowania i oprzyrządowania oraz integruj je z modelami 3D procesów technologicznych, korzystając ze specjalistycznego zestawu narzędzi do projektowania procesów technologicznych i inżynierii.

Funkcje oprogramowania AutoCAD Plant 3D

 • Współpraca w chmurze

  Udostępniaj projekty i zapraszaj innych użytkowników do pracy zespołowej.

 • Obsługa oprzyrządowania

  Umieszczaj oprzyrządowanie bezpośrednio z palety narzędzi oprzyrządowania — w taki sam sposób jak komponenty orurowania.

 • Kopie zapasowe projektu

  Łatwe tworzenie lokalnych kopii zapasowych projektu.

 • Wyszukiwanie w menedżerze projektu

  Szybsze znajdowanie plików projektu.

 • Ulepszenia oprogramowania Vault

  Lepsza integracja z oprogramowaniem Vault do zarządzania danymi. (angielski)

 • Udoskonalenia w zakresie rzutów izometrycznych

  Narzędzia poprawiają reprezentację linii skośnych na rzutach izometrycznych.

 • Ulepszenia w zakresie wydajności grafiki 3D

  Ten zestaw narzędzi w pełni wykorzystuje sprzętowe przyspieszenie grafiki, dzięki czemu uzyskuje się większą wydajność.

 • Uproszczone procesy projektowe

  Wiele poleceń projektu jest wywoływanych prawym przyciskiem myszy w Menedżerze projektu. Upraszcza to procesy projektowe takie jak edycja specyfikacji rur.

 • Malarz schematów orurowania i oprzyrządowania

  Wyświetlanie linii i komponentów w kolorach według wartości właściwości.

 • Schematy orurowania i oprzyrządowania oparte na specyfikacjach

  Sprawdzanie spójności specyfikacji rur na schematach orurowania i oprzyrządowania.

 • Udoskonalenia w zakresie łączników na schematach orurowania i oprzyrządowania

  Zachowanie spójności na wszystkich schematach orurowania i oprzyrządowania dotyczących linii technologicznych oraz linii oprzyrządowania. 

 • Weryfikacja danych na schematach orurowania i oprzyrządowania

  Schemat orurowania i oprzyrządowania jest ściśle zintegrowany z modelem w zestawie narzędzi AutoCAD Plant 3D.

Więcej funkcji

Tworzenie schematów orurowania i oprzyrządowania

 • Szybkie tworzenie schematów orurowania i oprzyrządowania

  Kontekstowe polecenia programu AutoCAD ułatwiają tworzenie schematów orurowania i oprzyrządowania.

 • Biblioteki symboli standardowych

  Reprezentacje symboli są uporządkowane według typu i są widoczne w paletach narzędzi. Obejmuje symbole zgodne z normami PIP, ISA, JIS oraz ISO/DIN.

 • Formaty oznaczeń i raportów zgodne ze standardem projektu

  Tworzenie i dostosowywanie oznaczeń i etykiet zgodnie ze standardami projektu.

 • Sprawdzanie poprawności danych

  Szybkie identyfikowanie potencjalnych błędów. Narzędzie skanuje schematy orurowania i oprzyrządowania pod kątem spójności danych zgodnie z regułami zdefiniowanymi przez użytkownika.

 • Importowanie/eksportowanie danych schematów orurowania i oprzyrządowania

  Użyj danych inżynieryjnych z programu Excel do aktualizacji schematów orurowania i oprzyrządowania. Użyj zaktualizowanych danych jako danych wyjściowych w raportach.

 • Norma ISO 15926

  Oprogramowanie AutoCAD P&ID korzysta z normy ISO 15926. Przeczytaj opracowanie, aby uzyskać więcej informacji na temat tej normy.

Tworzenie rzutów prostopadłych

 • Parametryczne modelowanie wyposażenia

  Parametryczne definicje wyposażenia pomagają szybciej modelować.

 • Modelowanie konstrukcyjne

  Projektowanie stalowych schodów, drabin i balustrad przy użyciu standardowych profilów stalowych. Obejmuje katalogi elementów stalowych zgodnych z normami AISC, CISC i DIN.

 • Obliczanie masy i środka ciężkości

  Zlokalizuj środek ciężkości odcinków poszczególnych komponentów orurowania oraz kombinacji komponentów.

 • Zestawienia komponentów

  Dodaj tabele zestawień komponentów i opisy podłączone do rzutów prostokątnych. Dostosuj formaty tabeli dla danego projektu zgodnie z potrzebami.

 • Importowanie modeli wyposażenia programu Inventor

  W inteligentny sposób integruj uproszczone modele programu Inventor i podłączaj rury.

 • Modelowanie rur o stałej długości

  Szybko umieszczaj rury i twórz szczegółowe przedmiary materiałów. Obsługa katalogów rur AWWA, BPE i innych.

Tworzenie rzutów izometrycznych orurowania