Funkcje oprogramowania Autodesk Docs

Prosta współpraca AEC

Połączenie projektowania z wykonawstwem

Połączenie zespołów na platformie Autodesk Construction Cloud ułatwia wymianę informacji między zespołami odpowiedzialnymi za prace architektoniczne i budowlane.


Kontrola nad dokumentacją

Uporządkowane foldery i rozbudowane narzędzia do obsługi uprawnień sprawią, że informacje zawsze będą trafiać we właściwe ręce.


Zatwierdzanie dokumentów

Ograniczenie czynności wykonywanych ręcznie poprzez automatyzację procesu sprawdzania rysunków, modeli i dokumentów przed publikacją i udostępnieniem.


Pełny zestaw narzędzi znaczników

Możliwość komunikacji i współpracy z zespołami projektowymi przy użyciu pełnego zestawu narzędzi znaczników.


Scentralizowane śledzenie błędów

Zwiększenie odpowiedzialności oraz możliwość śledzenia i rozwiązywania problemów z poziomu jednej scentralizowanej listy.


Tworzenie i śledzenie przekazów

Łatwe tworzenie i udostępnianie przekazów zespołom projektowym z możliwością prześledzenia pełnej historii testów.


Desktop Connector

Program Desktop Connector umożliwiający otwieranie, zapisywanie, przenoszenie i usuwanie plików oraz zmianę ich nazw bezpośrednio z poziomu pulpitu.


Integracja z narzędziami AutoCAD i Revit

Zintegrowane narzędzia Autodesk, takie jak AutoCAD i Revit, pozwalają usprawnić procesy i ograniczyć dublowanie.


Obsługa technologii 2D i 3D

Bezproblemowe przesyłanie i wyświetlanie rysunków 2D oraz modeli 3D zapewniające zespołom dostęp do właściwych informacji.