Najważniejsze funkcje produktów BIM Collaboration

Oś czasu projektu w module Współpraca projektowa oprogramowania BIM Collaborate Pro

Współpraca przy projektowaniu

Zarządzaj danymi z zakresu inżynierii budowlanej, projektowania budynków i danymi wielobranżowymi za pośrednictwem opartych na projektach procesów roboczych w jednym środowisku

Szablony projektu

Usprawnij konfigurację projektu, określając ustawienia w szablonie projektu dla plików, problemów, formularzy i ról

Zdemokratyzowany dostęp do danych projektowych

Weryfikuj projekty w przeglądarce. Administruj w jednym miejscu zespołami i projektami, w tym dostępem do danych i uprawnieniami

Zaawansowane analizy zmian

Dowiedz się, w jaki sposób zmiany w różnych dziedzinach wpływają na planowaną pracę, wyświetlając dowolne połączenie modeli 2D lub 3D

Śledzenie aktywności projektowej

Łatwo wyświetlaj daty i zawartość udostępnionych pakietów projektowych, zarządzając wymianą danych w projektach wielobranżowych

Połączone problemy

Identyfikuj i przypisuj problemy do rozwiązania. Korzystaj z dodatków, aby rozwiązywać problemy bezpośrednio w programie Revit lub Navisworks

Zautomatyzowane wykrywanie kolizji

Analizuj warianty projektu, przeprowadzając analizę kolizji na modelach współdzielonych w folderach, które są oddzielone od trwających prac

Cenne spostrzeżenia projektowe

Śledź typowe problemy i wykorzystuj możliwości własnych danych projektowych, aby usprawnić planowanie i przewidywalność

Jedno źródło informacji

Przechowuj wszystkie dane projektowe i zarządzaj nimi w jednym miejscu, aby zwiększyć wydajność podczas przekazywania projektu

Funkcje oprogramowania BIM Collaborate Pro i BIM Collaborate

Wspólne funkcje oprogramowania BIM Collaborate Pro i BIM Collaborate

Wielobranżowa współpraca projektowa

Całościowo zarządzaj danymi z zakresu inżynierii budowlanej, projektowania budynków i danymi wielobranżowymi za pośrednictwem opartych na projektach procesów roboczych w jednym środowisku. Wyświetlaj stany pakietów w poszczególnych rolach projektowych, aby zapewnić lepszą łączność, komunikację i transparentność projektu.


Szablony projektu

Usprawnij konfigurację projektu, określając ustawienia w szablonie projektu dla plików, problemów, formularzy i ról. Replikuj konfigurację z poprzednich projektów, wykonując mniejszą liczbę czynności, oszczędzając czas i uzyskując lepszą spójność.


Zdemokratyzowany dostęp do danych projektowych

Łatwo weryfikuj projekty w przeglądarce internetowej. Administruj zespołami, projektami i kontami w jednym miejscu. Zapewnij bezpieczny dostęp do odpowiednich danych dzięki automatycznej kontroli i użyciu zaawansowanych uprawnień dostępu, tak by utrzymać koncentrację zespołów.


ULEPSZONE

Zaawansowane analizy zmian

Dowiedz się, w jaki sposób zmiany w różnych dziedzinach wpływają na planowaną pracę, wyświetlając i porównując dowolne połączenie modeli 2D lub 3D, nawet poprzednich wersji. Twórz grupy obserwacyjne, aby śledzić zmiany, określać ich zakres i uzyskiwać automatyczne powiadomienia. Ustaw procesy zatwierdzania w celu inspekcji zmian.


Śledzenie aktywności projektowej

Liderzy ds. projektowania mogą korzystać z widoku osi czasu, aby łatwo wyświetlać daty oraz zawartość udostępnionych pakietów projektowych i danych, a także tworzyć i korzystać z pakietów w projektach wielobranżowych przy użyciu jednego interfejsu.


Połączone problemy

Łatwo identyfikuj i przypisuj problemy projektowe, aby je szybko rozwiązywać. Użyj dodatków do rozwiązywania problemów przypisywanych z chmury bezpośrednio w programie Revit lub Navisworks, aby tworzyć procesy projektowe w pętli zamkniętej.


Zautomatyzowane wykrywanie kolizji

Eksploruj opcje projektowe, przeprowadzając analizę kolizji na udostępnionych modelach w folderach testowania projektów, które są oddzielone od trwających prac.


Cenne spostrzeżenia projektowe

Śledź typowe problemy w całym procesie współtworzenia projektów i wykorzystuj możliwości własnych danych projektowych, aby usprawnić planowanie i przewidywalność.


Jedno źródło informacji

Przechowuj wszystkie dane projektu generowane w programach Revit, Civil 3D i AutoCAD Plant 3D i zarządzaj nimi w jednym miejscu, aby zwiększyć wydajność podczas przekazywania projektu.


Funkcje dostępne wyłącznie w oprogramowaniu BIM Collaboration Pro

Usługa Revit Cloud Worksharing

Przenieś współdzielenie pracy do chmury, aby przyspieszyć i usprawnić współtworzenie w programie Revit. Używaj danych BIM (modelowania informacji o budynku), aby poprawić wykonalność projektu na dalszych etapach.


Collaboration for Civil 3D

Bezpiecznie współpracuj nad plikami Civil 3D, skrótami do danych i odnośnikami zewnętrznymi w jednym miejscu z możliwością łatwej weryfikacji projektów w przeglądarce internetowej.


Collaboration for Plant 3D

Bezpiecznie uzyskuj dostęp do plików programu AutoCAD Plant 3D różnych zespołów projektowych i utrzymuj zgodność we wspólnym środowisku danych opartym na chmurze.