Civil 3D do projektowania infrastruktury kolejowej

Wydajne modelowanie i analizowanie projektów kolejowych

Szybciej planuj, projektuj i buduj stacje tranzytowe oraz sieci kolejowe.

Funkcje oprogramowania Civil 3D do przeprojektowywania sieci kolejowych

Funkcje

Linie trasowania i profile

Linie trasowania służą do tworzenia linii kolejowych ze wspólnym pikietażem na podstawie określonych tolerancji dopasowanych do zmian w geometrii, profilu i przechyłce kolejowej macierzystej linii trasowania. (Film: 1:46 min)


Specjalne projekty szynowe

Projektuj rozjazdy dla linii trasowania rozgałęzień i przejść zwrotnicowych łączących równoległe linie trasowania na podstawie biblioteki typów rozjazdów i przejść zwrotnicowych, które można edytować, usuwać lub uzupełniać.


Modelowanie korytarzy

Twórz modele 3D korytarzy torów, w tym linii trasowania, profili i zespołów. Dołączaj projekty zwrotnic, rozjazdów, platform i obliczeń przechyłek kolejowych. (Film: 54 s)

Dowiedz się więcej (angielski)


Projektowanie krawędzi peronu

Projektuj krawędź peronu dla lekkich lub ciężkich torów przy użyciu podzespołów jedno- lub dwuplatformowych z dynamicznie aktualizowaną krawędzią peronu biegnącą wzdłuż torów. (Film: 1:01 min)


Automatyzacja projektowania

Korzystaj z programowania wizualnego, aby generować skrypty, które automatyzują powtarzalne i złożone zadania, w tym dotyczące elektryfikacji, systemów sygnalizacji i innych elementów systemowych. (Film: 2:42 min)


Połączenie innych produktów firmy Autodesk do projektowania infrastruktury kolejowej

Optymalizacja projektowania infrastruktury kolejowej na wszystkich etapach projektu

Ustalaj kontekst i wykonuj koncepcyjne oraz szczegółowe projekty konstrukcji poziomych i pionowych. (Film: 2:18 min)


Usprawnienie projektowania sieci kolejowych

Przeprowadzaj szczegółowe modelowanie i twórz dokumentację zasobów sieci kolejowej. (Film: 4:07 min)


Automatyzacja procesów projektowych

Zautomatyzuj projektowanie i tworzenie szczegółów złożonych i rutynowych zadań w oprogramowaniu Dynamo, aby przyspieszyć procesy projektowe. (Film: 2:37 min)