• Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

FEATURECAM

Zobacz nowości w programie FeatureCAM

Pobierz bezpłatną wersję próbną lub porozmawiaj z ekspertem.

Nowości w programie FeatureCAM 2020

W FeatureCAM® 2020 wprowadzono nowe funkcje rozpoznawania elementów. Skorzystaj z udoskonalonej współpracy, wygodniejszej obsługi i ulepszonych funkcji programowania tokarek wielozadaniowych.

 • PartMaker 2020

  Pobierz najnowszą wersję programu PartMaker razem z oprogramowaniem FeatureCAM Ultimate. (Film: 1:45 min)

 • Ulepszone wyrównywanie imadła

  Pozwala wyrównywać imadła wzdłuż osi części podczas importowania, aby odzwierciedlić ich rzeczywistą orientację.

 • Uaktualnienia interfejsu API

  Przy użyciu dodatkowych funkcji interfejsu API możesz zwracać typy rysunków uchwytów toczących i eksportować bryły do plików STL.

 • Importowanie plików

  Użyj wersji premium narzędzia Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility do importowania plików.

FeatureCAM 2019

 • Kierowane rozpoznawanie elementów

  Automatyczne rozpoznawanie otworów, kominków, boków i kieszeni przyspiesza programowanie. (Film: 1:15 min).

 • Edytowanie geometrii wiertła do nakiełków

  Zmieniaj rodzaj i kąt wiertła do nakiełków, aby zapewnić dokładność symulacji i kodu NC. (Film: 1:00 min).

 • Usprawnienia zwiększające wygodę obsługi

  Szybsze tworzenie i edytowanie nastawień, rozszerzona biblioteka gwintów i wiele innych ulepszeń. (Film: 1:55 min).

 • Autodesk Drive (tylko w subskrypcji)

  Bezpieczne przechowywanie, wyświetlanie i udostępnianie danych projektowych 2D i 3D. Subskrypcja FeatureCAM obejmuje dostęp do usługi Autodesk Drive. (Film: 1:20 min).

 • Cięcie tylne

  Nowa strategia toczenia do wkładek specjalistycznych, w tym Sandvik PrimeTurning. (Film: 57 s).

 • Ulepszenia wzorów promieniowych

  Wzory promieniowe można skrawać na podstawie współrzędnych XY z obrotem o kąt C dla każdego wystąpienia danego elementu. (Film: 51 s).

 • Udoskonalenia programowania dla tokarek typu szwajcarskiego

  Ultimate

  Uchwyty o stałych kątach, tworzenie ścieżki gwintu z krzywej i wiele innych. (Film: 1:22 min).

 • Autodesk Fusion Production (wymagana osobna licencja)

  Narzędzie chmurowe do tworzenia harmonogramów, śledzenia produkcji i monitorowania maszyn. Bezpośrednie wysyłanie danych FeatureCAM. (Film: 1:51 min).

FeatureCAM 2018

 • Widoki udostępnione (tylko subskrypcja)

  Udostępniaj dane inżynieryjne kluczowym uczestnikom projektu z dowolnego miejsca i w każdej chwili na urządzeniach łączących się z platformą chmurową.

 • Automatyczne obliczanie kąta przy wykańczaniu równoległym

  Oprogramowanie może automatycznie określać optymalny kąt ścieżki narzędzia odpowiednio do obrabianego obszaru.

 • Automatyczne pozycjonowanie 3+2

  Premium, Ultimate

  Na podstawie limitów osi obrabiarki można automatycznie wybierać pozycję standardową lub alternatywną.

 • Usprawnienia zwiększające wygodę obsługi

  Poznaj udoskonalone funkcje zwiększające wygodę obsługi, w tym nową wstążkę.

 • Wymiana danych

  Zyskaj dostęp w czasie rzeczywistym do najnowszych wersji translatorów natywnych plików CAD w chmurze Autodesk.

 • Udoskonalenia spiralnych ścieżek narzędzi

  Ustaw krzywą wyspową dla ścieżek narzędzi licowania po spirali, aby minimalizować cięcie powietrza.

 • Synchronizacja tokarek typu szwajcarskiego

  Ultimate

  Programowanie i symulowanie zaawansowanych trybów synchronizacji tokarek typu szwajcarskiego, włącznie z superpozycją i nawiercaniem dwustronnym.

 • PartMaker: obróbka laserowa

  Ultimate

  Programuj operacje cięcia laserowego bezpośrednio w programie PartMaker.

 • PartMaker: przeciąganie rowków wpustowych

  Ultimate

  W wersji PartMaker 2018 istniejące funkcje przeciągania zostały rozszerzone o przeciąganie rowków wpustowych.

 • PartMaker: udoskonalenia procesów

  Ultimate

  Interaktywne wyświetlanie modeli 3D na arkuszach ustawień, zatrzymywanie i cofanie procesu weryfikacji ścieżki narzędzia i inne funkcje.

FeatureCAM 2017

 • Informacje produktowe i technologiczne

  Importuj wymiary geometryczne i tolerancje bezpośrednio z modelu i przeglądaj je.

 • Wstępne nawiercanie do ścieżek narzędzi Vortex

  W ścieżkach narzędzi Vortex można jako ruchów wstępnych używać nawiercanych otworów zamiast narastających ruchów śrubowych.

 • Obsługa tokarek typu szwajcarskiego

  Ultimate

  Nowe możliwości programowania automatów tokarskich typu szwajcarskiego. Symuluj ruch ślizgowy materiału i korzystaj z automatycznego mapowania narzędzi.

 • ViewCube

  Narzędzie nawigacyjne ułatwiające przełączanie się między widokiem standardowym a izometrycznym oraz kontrolowanie rotacji modelu.

 • PartMaker: przeciąganie

  Ultimate

  Funkcje przeciągania obrotowego i podziałowego.

 • PartMaker: ulepszone strategie 2,5D

  Ultimate

  Nowe strategie ścieżek narzędzi do frezowania konturów i kieszeni stwarzają nowe możliwości tworzenia lepszych ścieżek.