Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkcja edycji bezpośredniej

Parametrycznie przesuwaj, skaluj, obracaj i usuwaj importowane modele brył lub własne pliki oprogramowania CAD 3D Inventor albo zmieniaj ich rozmiar. Korzystając z edycji bezpośredniej, szybko i precyzyjnie zmieniaj geometrię parametryczną/części elementów w modelach ze złożoną historią. Zmieniaj dane importowanych brył bazowych i korzystaj z możliwości przeprojektowania na wczesnym etapie procesu — przed zatwierdzeniem ostatecznego projektu.