Najważniejsze funkcje programu Inventor

Obraz projektu maszyny przemysłowej w programie Inventor

Modelowanie parametryczne

Intuicyjny interfejs użytkownika do tworzenia i edycji modeli 3D pozwoli skupić się na projekcie.

Modelowanie montażu

Zobacz, jak będzie wyglądał cały, gotowy projekt i jak będzie działał na poziomie zespołu.

Tworzenie rysunków

Szybko twórz czytelne, dokładne
i szczegółowe rysunki na potrzeby produkcji.

Współpraca w widokach udostępnionych

Współpracuj z kluczowymi uczestnikami projektu na dowolnym urządzeniu.

Praca z danymi w formatach zewnętrznych

Bezpośrednio otwieraj projekty utworzone
w innych systemach CAD bez translacji.

Zgodność operacyjna BIM

Odczytuj i redaguj dane programu Revit podczas uczestnictwa w projektach BIM.

Konfiguracje projektowe

Przyspiesz proces modelowania 3D, szybko tworząc nowe konfiguracje projektów.

Zautomatyzowane projektowanie ram

Szybko twórz i symuluj modele 3D projektów ram spawanych.

Konstrukcje blachowe

Projektuj skomplikowane produkty z blachy i przygotowuj je do produkcji.

Definiowanie oparte na modelach

Uwzględnij w modelu 3D informacje użyteczne na dalszych etapach produkcji.

Centrum merytoryczne

Wybieraj komponenty standardowe z obszernej biblioteki z materiałami do dostosowania.

Generator kształtów

Twórz i oceniaj efektywne warianty projektu w kilka minut.

Zobacz nowości w programie Inventor 2024

W najnowszej wersji programu CAD 3D Inventor® zawarto liczne aktualizacje, o które wnioskowali użytkownicy, oraz udoskonalenia, które pomogą zarządzać procesem projektowania, przyspieszą wspólne prace inżynierskie i ograniczą powtarzanie zadań.

Nowe funkcje programu Inventor 2024

Technologia iLogic z programem Vault

Zastosuj kod iLogic bezpośrednio w połączeniu z programem Vault, aby kopiować pliki, wykorzystywać schematy numerowania i wypisywać dokumenty. (Film: 1:24 min).


Narzędzie wykończenia

Użyj nowej funkcji wykończenia, aby określić wygląd produktu i proces produkcji, na przykład powłokę materiału lub wykończenie powierzchni. (Film: 3:28 min).


Udoskonalenia funkcji znaczników

Zaznacz wszystkie powierzchnie na ścieżce i zawijaj wokół zakrzywionej geometrii za pomocą nowych opcji funkcji znaczników. (Film: 56 s).


Chmurka wersji na rysunku

Wyodrębniaj obszary o szczególnym znaczeniu za pomocą opartej na szkicu funkcji chmurki wersji w środowisku rysunku. (Film: 59 s).


Ulepszenia ustawień widoku

Twórz przekonujące wizualne reprezentacje projektu, korzystając z ulepszonych ustawień widoku, udoskonalonych widoków przekroju i środowisk IBL. (Film: 1:24 min).


Udoskonalenia przewodów rurowych

Szybko i łatwo twórz niestandardowe kolana w obszarze stylów przewodów rurowych. (Film: 1:33 min).


Udoskonalenia parametrów

Uwzględnij twardość i parametry w eksporcie rozszerzonym o nowe typy jednostek. Korzystaj z opcji eksportowania wartości logicznych w ramach niestandardowych właściwości iProperties. (Film: 36 s).


Optymalizacja ramek ograniczających zespołu

Automatycznie określaj orientację i rozmiar ramek ograniczających części dzięki dodatkowym opcjom kątów w zespołach. (Film: 1:38 min).


Połączony proces kontroli

Utwórz plan kontroli projektu, wysyłając modele bezpośrednio do programu Fusion 360. (Film: 57 s).


Symbol spoiny

Twórz symbole spoin i spoin podrzędnych skojarzone z rysunkiem, które będą uwzględniane podczas eksportowania do plików PDF 3D, DWF i widoków udostępnionych. (Film: 1:29 min).


Symbol krawędzi

Użyj nowej funkcji symbolu krawędzi z ustawieniami wyglądu opartymi na normach ISO i panelem właściwości obejmującym różne ustawienia dostosowywania. (Film: 1:09 min).


Udoskonalona praca z definicjami opartymi na modelach

Poznaj kilka ulepszeń w definiowaniu opartym na modelach do wykorzystania w procesach tworzenia dokumentacji w środowisku 3D. (Film: 47 s).


Więcej funkcji programu Inventor

Projektowanie produktów

Modelowanie parametryczne

Kształtuj projekt modelu za pomocą wiązań szkicu, wymiarów i inteligentnych formuł parametrów. (Film: 3:01 min).


Modelowanie zespołów

Oceniaj dopasowanie i działanie zespołów oraz sprawdzaj kolizje podczas tworzenia zależności między komponentami. (Film: 2:43 min).


Tworzenie rysunków 

Szybko umieszczaj odpowiednie widoki i opisy na rysunkach produkcyjnych w programach Inventor lub AutoCAD. (Film: 3:07 min).


Współpraca

Współpraca w widokach udostępnionych 

Udostępnij projekt za pomocą bezpiecznego linku internetowego, dzięki któremu z dowolnego urządzenia będzie można uzyskać do niego dostęp, aby go przeglądać, korygować i komentować. (Film: 2:23 min).


Praca z danymi w formatach zewnętrznych 

Zachowaj skojarzony link podczas otwierania modeli 3D, które zostały utworzone i zapisane w innych aplikacjach CAD. (Film: 1:57 min).


Zgodność operacyjna BIM 

Utwórz uproszczoną reprezentację 3D produktu wraz z wymaganymi metadanymi i klasyfikacją produktu do użycia w projekcie BIM. (Film: 2:27 min).


Zgodność operacyjna z programem Fusion 360

Szybko uzyskuj dostęp do połączonych procesów programów Inventor i Fusion 360, w tym projektowania generatywnego, symulacji, tworzenia obwodów elektronicznych oraz produkcji, i je wykorzystuj. (Film: 1:10 min).


Udoskonalenia wymiany danych programu Revit

Bezpiecznie udostępniaj dane między oprogramowaniem do projektowania budynków Revit a programem Inventor, korzystając z ulepszonych metod bezproblemowej współpracy między narzędziami BIM (modelowanie informacji o budynku) i MCAD (projektowanie mechaniczne CAD).
(Film: 48 s).


Udoskonalenia dokumentowania

Uzyskuj bardziej przejrzyste informacje o projekcie przekazywanym do produkcji dzięki aktualizacjom tworzenia widoków, definiowaniu opartym na modelach i opisom 3D. (Film: 55 s).


Automatyzacja projektowania

Konfiguracje projektowe 

Zastosuj swoją wiedzę inżynierską w niestandardowy sposób, aby szybko konfigurować nowe projekty z użyciem technologii iLogic. (Film: 2 min).


Zautomatyzowane projektowanie ram 

Używaj automatycznych narzędzi do tworzenia konstrukcji ram spawanych i symulowania ich z zastosowaniem belek. (Film: 2:23 min).


Konstrukcje blachowe 

Twórz projekty konstrukcji blachowych, korzystając z opcji standardowych w branży naddatków na zagięcia, aby tworzyć dokładne rozwinięcia blachy na potrzeby produkcji. (Film: 1:42 min).


Modelowanie

Definiowanie oparte na modelach 

Dołącz wymiary 3D, opisy i tolerancje wymiarów bezpośrednio do modelu 3D na potrzeby zastosowań pochodnych. (Film: 2:10 min).

Dowiedz się więcej (angielski)


Content Center 

Wybierz standardowe i niestandardowe biblioteki elementów, takich jak belki, połączenia śrubowe, przekładnie zębate, krzywki, pasy i sprężyny. (Film: 2:15 min).


Generator kształtów 

Zadbaj o lepszą optymalizację projektów za pomocą narzędzi, które pomagają znaleźć wysoką i niską koncentrację naprężeń w modelu 3D. (Film: 2:16 min).


Elastyczne modelowanie 

Używaj narzędzia, które zawsze świetnie się sprawdza, zawiera funkcje modelowania parametrycznego i bezpośredniego oraz tworzenia dowolnych kształtów.


Modelowanie bezpośrednie 

Przesuwaj, obracaj i skaluj elementy z zaimportowanych geometrii, a także w inny sposób zmieniaj ich wielkość za pomocą wygodnych w obsłudze elementów sterowania.


Modelowanie kształtów swobodnych 

Swobodnie kształtuj projekt dzięki możliwości przesuwania punktów, krawędzi i powierzchni.


Projektowanie koncepcji i układu mechanicznego 

Otwieraj pliki DWG™ jako podstawę modelu 3D bezpośrednio w programie Inventor.


Generatory komponentów i kalkulatory 

Używaj wbudowanych kalkulatorów, aby uzupełnić projekt o dane dotyczące typowych połączeń, takich jak spoiny, zaciski czy pasowania wtłaczane.


Projektowanie węży i rur 

Projektuj trasy przewodów rurowych w programie Inventor, używając kombinacji narzędzi zautomatyzowanych i funkcji projektowych zapewniających pełną kontrolę.


Udoskonalenia modelowania części

Przygotuj projekty do produkcji lepiej z pomocą nowego polecenia znaczników, aktualizacji eksportu konstrukcji blachowych i obsługi tolerancji wymiarów w ramach dodatkowych funkcji. (Film: 55 s).


Udoskonalenia modelowania zespołów

Uzyskaj większą kontrolę nad zestawieniem komponentów i zarządzaj tolerancjami. Usprawnienia obejmują również poprawę wydajności i produktywności w przypadku grafik i dużych zespołów. (Film: 54 s).


Połączone dane

Zgodność operacyjna obwodów drukowanych (PCB) 

Uwzględnij projekty elektroniczne i mechaniczne w pojedynczej, kompletnej definicji tworzonego produktu.


Zarządzanie danymi 

Przyspiesz rozwój produktów dzięki narzędziom do zarządzania danymi, śledzenia zmian i usprawniania współpracy.


Symulacje i wizualizacje

Dynamiczna symulacja 

Zastosuj siły, aby ocenić ruch, prędkość i przyspieszenie projektowanych elementów.


Analiza naprężeń 

Przeprowadzaj szybkie kontrole części bądź szczegółowe analizy całego produktu na dowolnym etapie.


Widoki rozbite i animacje 

Używaj widoków rozbitych i animacji złożonych zespołów w dokumentacji produktów, podręcznikach oraz instrukcjach montażu.