Najważniejsze funkcje programu Inventor

Obraz projektu maszyny przemysłowej w programie Inventor

Modelowanie parametryczne

Intuicyjny interfejs użytkownika do tworzenia i edycji modeli 3D pozwoli skupić się na projekcie.

Modelowanie montażu

Zobacz, jak będzie wyglądał cały, gotowy projekt i jak będzie działał na poziomie zespołu.

Tworzenie rysunków

Szybko twórz czytelne, dokładne
i szczegółowe rysunki na potrzeby produkcji.

Współpraca w widokach udostępnionych

Współpracuj z kluczowymi uczestnikami projektu na dowolnym urządzeniu.

Praca z danymi w formatach zewnętrznych

Bezpośrednio otwieraj projekty utworzone
w innych systemach CAD bez translacji.

Zgodność operacyjna BIM

Odczytuj i redaguj dane programu Revit podczas uczestnictwa w projektach BIM.

Konfiguracje projektowe

Przyspiesz proces modelowania 3D, szybko tworząc nowe konfiguracje projektów.

Zautomatyzowane projektowanie ram

Szybko twórz i symuluj modele 3D projektów ram spawanych.

Konstrukcje blachowe

Projektuj skomplikowane produkty z blachy i przygotowuj je do produkcji.

Definiowanie oparte na modelach

Uwzględnij w modelu 3D informacje użyteczne na dalszych etapach produkcji.

Centrum merytoryczne

Wybieraj komponenty standardowe z obszernej biblioteki z materiałami do dostosowania.

Generator kształtów

Twórz i oceniaj efektywne opcje projektowe w kilka minut.

Zobacz nowości w programie Inventor 2023

W najnowszej wersji programu Autodesk® 3D Inventor® zawarto wiele aktualizacji, o które wnioskowali użytkownicy, oraz udoskonaleń, które pomogą zarządzać procesem projektowania, przyspieszą wspólne prace inżynieryjne i ograniczą powtarzanie zadań.

Nowe funkcje programu Inventor 2023

Zgodność operacyjna z programem Fusion 360

Szybko uzyskuj dostęp do procesów programów Inventor i Fusion 360 oraz korzystaj z tych procesów, w tym projektowania generatywnego, symulacji, elektroniki
i produkcji. (Film: 1:10 min)


Udoskonalenia wymiany danych programu Revit

Bezpiecznie udostępniaj dane między oprogramowaniem do projektowania budynków Revit a programem Inventor, korzystając z ulepszonego podejścia do bezproblemowej współpracy między narzędziami BIM (modelowanie informacji o budynku) i MCAD (projektowanie mechaniczne CAD). (Film: 48 s).


Udoskonalenia modelowania części

Lepiej przygotuj projekty do produkcji z pomocą nowego polecenia znaczników, aktualizacji eksportu konstrukcji blachowych i obsługi tolerancji wymiarów
w dodatkowych elementach. (Film: 55 s)


Udoskonalenia modelowania zespołów

Uzyskaj większą kontrolę nad zestawieniem komponentów i zarządzaj tolerancjami. Usprawnienia obejmują również poprawę wydajności i produktywności w przypadku grafik i dużych zespołów. (Film: 54 s)


Udoskonalenia dokumentowania

Uzyskaj bardziej przejrzyste informacje o projekcie przekazywanym do produkcji dzięki aktualizacjom tworzenia widoków, definicji opartej na modelu i opisom 3D. (Film: 55 s)


Więcej funkcji programu Inventor

Projektowanie produktów

Modelowanie parametryczne

Kształtuj projekt modelu za pomocą wiązań szkicu, wymiarów i inteligentnych formuł parametrów. (Film: 03:01 min)


Modelowanie montażu

Oceniaj dopasowanie i działanie zespołów oraz sprawdzaj kolizje podczas tworzenia zależności między komponentami. (Film: 2:43 min).


Tworzenie rysunków

Szybko umieszczaj odpowiednie widoki i opisy na rysunkach produkcyjnych
w programach Inventor lub AutoCAD. (Film: 3:07 min).


Współpraca

Współpraca w widokach udostępnionych

Udostępnij projekt za pomocą bezpiecznego linku internetowego, dzięki któremu
z dowolnego urządzenia będzie można uzyskać do niego dostęp, aby go przeglądać, korygować i komentować. (Film: 2:23 min).


Praca z danymi w formatach zewnętrznych

Zachowaj skojarzone łącze podczas otwierania modeli 3D, które zostały utworzone
i zapisane w innych aplikacjach CAD. (Film: 1:57 min).


Zgodność operacyjna BIM

Utwórz uproszczoną reprezentację 3D produktu wraz z wymaganymi metadanymi
i klasyfikacją produktu do użycia w projekcie BIM. (Film: 2:27 min).


Automatyzacja projektowania

Konfiguracje projektowe

Zastosuj swoją wiedzę inżynierską w formie umożliwiającej dostosowanie, aby szybko konfigurować nowe projekty z zastosowaniem iLogic. (Film: 2:00 min).


Zautomatyzowane projektowanie ram

Używaj automatycznych narzędzi do tworzenia konstrukcji ram spawanych
i symulowania ich z zastosowaniem belek. (Film: 2:23 min).


Konstrukcje blachowe

Twórz projekty konstrukcji blachowych, korzystając z opcji standardowych w branży naddatków na zagięcia, aby tworzyć dokładne rozwinięcia blachy na potrzeby produkcji. (Film: 1:42 min).


Modelowanie

Definiowanie oparte na modelach

Dołącz wymiary 3D, opisy i tolerancje wymiarów bezpośrednio do modelu 3D na potrzeby zastosowań pochodnych. (Film: 02:10 min)


Centrum merytoryczne

Wybierz standardowe i niestandardowe biblioteki elementów, takich jak belki, połączenia śrubowe, przekładnie zębate, krzywki, pasy i sprężyny. (Film: 2:15 min)


Generator kształtów

Zadbaj o większą optymalizację projektów z pomocą narzędzi, które pomagają znaleźć wysoką i niską koncentrację naprężeń w modelu 3D. (Film: 2:16 min).


Elastyczne modelowanie 

Używaj narzędzia, które zawsze świetnie się sprawdza i oferuje funkcje modelowania parametrycznego, swobodnego i bezpośredniego.


Modelowanie bezpośrednie

Przesuwaj, obracaj i skaluj elementy z zaimportowanych geometrii oraz zmieniaj ich rozmiar za pomocą wygodnych w obsłudze funkcji sterowania.


Modelowanie kształtów swobodnych

Swobodne kształtowanie projektu dzięki możliwości przesuwania punktów, krawędzi
i powierzchni.


Projektowanie koncepcji i układu mechanicznego

Otwieraj pliki DWG™ jako podstawę modelu 3D bezpośrednio w programie Inventor.


Generatory komponentów i kalkulatory

Używaj wbudowanych kalkulatorów, aby uzupełnić projekt o dane dotyczące wspólnych połączeń, takich jak spoiny, zaciski czy pasowania wtłaczane.


Projektowanie węży i rur

Projektuj przebiegi węży i rur w programie Inventor, używając kombinacji narzędzi zautomatyzowanych i funkcji projektowych zapewniających pełną kontrolę.


Połączone dane

Zgodność operacyjna obwodów drukowanych (PCB)

Integruj swoje projekty elektroniczne i mechaniczne w pojedynczej, kompletnej definicji tworzonego produktu.


Zarządzanie danymi

Przyspiesz rozwój produktów dzięki narzędziom do zarządzania danymi, śledzenia zmian i usprawniania współpracy.


Symulacje i wizualizacje

Dynamiczna symulacja

Zastosuj siły, aby ocenić ruch, prędkość i przyspieszenie projektowanych elementów.


Analiza naprężeń

Przeprowadzaj szybkie kontrole części bądź szczegółowe analizy całego produktu na dowolnym etapie.


Widoki rozbite i animacje

Używaj widoków rozbitych i animacji złożonych zespołów w dokumentacji produktów, podręcznikach oraz instrukcjach montażu.