• Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkcje

Oprogramowanie do projektowania elementów mechanicznych i CAD 3D

Programu Inventor® do modelowania 3D CAD można używać do projektowania produktów i elementów mechanicznych. Dowiedz się więcej o dostępnych w programie Inventor funkcjach do modelowania, projektowania, symulacji i renderowania.

Projektowanie produktów

 • Generator kształtów

  W zaledwie kilka chwil możesz utworzyć
  i ocenić efektywne opcje projektowe.

  (Film: 1:59 min)

 • Modelowanie parametryczne

  Intuicyjny interfejs użytkownika do tworzenia i edycji modeli 3D pozwoli skupić się na projekcie. (Film: 2:33 min)

 • Modelowanie zespołów

  Zobacz, jak będzie wyglądał cały, gotowy projekt i jak będzie działał na poziomie zespołu. (Film: 2:43 min)

 • Tworzenie rysunków

  Szybko twórz czytelne, dokładne
  i szczegółowe rysunki na potrzeby produkcji. (Film: 3:07 min)

Współpraca i automatyzacja projektowania

 • Współpraca w widokach udostępnionych

  Rozwijaj modele i projekty wspólnie
  z zespołem przez Internet. Dzięki przeglądarce Autodesk każdy może teraz przeglądać i komentować widoki udostępnione. (Film: 2:23 min)

 • Praca z danymi w formatach zewnętrznych (nienatywnych)

  Utrzymuj skojarzone łącza z nienatywnymi danymi CAD. (Film: 2:45 min)

 • Zautomatyzowane projektowanie ram

  Szybko projektuj i testuj ramy konstrukcyjne. (Film: 2:10 min)

 • Automatyzacja projektowania

  Błyskawicznie wprowadzaj zmiany konfiguracji zespołu dzięki iLogic.

  (Film: 2:00 min)

Modelowanie

 • Konstrukcje blachowe

  Projektuj i przygotowuj złożone produkty
  z blachy do produkcji. (Film: 1:42 min)

 • Definicja oparta na modelu

  Uwzględnij informacje produkcyjne
  w modelu 3D na potrzeby zastosowań pochodnych. (Film: 2:10 min)

 • Content Center

  Wybieraj komponenty standardowe
  z obszernej biblioteki z materiałami do dostosowania.

 • Zgodność operacyjna BIM

  Przekształć konfigurowalne modele CAD na obiekty 3D BIM.

 • Elastyczne modelowanie

  Używaj narzędzia, które zawsze świetnie się sprawdza i oferuje funkcje modelowania parametrycznego, swobodnego i bezpośredniego.

 • Modelowanie bezpośrednie

  Przesuwaj, obracaj, zmieniaj rozmiar
  i skaluj elementy z zaimportowanych geometrii za pomocą wygodnych
  w obsłudze funkcji sterowania.

 • Modelowanie dowolnych kształtów

  Swobodne kształtowanie projektu dzięki możliwości przesuwania punktów, krawędzi i powierzchni.

 • Projektowanie koncepcji i układu mechanicznego

  Otwieraj pliki DWG™ jako podstawę modelu 3D bezpośrednio w programie Inventor.

 • Projektowanie części z tworzyw sztucznych

  Projektuj i analizuj części z tworzyw sztucznych za pomocą dedykowanych narzędzi w programie Inventor.

 • Generatory komponentów i kalkulatory

  Używaj wbudowanych kalkulatorów, aby uzupełnić projekt o dane dotyczące wspólnych połączeń, takich jak spoiny, zaciski czy pasowania wtłaczane.

 • Projektowanie węży i rur

  Projektuj przebiegi węży i rur w programie Inventor, używając kombinacji narzędzi zautomatyzowanych i funkcji projektowych zapewniających pełną kontrolę.

Połączone dane

 • Zgodność operacyjna obwodów drukowanych (PCB)

  Integruj swoje projekty elektroniczne
  i mechaniczne w pojedynczej, kompletnej definicji tworzonego produktu.

 • Zarządzanie danymi

  Rozbudowana funkcja wyszukiwania ułatwia znajdowanie i szybkie kopiowanie plików projektowych. Integracja obejmuje również program Vault (wchodzący
  w skład kolekcji Product Design & Manufacturing Collection).

Symulacje i wizualizacje

 • Widoki rozbite i animacje

  Używaj widoków rozbitych i animacji złożonych zespołów w dokumentacji produktów, podręcznikach oraz instrukcjach montażu.

 • Dynamiczna symulacja

  Zastosuj siły, aby ocenić ruch, prędkość
  i przyspieszenie projektowanych elementów.

 • Analiza naprężeń

  Przeprowadzaj szybkie kontrole części bądź szczegółowe analizy całego produktu na dowolnym etapie.

 • Wizualizacja i renderowanie

  Pokaż, jak będzie wyglądać Twój produkt, dzięki narzędziom do wizualizacji
  i renderowania.