• Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkcje

Oprogramowanie do projektowania elementów mechanicznych i CAD 3D

Programu Inventor® do modelowania 3D CAD można używać do projektowania produktów i elementów mechanicznych. Dowiedz się więcej o dostępnych w programie Inventor funkcjach do modelowania, projektowania, symulacji i renderowania.

Projektowanie produktów

 • Generator kształtów

  W zaledwie kilka chwil możesz utworzyć i ocenić efektywne opcje projektowe.
  (Film: 1:59 min)

 • Modelowanie parametryczne

  Twórz parametry podczas kreślenia i dynamicznego wymiarowania obiektów 3D. Koncentruj się na projekcie, a nie na interfejsie. (Film: 3:16 min)

 • Modelowanie zespołów

  Skompletuj model, wykonując mniej czynności. (Film: 2:42 min)

 • Tworzenie rysunków

  Szybko twórz czytelne, dokładne i szczegółowe rysunki. (Film: 2:52 min)

Współpraca i automatyzacja projektowania

 • Nowość

  Współpraca na widokach udostępnionych

  Rozwijaj modele i projekty wspólnie z zespołem przez Internet. Dzięki przeglądarce Autodesk każdy może teraz przeglądać i komentować widoki udostępnione. (Film: 1:31 min)

 • Praca z danymi w formatach zewnętrznych (nienatywnych)

  Utrzymuj skojarzone łącza z nienatywnymi danymi CAD. (film: 2:45 min)

 • Zautomatyzowane projektowanie ram

  Szybko projektuj i testuj ramy konstrukcyjne. (Film: 2:10 min)

 • Projektowanie elektromechaniczne

  Łącz dane z programów Inventor i AutoCAD Electrical. (Film: 2:31 min)

Modelowanie

 • Nowość

  Polecenie Otwór

  Pracuj szybciej i wydajniej dzięki optymalizacji, a także personalizacji procesów oraz produkcji. (Film: 1:10 min).

 • Nowość

  Udoskonalona praca z definicjami na podstawie modelu

  Włącz funkcję sygnalizowania stanu powierzchni kolorem, aby otrzymywać wizualne informacje zwrotne podczas definiowania pełnych wiązań modelu. Korzystaj z ulepszonych wywołań opisów 3D dotyczących liczby otworów. (Film: 51 s)

 • Nowość

  Udoskonalenia Content Center

  Poznaj uaktualnienia w zakresie produktywności, które poprawiają możliwości wyszukiwania i zapewniają zmodernizowany wygląd i sposób obsługi. (Film: 1:21 min).

 • Nowość

  Ulepszenia obsługi zespołów

  Wygodnie analizuj wnioskowane przez użytkowników modyfikacje zespołów od strony wiązań, przewodów rurowych i generatora ram. (Film: 1:20 min).

 • Elastyczne modelowanie

  Używaj narzędzia, które zawsze świetnie się sprawdza i obejmuje funkcje modelowania parametrycznego, swobodnego i bezpośredniego.

 • Modelowanie bezpośrednie

  Przesuwaj, obracaj, zmieniaj rozmiar i skaluj elementy z zaimportowanych geometrii za pomocą wygodnych w obsłudze funkcji sterowania.

 • Modelowanie dowolnych kształtów

  Swobodnie kształtuj projekt dzięki możliwości przesuwania punktów, krawędzi i powierzchni.

 • Projektowanie koncepcji i układu mechanicznego

  Otwieraj pliki DWG™ jako podstawę modelu 3D bezpośrednio w programie Inventor.

 • Projektowanie części z tworzyw sztucznych

  Projektuj i analizuj części z tworzyw sztucznych za pomocą dedykowanych narzędzi w programie Inventor.

 • Projektowanie konstrukcji blachowych

  Projektuj złożone konstrukcje blachowe zgodne ze standardami swojej firmy.

Automatyzacja

 • Automatyczne konfigurowanie produktów

  Łatwo określaj ustawienia i wdrażaj złożone konfiguracje produktów.

 • Automatyzacja projektowania części i zespołów

  Twórz konfigurowalne części, elementy produktowe lub zespoły do wielokrotnego użytku przez definiowanie parametrów zmiennych.

 • Generatory komponentów i kalkulatory

  Używaj wbudowanych kalkulatorów, aby uzupełnić projekt o dane dotyczące wspólnych połączeń, takich jak spoiny, zaciski czy pasowania wtłaczane.

 • Zautomatyzowane projektowanie węży i rur

  Projektuj przebiegi węży i rur w programie Inventor, używając kombinacji narzędzi zautomatyzowanych i funkcji projektowych zapewniających pełną kontrolę.

Zgodność operacyjna

 • Recenzja projektów 3D z użyciem usług w chmurze

  Udostępniaj uproszczone wersje projektów 3D w chmurze.

 • Zgodność operacyjna obwodów drukowanych (PCB)

  Integruj swoje projekty elektroniczne i mechaniczne w pojedynczej, kompletnej definicji tworzonego produktu.

 • Zgodność operacyjna BIM

  Korzystaj z narzędzi tworzonych z myślą o opracowywaniu modeli 3D do użytku w systemach modelowania informacji o budynku (BIM).

 • Zarządzanie danymi

  Rozbudowana funkcja wyszukiwania ułatwia znajdowanie i szybkie kopiowanie plików projektowych. Integracja obejmuje również program Vault (wchodzący w skład kolekcji z zakresu wytwarzania i projektowania produktów).

Symulacje i wizualizacje

 • Widoki rozbite i animacje

  Używaj widoków rozbitych i animacji złożonych zespołów w dokumentacji produktów, podręcznikach oraz instrukcjach montażu.

 • Dynamiczna symulacja

  Zastosuj siły, aby ocenić ruch, prędkość i przyspieszenie projektowanych elementów.

 • Analiza naprężeń

  Przeprowadzaj szybkie kontrole części bądź szczegółowe analizy całego produktu na dowolnym etapie.

 • Wizualizacja i renderowanie

  Pokaż, jak będzie wyglądać Twój produkt, dzięki narzędziom do wizualizacji i renderowania.