Najważniejsze funkcje oprogramowania Maya Creative

Oprogramowanie Maya Creative obejmuje wydajne narzędzia do modelowania, animacji i renderowania, które pozwalają przekraczać granice kreatywności podczas produkcji na potrzeby filmów, programów telewizyjnych i gier.

Rekin z dużymi oczami płynący nad małą rybką

Narzędzia do animacji 3D

Twórz animacje i siatki postaci i obiektów, korzystając z narzędzi do animacji przyjaznych dla artystów.

Narzędzia do modelowania 3D

Twórz złożone postacie, rekwizyty i światy za pomocą zaawansowanych narzędzi do modelowania 3D.

Zintegrowane renderowanie

Zwiększ wydajność w najbardziej złożonych projektach dzięki zintegrowanemu modułowi renderującemu Arnold.

Szybkie odtwarzanie

Przyspiesz przeglądanie animacji i zmniejsz liczbę playblastów dzięki buforowaniu odtwarzania.

Konfiguracja postaci

Twórz realistyczne ruchy postaci, korzystając ze złożonych szkieletów, uchwytów kinematycznych i odkształceń.

Edytor czasowy

Przechodź płynnie między widokami na poziomie klipu i najważniejszymi szczegółami, korzystając z intuicyjnego edytora nieliniowego opartego na klipach.

Więcej funkcji oprogramowania Maya Creative

Narzędzia do tworzenia animacji 3D i siatek

Buforowanie odtwarzania

Buforowanie odtwarzania przechowuje animacje w pamięci podręcznej, dzięki czemu można od razu zobaczyć zmiany bez konieczności generowania nowych playblastów.


Edytor czasowy

Przechodź łatwo między widokami na poziomie klipu i najważniejszymi szczegółami, korzystając z intuicyjnego edytora nieliniowego opartego na klipach. Edytor czasowy definiuje operacje czasowej synchronizacji animacji, co pozwala na eksperymentowanie z kombinacjami i wariantami elementów zawartych w scenie.


UDOSKONALONE

Edytor wykresów

Twórz, wyświetlaj i modyfikuj krzywe animacji, korzystając z graficznego przedstawienia animacji sceny.


Edytor poświaty

Wizualizuj ruch i położenie animowanych obiektów w czasie, korzystając z obrazów, które odzwierciedlają animacje.


Konfiguracja postaci

Twórz realistyczne gesty postaci, korzystając ze złożonych szkieletów, uchwytów kinematycznych i odkształceń.


UDOSKONALONE

Zestaw narzędzi Blue Pencil

Twórz rysunki 2D i opisy w rzutni za pomocą narzędzi do rysowania Blue Pencil.


UDOSKONALONE

Dodawanie skóry

Wiąż modelowane powierzchnie ze szkieletem kilkoma kliknięciami.


Przenoszenie

Łatwo przenoś animacje między szkieletami o takich samych lub innych strukturach.


Modelowanie 3D

Edytor UV

Szybko twórz i edytuj topologie UV za pomocą intuicyjnych narzędzi i funkcji.


Narzędzia do rzeźbienia

Wprowadzaj precyzyjne zmiany w modelach za pomocą narzędzi przyjaznych dla twórców.


Modelowanie NURBS

Używaj geometrycznych obiektów elementarnych i rysowanych krzywych, aby tworzyć szczegółowe modele 3D.


Modelowanie wieloboków

Twórz unikalne modele 3D, używając geometrii opartej na wierzchołkach, krawędziach i powierzchniach.


Obsługa OpenSubdiv

Pracuj szybko i dokładnie dzięki niezwykle wiernej reprezentacji modelu.


Renderowanie i cieniowanie

Zintegrowany moduł renderujący Arnold

Wyświetlaj zmiany oświetlenia, materiałów i kamer w czasie rzeczywistym, korzystając z widoku renderowania Arnold.


UDOSKONALONE

Standardowy mechanizm cieniowania powierzchni

Twórz modele materiałów, takich jak szkło matowe, tworzywo sztuczne czy lakier samochodowy, korzystając z łatwego w obsłudze narzędzia do cieniowania powierzchni.


Dopracowywanie wyglądu przy użyciu narzędzia Hypershade

Twórz, edytuj i łącz węzły renderowania, takie jak tekstury, materiały, światła, narzędzia do renderingu i efekty specjalne, aby uzyskiwać piękne renderingi.


Procesy uniwersalnych opisów scen (Universal Scene Description, USD)

Bezproblemowe importowanie i eksportowanie

Importuj dane USD jako natywne dane programu Maya i eksportuj natywne dane programu Maya jako dane USD.


Szybkie podglądy

Wyświetlaj szybkie podglądy struktur scen USD, korzystając z okna widoku hierarchii.


Natywna obsługa USD

Pracuj bezpośrednio na danych USD w popularnych edytorach, takich jak edytor konturów, atrybutów czy Channel Box.


USD w rzutni

Wyświetlaj opisy USD natywnie wraz z danymi w rzutni.


Ruchome grafiki

Efekty proceduralne MASH

Twórz piękne ruchome grafiki, korzystając z sieci węzłów proceduralnych MASH.


Typ 3D

Projektuj atrakcyjne wizualnie oznaczenia marki, logo, sekwencje tytułowe i inne elementy za pomocą tekstu wielobocznego.