• Polska

    Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Porównanie wersji

Maya 2018, Maya 2016 i Maya 2015

Porównaj możliwości programu Maya 2018 z funkcjami dostępnymi w poprzednich wersjach.

Porównaj wersje

Domyślny produkt nie może być usunięty z porównania.

Przed usunięciem zaznaczenia tego produktu wybierz inną pozycję do porównania.

Wybrano maksymalną liczbę produktów, które mogą być porównywane. Usuń zaznaczenie któregoś z produktów przed wybraniem innego do porównania.

Zestaw narzędzi do tworzenia ruchomych grafik    

3D Type

Ulepszony proces projektowania grafik wektorowych

Edytor czasowy

Narzędzie Szybka siatka

Równoległe szacowanie siatek    

Funkcja zniekształcająca Delta Mush

Geodezyjne wiązanie wokseli

Funkcja Grease Pencil

Format przejściowy ATOM

Ogólne narzędzia do animacji

Tworzenie postaci

Narzędzie Camera Sequencer

Ulepszone procesy projektowe tworzenia kształtów    

Zestaw narzędzi do rzeźbienia

Zoptymalizowany zestaw narzędzi do retopologii

Ulepszone modelowanie wieloboków

Obsługa OpenSubdiv

Rozszerzony zestaw narzędzi UV

Modelowanie wieloboków, siatek podpodziałów i powierzchni

Mapy UV, wektory normalne i kolorowanie według wierzchołków

Interaktywne układanie włosów i sierści (XGen)

Bifrost Ocean Simulation System (BOSS)

Adaptacyjna piana w Bifrost

Udoskonalenia XGen (łatwość użytkowania, szybkość)

Symulacje z kształtami prowadzącymi w Bifrost

Adaptacyjny solwer Aero w Bifrost

Platforma efektów proceduralnych Bifrost

Generator dowolnych siatek elementarnych XGen

Ulepszony moduł Bullet Physics

Maya nHair

Maya nParticles

Maya nCloth

Maya Fluid Effects

Dynamika brył sztywnych i elastycznych

Maya Fur

Moduł renderujący Arnold w programie Maya

Ustawienia renderowania    

Udoskonalenia funkcji zarządzania kolorami

Zarządzanie kolorami

ShaderFX

Obsługa Ptex w mental ray

Zintegrowane moduły renderujące

Rzutnie i cieniowanie nowej generacji    

Funkcje renderowania, cieniowania i kamery

Efekty Maya Paint Effects

3D Paint i Artisan

Toon Shader

Maya Composite

Profesjonalne śledzenie kamery

Zaawansowana obsługa plików

Przechowywanie danych Alembic

Zgodność operacyjna pakietów na poziomie pojedynczych kroków

Narzędzia do zarządzania danymi i scenami

Tworzenie skryptów i interfejs API