• Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkcje

Nowości w Maya 2019

Oprogramowanie Maya® 2019 do modelowania, animacji, symulacji i renderowania 3D wydatnie przyspiesza pracę twórców dzięki nowym narzędziom i usprawnieniu istniejących procesów projektowych.

 • Nowość

  Buforowanie odtwarzania

  Szybsze odtwarzanie animacji w Viewport 2.0 pozwala artystom przeglądać animacje bezpośrednio w rzutni i rzadziej korzystać z renderingów Playblast. (Film: 2:29 min)

 • Nowość

  Piękne obrazy w środowisku roboczym

  Dzięki udoskonaleniom modułu Arnold obrazy widoczne w Viewport 2.0 są teraz bliższe ostatecznemu wyglądowi po renderowaniu, co wspomaga kreatywność i pozwala oszczędzać czas. (Film: 0:59 min)

 • Nowość

  Szybsze działanie programu Maya

  W wielu obszarach programu Maya wprowadzono udoskonalenia zwiększające jego wydajność podczas codziennej pracy i przyspieszające reagowanie na polecenia użytkownika. (Film: 0:55 min)

 • Nowość

  Rejestrowanie gry aktorskiej

  Nowe filtry Butterworth i Key Reducer wspomagają precyzowanie krzywych w animacjach, szczególnie podczas pracy z danymi rejestracji ruchu.

Więcej funkcji

Ruchome grafiki

 • Dodatkowe węzły MASH

  Zestaw narzędzi MASH obejmuje nowe typy węzłów (krzywa, sygnał, świat, lokalizator i inne) oraz zaktualizowane wersje istniejących węzłów.

 • 3D Type

  Funkcja 3D Type ułatwia tworzenie znaków handlowych, animowanych logotypów, sekwencji tytułowych i innych projektów, w których niezbędny jest tekst.

 • Ulepszony proces projektowania grafik wektorowych

  Importuj lub kopiuj i wklejaj pliki SVG do programu Maya. 

 • Zestaw narzędzi do tworzenia ruchomych grafik

  Szybko twórz złożone efekty proceduralne i animacje z wystąpieniami obiektów.

Animacje 3D

 • Równoległe szacowanie siatek

  Nowy system przyspiesza odtwarzanie siatek i manipulowanie nimi.

 • Geodezyjne wiązanie wokseli

  Szybciej twórz wysokiej jakości, gotowe do produkcji postacie powiązane.

 • Ogólne narzędzia do animacji

  Zestaw narzędzi do animacji opartej na klatkach kluczowych, procedurach i skryptach.

 • Edytor czasowy

  Używaj nieniszczącego edytora nieliniowego klipów do ogólnego montażu animacji.

 • Proces tworzenia kształtów

  Szybciej i łatwiej precyzuj wygląd oraz parametry postaci i animacji.

 • Wydajność animacji

  Wprowadzone udoskonalenia wydajnościowe przyspieszają generowanie scen.

Modelowanie 3D

 • Obsługa, wygląd i działanie edytora UV

  Interfejs edytora UV przeszedł przebudowę i obejmuje teraz również nowy zestaw narzędzi UV z ulepszonymi narzędziami i funkcjami.

 • Odświeżony zestaw narzędzi do rzeźbienia

  Ciesz się swobodą bardziej intuicyjnego i artystycznego rzeźbienia oraz kształtowania modeli.

 • Modelowanie wieloboków

  Wydajna biblioteka umożliwia szybsze i spójniejsze operacje logiczne na geometrii wieloboków.

 • Obsługa OpenSubdiv

  Szybsze działanie dzięki interaktywnym procesom projektowym.

Dynamika i efekty

 • Interaktywne układanie włosów i sierści

  Generuj realistyczne efekty zbierania włosów i sierści, aby uzyskiwać bardziej naturalne wyniki.

 • Platforma efektów proceduralnych Bifrost

  Symuluj i renderuj fotorealistyczne ciecze. 

 • Głęboka, adaptacyjna symulacja płynów

  Symuluj precyzyjne szczegóły tylko tam, gdzie są potrzebne, korzystając z nowego, adaptacyjnego solwera do cieczy Bifrost.

 • Adaptacyjny solwer Aero w Bifrost

  Twórz efekty atmosferyczne, takie jak dym i mgła.

 • Moduł Bullet Physics

  Twórz realistyczne symulacje brył sztywnych i elastycznych.

 • Maya nCloth

  Twórz realistyczne materiały odkształcalne.

 • Bifrost Ocean Simulation System

  Twórz realistyczne powierzchnie morskie z falami, zmarszczkami na wodzie i śladami torowymi obiektów.

Renderowanie i cieniowanie 3D

 • Dodatkowe węzły cieniowania pozwalające na dopracowywanie wyglądu

  Łatwiej cieniuj złożone sceny. 

 • Ulepszony proces dopracowywania wyglądu

  Ciesz się swobodą bardziej intuicyjnego i artystycznego rzeźbienia oraz kształtowania modeli.

 • Zarządzanie kolorami

  Wydajna biblioteka umożliwia szybsze i spójniejsze operacje logiczne na geometrii wieloboków.

 • Rzutnie i cieniowanie nowej generacji

  Praca w wydajnym i interaktywnym środowisku zapewniającym większą dokładność pozwala szybciej edytować materiały i obrazy.

 • Integracja modułu Arnold z programem Maya

  Moduł Arnold RenderView umożliwia wyświetlanie w czasie rzeczywistym wprowadzanych zmian sceny, w tym zmian oświetlenia, materiałów i kamery.

 • Ustawienia renderowania

  Szybko renderuj złożone sceny i zarządzaj nimi. Twórz szablony ustawień ujęć, aby łatwo wykorzystywać je ponownie.

Zintegrowane procesy organizacji produkcji

 • Nowość | Elastyczność organizacji produkcji

  Zintegruj oprogramowanie Maya ze złożonymi procesami organizacji produkcji, aby tworzenie i dostosowywanie było łatwiejsze.

 • Tworzenie skryptów i interfejs API

  Twórz własne skrypty programu Maya i buduj wtyczki w języku skryptowym MEL (Maya Embedded Language) lub Python.

 • Narzędzia do zarządzania danymi i scenami

  Zarządzaj dużymi zestawami danych i rozbudowanymi scenami za pomocą specjalistycznych narzędzi i procesów projektowych. 

 • Inteligentne generowanie danych z narzędziami zespołu sceny

  Łatwiej twórz duże, złożone światy i zarządzaj materiałami produkcyjnymi jako odrębnymi elementami.