Najważniejsze funkcje programu Maya

Od fantastycznych stworzeń po wspaniałe krajobrazy i dynamiczne sekwencje walk — nagradzany zestaw narzędzi Maya® stanowi najlepszy wybór do tworzenia realistycznych postaci i otaczających ich światów.

Kreskówkowy Lemur 3D z dużymi oczami trzymający liść

Narzędzie Bifrost w programie Maya

Twórz fizycznie dokładne symulacje
w pojedynczym środowisku programowania wizualnego.

USD w programie Maya

Szybko wczytuj i edytuj duże zestawy danych,
a także pracuj bezpośrednio z danymi za pomocą natywnych narzędzi.

Szybkie odtwarzanie

Przeglądaj animacje szybciej i produkuj mniej playblastów dzięki buforowanemu odtwarzaniu

w Viewport 2.0.

Unreal Live Link dla Maya

Przesyłaj strumieniowo dane animacji
z programu Maya do Unreal w czasie rzeczywistym za pomocą wtyczki Unreal Live Link dla Maya.

Edytor czasowy

Używaj nieniszczącego edytora nieliniowego klipów do ogólnego montażu animacji.

Edytor wykresów

Twórz, wyświetlaj i modyfikuj krzywe animacji za pomocą graficznej reprezentacji animacji sceny.

Modelowanie wieloboków

Twórz modele 3D, używając geometrii opartej na wierzchołkach, krawędziach i powierzchniach.

Modelowanie NURBS

Twórz modele 3D na podstawie geometrycznych obiektów elementarnych i rysowanych krzywych.

Konfiguracja postaci

Twórz zaawansowane szkielety, uchwyty IK
i zniekształcenia postaci, aby zapewnić ich realistyczny wygląd.

Zintegrowany moduł renderujący Arnold

Używaj widoku modułu renderującego Arnold, aby wyświetlać w czasie rzeczywistym wprowadzane zmiany sceny, w tym zmiany oświetlenia, materiałów i kamer.

Więcej funkcji programu Maya

Dynamika i efekty

Środowisko programowania wizualnego Bifrost

Twórz fizycznie dokładne i niezwykle szczegółowe symulacje w pojedynczym środowisku programowania wizualnego. 


Symulacje

Twórz naturalne efekty, takie jak dym, śnieg czy cząstki, korzystając z systemów Aero, MPM i Particles.


Rozrzucanie

Węzły rozrzucania Bifrost umożliwiają proceduralne rozrzucanie obiektów, takich jak drzewa czy kamienie.


Grafy gotowe do użytku

Twórz realistyczne efekty, takie jak wybuchy i burze piaskowe, korzystając ze wstępnie opracowanych grafik.


Interaktywne układanie włosów i sierści

Korzystaj z zaawansowanych, interaktywnych narzędzi do układania realistycznych fryzur i sierści swoich postaci.


Fizyka i efekty

Twórz wysoce realistyczne symulacje brył sztywnych i elastycznych, tkanin oraz cząstek.


Procesy uniwersalnych opisów scen (Universal Scene Description, USD)

Błyskawiczne działanie

Wczytuj i edytuj rozbudowane zestawy danych w ciągu kilku sekund, korzystając z wtyczki USD w programie Maya.


Bezproblemowy import/eksport

Importuj dane USD jako natywne dane programu Maya i eksportuj natywne dane programu Maya jako dane USD.


Szybkie podglądy

Wyświetlaj szybkie podglądy struktur scen USD, korzystając z okna widoku hierarchii.


Natywna obsługa USD

Pracuj bezpośrednio na danych USD w popularnych edytorach programu Maya, takich jak edytor konturów, atrybutów czy Channel Box.


USD w rzutni

Wyświetlaj opisy USD natywnie wraz z danymi programu Maya w rzutni.


Proceduralne USD w Bifrost

Twórz proceduralnie uniwersalne opisy scen (USD) i manipuluj nimi z pomocą programowania wizualnego.


W pełni konfigurowalne open source

Wtyczka Maya USD jest dostępna jako projekt open source, który studia mogą konfigurować według własnych potrzeb.


Animacje 3D

Szybkie odtwarzanie

Przeglądaj animacje szybciej i twórz mniej renderingów Playblast dzięki buforowanemu odtwarzaniu w rzutni Viewport 2.0 (film: 12 s).


UDOSKONALONO

Unreal Live Link dla Maya

Rozszerzenie Unreal Live Link umożliwia przesyłanie strumieniowe danych animacji z programu Maya do Unreal w czasie rzeczywistym. Pracując w wirtualnym środowisku produkcyjnym lub tworząc kolejną grę, możesz teraz opracowywać zasoby postaci w programie Maya i widzieć natychmiastowe efekty w programie Unreal podczas wprowadzania zmian.


Edytor czasowy

Używaj nieniszczącego edytora nieliniowego klipów do ogólnego montażu animacji.


UDOSKONALONO

Edytor wykresów

Twórz, wyświetlaj i modyfikuj krzywe animacji za pomocą graficznej reprezentacji animacji sceny.


UDOSKONALONO

Zestaw narzędzi z niebieskim ołówkiem

Szkicuj pozy zmieniające się w czasie, definiuj łuki ruchu, oznaczaj ujęcia lub dodawaj komentarze i opisy do sceny.


Edytor poświaty

Precyzyjnie wizualizuj ruch i położenie animowanych obiektów w czasie.


Efekty odkształcenia

Ulepsz animacje postaci i obiektów dzięki zaawansowanym efektom odkształcenia.


Wtyczka Native Motion Library

Korzystaj z wysokiej jakości danych technologii przechwytywania ruchu bezpośrednio w programie Maya.


Tworzenie siatek

Konfiguracja postaci

Twórz zaawansowane szkielety, uchwyty kinematyczne i odkształcenia postaci, aby zapewnić im realistyczny wygląd.


UDOSKONALONO

Dodawanie skóry

Płynnie łącz dowolne modelowane powierzchnie ze szkieletem, pokrywając je skórą.


Przenoszenie

Łatwo przenoś animacje między szkieletami o takich samych lub innych strukturach.


Modelowanie 3D

Modelowanie wieloboków

Twórz modele 3D, używając geometrii opartej na wierzchołkach, krawędziach i powierzchniach.


Modelowanie NURBS

Twórz modele 3D na podstawie geometrycznych obiektów elementarnych i rysowanych krzywych.


Edytowanie i zestaw narzędzi UV

Wyświetlaj i edytuj współrzędne tekstur UV dla wieloboków, obiektów NURBS i powierzchni podpodziałów w widoku 2D.


Zestaw narzędzi do rzeźbienia

Zyskaj większą swobodę twórczą, aby bardziej intuicyjnie rzeźbić i kształtować modele.


Obsługa OpenSubdiv

Przyspiesz działanie dzięki interaktywnym procesom projektowym.


Renderowanie i cieniowanie 3D

Zintegrowany moduł renderujący Arnold

Używaj widoku modułu renderującego Arnold, aby wyświetlać w czasie rzeczywistym wprowadzane zmiany sceny, w tym zmiany oświetlenia, materiałów i kamer.


Renderowanie za pomocą procesorów GPU i CPU

Używaj programu Arnold do renderingu produkcyjnego zarówno za pomocą procesora CPU, jak i GPU.


UDOSKONALONO

Standardowy mechanizm cieniowania powierzchni

Modeluj materiały, takie jak lakier samochodowy, szkło matowe czy plastik, oraz wyświetlaj podgląd renderingu w rzutni.


Dopracowywanie wyglądu z narzędziem Hypershade

Buduj cieniowane sieci, tworząc i łącząc węzły renderowania, takie jak tekstury, materiały
i światła.


UDOSKONALONO

Zarządzanie kolorami

Wyświetlaj wierne podglądy ostatecznych kolorów w rzutni i widoku renderowania.


Ruchome grafiki

Efekty proceduralne MASH

Używaj MASH, aby tworzyć uniwersalne animacje projektów ruchu z wykorzystaniem proceduralnych sieci węzłów.


Typ 3D

Twórz marki, latające logo, sekwencje tytułowe i inne projekty, w których niezbędny jest tekst.


Aktywne łącze Adobe

Wyświetlaj sceny jednocześnie w programach Maya i Adobe After Effects.


Zintegrowane procesy organizacji produkcji

Python 3

Twórz skrypty programu Maya i wtyczki w języku Python 3.


Personalizacja

Dostosowuj wygląd i działanie programu Maya do swojego procesu organizacji produkcji.


Narzędzia do montażu scen

Łatwiej twórz duże, złożone światy i zarządzaj zasobami produkcyjnymi jako odrębnymi elementami.