• Polska

    Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Nowy zestaw narzędzi do rzeźbienia

Zyskaj większą swobodę twórczą, aby bardziej intuicyjnie rzeźbić i kształtować modele. Nowy zestaw narzędzi do rzeźbienia stanowi znaczące udoskonalenie w porównaniu z wcześniejszymi wersjami. Nowe narzędzia do rzeźbienia zapewniają większy poziom szczegółowości i wyższą rozdzielczość. Pędzle posiadają funkcje zaniku objętościowego i powierzchniowego, obrazów znaków, UV rzeźbienia oraz obsługi znaków z przesunięciem wektorowym.