• Polska

    Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Modelowanie powierzchni

Twórz matematycznie gładkie powierzchnie przy pomocy relatywnie niewielkiej liczby wierzchołków sterujących za pośrednictwem NURBS lub powierzchni podpodziałów hierarchicznych. Zwiększaj złożoność różnych regionów powierzchni podpodziałów. Dołączaj, odłączaj, dostosowuj, zszywaj, rozszerzaj, zaokrąglaj i przebudowuj powierzchnie NURBS, zachowując wysoki poziom kontroli nad parametryzacją i ciągłością. Przekształcaj obiekty NURBS i powierzchnie podpodziałów do siatek wielokątnych i odwrotnie. Korzystaj z precyzyjnych, opartych na splajnach narzędzi do konstrukcji krzywych i powierzchni.

Elastyczne metody tworzenia gładkich powierzchni