• Polska

    Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Platforma efektów proceduralnych Bifrost

Dynamicznie i fotorealistycznie symuluj i renderuj ciecze. Opracowana w oparciu o technologię Naiad platforma jest w pełni zintegrowana z oprogramowaniem Maya oraz łatwa w obsłudze. Wybierz, czy siatki cieczy mają opierać się na nowym narzędziu do obsługi powierzchni cząstek, czy woksele mają być renderowane osobno. Eksportuj cząsteczki, woksele i siatki do natywnego formatu pliku lub do formatów będących branżowymi standardami.