• Polska

    Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Szybsze, łatwiejsze w użyciu XGen

Nowe ustawienia wstępne umożliwiają szybkie używanie widoku w różnych siatkach poprzez stosowanie w siatkach wstępnie wygenerowanej trawy lub fryzur w celu uzyskania lepszego punktu wyjścia. Biblioteka XGen zawiera teraz ustawienia wstępne, które wcześniej dołączane były do Maya Fur. Można również zbudować bibliotekę opisów z niestandardowymi miniaturami, dzięki czemu nie trzeba tworzyć ich od początku za każdym razem.

Rzeźb prowadnice szybciej i bardziej interaktywnie z nowym pędzlem do rzeźbienia opartego na prowadnicach. Kontrola szerokości splajnów umożliwia tworzenie niestandardowych kształtów siatek elementarnych, takich jak liście, łuski czy pióra. Wielowątkowość przyspiesza tworzenie podglądu i zwiększa interaktywność, skracając czas oczekiwania na generowanie siatek elementarnych na powierzchni. Nowa ramka ograniczająca przyspiesza podgląd w rzutni, redukując liczbę generowanych wieloboków.