Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Maya nHair

Twórz wyjątkowo realistyczne włosy i inne elementy dynamiczne w oparciu o krzywe. Renderuj złożone symulacje z wieloma współdziałającymi obiektami dynamicznymi. Używaj wspólnego systemu pól, sił i wiązań dla wszystkich modułów Nucleus.