Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
  • Polska

    Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Ulepszone procesy projektowe silników gier

Przechodź z Maya do silników gier, np. Unity, Unreal lub Autodesk Stingray, dzięki uproszczonym i usprawnionym procesom projektowym modułu eksportującego gier.

Łączenie Maya i Stingray w czasie rzeczywistym pozwala na dynamiczną aktualizację geometrii, postaci oraz położenia kamery. Zmiany są natychmiast widoczne w obydwu narzędziach, co eliminuję potrzebę ponownego eksportu lub ręcznej wymiany zasobów w scenie.

Zeruj współrzędne po przeniesieniu obiektów lub hierarchii do ich miejsca powstania. Osiągnij jeszcze lepszy poziom szczegółowości (LOD) podczas zmiany długości ogniskowej lub pola widoku dzięki uwzględnieniu nie tylko odległości od kamery, ale również procentowego udziału w wysokości ekranu.

Ulepszone procesy projektowe silników gier