Przegląd

Analiza naprężeń w programie Inventor

Skorzystaj z możliwości usługi Optimization for Inventor. Testuj jakość i wydajność opcji projektowych produktu za pomocą opartej na chmurze usługi analizy naprężeń. Twórz produkty wyższej jakości i lepiej dopasowane projekty niższym kosztem. Ta usługa jest dostępna wraz z subskrypcją Autodesk lub licencją dzierżawy do wybranych produktów firmy Autodesk.

Prezentacja wideo

Testuj różne konfiguracje zespołów mechanicznych. Obejrzyj film (1:59 min)


Funkcje

Praktycznie nieskończone zasoby obliczeniowe

Wykonuj złożone obliczenia i skróć czas potrzebny na uzyskanie rozwiązania.

Uzyskaj dostęp do praktycznie nieograniczonej mocy i prędkości obliczeniowej. Kontynuuj projektowanie podczas przetwarzania wyników, aby skrócić czas poświęcany na iteracje projektu.

Optymalizacja parametryczna oparta na chmurze

Buduj i uruchamiaj iteracje projektu w wydajny sposób na podstawie określonych przedziałów wartości.

Określ zestawy alternatywnych wartości wymiarów i wielu iteracji, które są rozwiązywane równolegle. Automatycznie sortuj wersje, aby wyświetlać kryteria projektu i otrzymywać raporty z wynikami.
Wyświetl obraz

Przeglądarka stanu zadań

Wyświetlaj poszczególne iteracje, jak również bieżący postęp dla każdej z tych wersji.

Użytkownicy mogą zakończyć pracę z programem Inventor, a nawet wyłączyć komputer, podczas gdy przetwarzanie jest kontynuowane w chmurze. Zadania są nadal przetwarzane, a narzędzie rozwiązywania działa niezależnie od stanu komputera lokalnego.
Wyświetl obraz

Eksplorator sortowania konfiguratora

Aktywuj, przeglądaj zmiany i badaj wpływ zmian zarówno na wagę, jak i na współczynnik bezpieczeństwa.

Wyświetl wszystkie zmiany oraz (domyślnie) tylko te konfiguracje, które spełniają początkowe kryteria projektowe współczynnika bezpieczeństwa.
Wyświetl obraz

Narzędzia raportowania

Konfiguruj i generuj automatycznie raporty w dowolnej liczbie formatów plików.

Domyślnie uwzględniane są jedynie prawidłowe projekty, a optymalny projekt zostaje wyróżniony. Raporty te mogą być rozpowszechniane i współdzielone z innymi użytkownikami.
Wyświetl obraz


Pierwsze krokigóra

Ta usługa jest dostępna po zakupie licencji bezterminowej z subskrypcjami Maintenance Subscription lub Desktop Subscription do wybranego oprogramowania Autodesk.

Uzyskaj dostęp do usługi Optimization for Inventor za pomocą jednego z następujących produktów w ramach subskrypcji Maintenance Subscription:

Building Design Suite (Ultimate) (angielski)
Factory Design Suite (Premium, Ultimate) (angielski)
Plant Design Suite (Ultimate) (angielski)
Product Design Suite (Premium, Ultimate) (angielski)

Masz subskrypcję Maintenance Subscription? Nie masz pewności?

Zaloguj się teraz (angielski)
Zweryfikuj subskrypcję Maintenance Subscription

Chcesz dodać subskrypcję Maintenance Subscription do istniejącej licencji bezterminowej?

Znajdź sprzedawcę

Chcesz kupić jeden z tych produktów w ramach subskrypcji Maintenance Subscription?

Kup online  (angielski)
Znajdź sprzedawcę

Chcesz zacząć korzystać z tej usługi?

Rozpocznij teraz (angielski)

Dostęp do usługi Optimization for Inventor jest możliwy w przypadku zakupu subskrypcji Desktop Subscription (opłacanej miesięcznie, kwartalnie lub rocznie) do jednego z następujących produktów:

Building Design Suite (Ultimate) (angielski)
Factory Design Suite (Premium, Ultimate) (angielski)
Plant Design Suite (Ultimate) (angielski)
Product Design Suite (Premium, Ultimate) (angielski)

Masz już subskrypcję Desktop Subscription?

Rozpocznij teraz (angielski)

Chcesz kupić subskrypcję Desktop Subscription?

Kup online  (angielski)
Znajdź sprzedawcę


Jednostki chmurygóra

Użyj jednostek chmury, aby wykonywać niektóre zadania w chmurze. Klienci mogą otrzymać jednostki chmury
podczas zakupu subskrypcji Autodesk Subscription. Jednostki chmury są również dostępne w sprzedaży.
Dowiedz się więcej na temat jednostek chmury (angielski)


Centrum zasobów

Uzyskaj dostęp do wiadomości, filmów, demonstracji, blogów, analiz przypadków, opracowań i innych materiałów dotyczących usług w chmurze.
Odwiedź Centrum zasobów (angielski)