• Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Zmiany dotyczące licencji wieczystych

Data aktualizacji: 1 sierpnia 2016 r.

Wprowadzone zmiany

Rozwinęliśmy działalność z korzyścią dla naszych klientów, którym zapewniamy elastyczność subskrybowania programów dostosowanych do potrzeb, jakie pojawiają się na drodze do nowoczesnej produkcji.

Aby zrealizować ten cel, obecnie oferujemy oprogramowanie tylko w ramach subskrypcji. 1 sierpnia 2016 r. zakończył się proces wprowadzania zmian obejmujący m.in. zakończenie sprzedaży licencji wieczystych na większość naszych produktów.

Trzy najczęściej zadawane pytania

Czy nadal mogę używać posiadanych licencji wieczystych?

TAK

Czy nadal mogę korzystać z planu obsługi do posiadanej licencji wieczystej i odnawiać go?

TAK

Licencje wieczyste nie są już dostępne w sprzedaży, jak więc kupować produkty?

Będzie można je subskrybować.

Szczegółowe informacje zamieszczono w sekcji „Pytania i odpowiedzi” w dalszej części tego dokumentu.

1. Informacje ogólne

1.1. Co się zmieniło?

Autodesk nie sprzedaje już licencji wieczystych na większość swoich produktów. Nowe licencje można obecnie zakupić tylko w subskrypcji. Oprócz tego w związku z zakończeniem sprzedaży nowych licencji wieczystych nie można już przejść na inny produkt („crossgrade”), którego dotyczą zmiany.

Autodesk wprowadza nową, intuicyjną terminologię, dzięki której nasze oferty subskrypcyjne będą bardziej przejrzyste i prostsze. Zasadniczo rezygnujemy z traktowania nazw subskrypcji jako marek, aby ułatwić klientom wybór i kupowanie rozwiązań najlepiej dopasowanych do ich potrzeb biznesowych.

Oferty subskrypcyjne

W poniższych tabelach przedstawiamy obecną terminologię subskrypcji:

Dawniej:

Teraz:

Desktop Subscription lub Cloud Service Subscription

subskrypcja z dostępem dla jednego użytkownika

„subskrypcja sieciowa”

subskrypcja z dostępem dla wielu użytkowników

Oferta dostępna do licencji wieczystej

Dawniej:

Teraz:

Maintenance Subscription

plan obsługi

1.2. Których produktów dotyczą zmiany?

Autodesk nie sprzedaje już nowych licencji wieczystych na większość produktów w żadnym z krajów. Wyświetl listę produktów, których dotyczą zmiany

1.3. Czy jest to zmiana globalna?

Tak

1.4. Dlaczego Autodesk nie sprzedaje już licencji wieczystych?

W Autodesk wprowadzono tę zmianę, aby przejść na model subskrypcyjny, który zapewnia klientom niższą cenę początkową, większy wybór narzędzi i możliwość wnoszenia opłat wtedy, gdy rzeczywiście korzystają z produktów. Stopniowo wycofując się ze sprzedaży praw wieczystych do konkretnej wersji oprogramowania, Autodesk planuje dalsze doskonalenie i rozwijanie oferowanych produktów i usług. Będą one bardziej zintegrowane z usługami w chmurze, dostępne z poziomu różnych urządzeń w dowolnym czasie* oraz łatwiejsze do wdrożenia i zarządzania. Dodatkową korzyścią będzie ograniczenie problemów ze zgodnością plików.

1.5. Czy zmiana dotyczy już posiadanego oprogramowania zakupionego z licencją wieczystą?

Nie, posiadane licencje wieczyste zachowują ważność. Klienci zachowają licencje wieczyste na oprogramowanie, z którego nadal mogą korzystać zgodnie z umową licencyjną. Jeśli produkt jest objęty planem obsługi, klienci zachowają też korzyści wynikające z takiego planu.

1.6. Co oznacza dla mnie ta zmiana, jeśli mam plan obsługi?

Jeśli obecnie posiadasz plan obsługi, zachowasz możliwość odnawiania swoich planów obsługi dla produktów, których dotyczą zmiany, a ponadto będziesz otrzymywać wynikające z nich korzyści tak długo, jak zechcesz. Zakończenie sprzedaży licencji wieczystych wpływa jedynie na możliwość zakupu nowych licencji tego typu.

1.7. W jaki sposób Autodesk ułatwia przejście na nowy model?

Autodesk stara się ułatwić klientom płynne przejście na rozwiązania oparte na subskrypcji m.in. w następujący sposób:

 • Informuje o zmianach z jak największym wyprzedzeniem, aby można było ocenić dostępne opcje i zaplanować dalsze działania.
 • Klienci mogą odnawiać plany obsługi tak długo, jak zechcą, otrzymując wynikające z nich korzyści.
 • Autodesk Account będzie pojedynczym miejscem, w którym będzie można zarządzać wszystkimi produktami, subskrypcjami i usługami.
 • Zapewnia możliwość ustalenia ceny subskrypcji na wybranym poziomie dzięki możliwości zakupu rozwiązań wieloletnich.
1.8. Czy wprowadzono jakiekolwiek zmiany do usług w chmurze?

Zmiany nie dotyczą osobno zamawianych usług w chmurze, np. BIM 360, PLM 360 i Fusion 360. Usługi w chmurze dostępne w ramach korzyści z zakupu planu obsługi lub subskrypcji nadal będą oferowane na tych samych zasadach.

1.9. Czy będzie można zakupić aktywację sieciową do obecnie posiadanej licencji wieczystej, skoro Autodesk nie oferuje już licencji wieczystych?

Nie, pojedynczej licencji wieczystej, której sprzedaż została zakończona, nie można zmienić na udostępnianą licencję sieciową. Jeśli potrzebne są nowe lub dodatkowe udostępniane licencje sieciowe, można kupić subskrypcję z dostępem dla wielu użytkowników. Można to zrobić w odniesieniu do poszczególnych produktów lub kolekcji.

2. Subskrybowanie produktów i usług Autodesk

2.1. Co zyskuję, subskrybując produkty i usługi Autodesk?

Dzięki subskrypcji użytkownik ma prawo korzystać z oprogramowania Autodesk przez określony czas z możliwością odnowienia subskrypcji. Subskrypcja zapewnia dostęp do pełnej wersji oprogramowania Autodesk (takiej samej, jak na licencji wieczystej), ale na elastycznych licencjach czasowych. Dzięki temu zarządzanie budżetem jest łatwiejsze. Dowiedz się więcej: www.autodesk.pl/subscription

2.2. Czy w ramach mojej subskrypcji dane i aplikacje są przechowywane w chmurze?

Objęte subskrypcją aplikacje oraz powiązane z subskrypcją dane użytkowników nadal są zapisywane na komputerze lokalnym. Usługi w chmurze są uruchamiane z chmury. W ich przypadku to klient decyduje, gdzie mają być przechowywane dane (w chmurze lub na komputerze lokalnym).

2.3. Jakie najważniejsze opcje i korzyści zapewnia subskrypcja?

Subskrybowanie pozwala uzyskać większą elastyczność dzięki możliwości zainstalowania i używania oprogramowania na wielu urządzeniach*. Ponadto subskrybenci otrzymają następujące korzyści:

 • dostęp do najnowszego oprogramowania i udoskonaleń,
 • prawa do korzystania z wcześniejszych wersji,
 • uprawnienia do użytkowania na całym świecie podczas podróży,
 • pomoc techniczną,
 • te same usługi w chmurze co dostępne z licencjami wieczystymi z planem obsługi.
2.4. Jakie opcje licencjonowania są obecnie dla mnie dostępne?

Autodesk oferuje wymienione poniżej opcje — wybierz te, które najlepiej spełniają Twoje potrzeby.

Dostęp dla jednego użytkownika
Licencje, które są przypisane
do jednego użytkownika i nie mogą być udostępniane innym

Dostęp dla wielu użytkowników
Licencje, które mogą być udostępniane
na serwerze sieciowym**

Zalecane dla:

Pojedynczych użytkowników

Zespołów

Licencja udostępniana

Nie

Tak

2.5. Czy istnieją różnice pomiędzy dostępem dla jednego użytkownika i dla wielu użytkowników?

Dostępy dla jednego użytkownika i dla wielu użytkowników są podobne, z wyjątkiem następujących aspektów:

Dostęp dla jednego użytkownika

Dostęp dla wielu użytkowników

Licencja może być udostępniana

Nie

Tak**

Dostępne do następujących produktów

Pakiety Autodesk Design i Creation Suite
Indywidualne produkty Autodesk
Usługi w chmurze

Indywidualne produkty Autodesk

Wymaga połączenia z Internetem co najmniej raz na 30 dni w celu weryfikacji licencji

Tak

Nie

Dostępne terminy ważności subskrypcji

Miesięczna
Kwartalna
Roczna
Wieloletnia (2 lub 3 lata)

Roczna
Wieloletnia (2 lub 3 lata)

Dostępne w Autodesk Store (angielski)

Tak

Nie;
Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Autodesk lub bezpośrednio z Autodesk

2.6. Czy Autodesk będzie umożliwiać korzystanie z poprzednich wersji subskrybowanych produktów?

Posiadacze aktywnych subskrypcji mogą uzyskać dostęp do licencji na wcześniejsze wersje odpowiedniego oprogramowania Autodesk. Dodatkowe informacje znajdują się w artykule Autodesk Subscription Previous Version Rights Eligibility w witrynie Autodesk Knowledge Network.

2.7. Czy subskrypcje będą dostępne dla instytucji edukacyjnych lub klientów z administracji publicznej?

Aby uzyskać szczegółowe informacje o dostępności, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Autodesk lub przedstawicielem handlowym Autodesk.

3. Plany obsługi

3.1. Czym jest plan obsługi?

Aktywny plan obsługi zapewnia posiadaczom licencji wieczystych takie korzyści, jak dostęp do najnowszych wersji oprogramowania i udoskonaleń produktów, pomocy technicznej, a w niektórych przypadkach również wybranych usług w chmurze. Umowa planu obsługi musi zostać zastosowana do osobno zakupionej licencji wieczystej.

3.2. Jakie zmiany dotyczą mojego obecnego planu obsługi?

Jeśli masz obecnie plan obsługi, możesz z niego korzystać, dopóki będziesz go odnawiać. W przypadku produktów wymienionych w odpowiedzi na pytanie 1.2 powyżej należy pamiętać o terminowym odnawianiu planu obsługi w celu zachowania korzyści.

3.3. Co się stanie, jeśli plan obsługi wygaśnie?

Jeśli plan obsługi produktu na licencji wieczystej nie zostanie odnowiony na czas, warunkiem uzyskania dostępu do najnowszych właściwości i zalet stanie się wykupienie subskrypcji takiego produktu.

3.4. Jak długo można korzystać z posiadanego planu obsługi?

Mimo że Autodesk nie sprzedaje już nowych licencji wieczystych, nie oznacza to wycofania planów obsługi. Jeśli obecnie posiadasz plan obsługi, możesz odnawiać go tak długo, jak zechcesz.

3.5. Czy posiadany plan obsługi można rozszerzyć na dodatkowe licencje wieczyste?

Nie, nie ma możliwości dodania kolejnych licencji wieczystych do posiadanego planu obsługi.

3.6. Co się stanie, jeśli zrezygnuję z planu obsługi?

Jeśli plan obsługi wygaśnie, z licencji wieczystych można dalej korzystać. Po wygaśnięciu planu traci się jednak dodatkowe korzyści, takie jak aktualizacje, pomoc techniczna do produktu, elastyczne prawa licencyjne czy dostęp do wybranych usług w chmurze. Jeśli plan obsługi nie zostanie odnowiony, będzie można uzyskać dostęp do najnowszych opcji i funkcji, subskrybując produkt.

4. Umowy Enterprise Business Agreement

4.1. W jaki sposób ta zmiana wpłynie na klientów z umowami Enterprise Business Agreement?

Klienci, którzy podpisali z Autodesk umowy Enterprise Business Agreement dotyczące ofert Enterprise Flex, Multi-Flex lub Token Flex, nie odczują żadnych bezpośrednich zmian. Postanowienia umów i korzyści z nich wynikające zostaną zachowane.

4.2. Co się stanie z klientami, którzy zawarli umowy Enterprise Business Agreement przyznające wieczyste uprawnienia do oprogramowania, gdy umowy te wygasną?

Klienci, którzy podpisali umowy Enterprise Business Agreement przyznające wieczyste prawa do oprogramowania, mogą z nich skorzystać pod koniec umowy, aby otrzymać licencje wieczyste, lub też odnowić licencje wieczyste w ramach planu obsługi.

4.3. Czy klienci z umowami Enterprise Business Agreement mogą dodawać do nich nowe licencje wieczyste?

W przypadku klientów posiadających aktywną umowę Enterprise Business Agreement zawartą przed 31 lipca 2016 r. warunki dostępu do dodatkowych licencji wieczystych są określone w warunkach umowy.

4.4. Czy modele licencjonowania dla przedsiębiorstw (czyli Autodesk Multi-Flex i Autodesk Enterprise Token Flex) nadal będą dostępne?

Tak, modele licencjonowania Autodesk Multi-Flex i Autodesk Enterprise Token Flex są nadal dostępne również dla klientów rozważających zawarcie nowej umowy Enterprise Business Agreement.

4.5. Gdzie klienci korporacyjni mogą uzyskać dodatkowe informacje?

Aby uzyskać więcej informacji, klienci z umowami Enterprise Business Agreement powinni skontaktować się bezpośrednio z opiekunem klienta Autodesk.

5. Pytania ogólne

5.1. W jaki sposób zmiana wpłynie na klientów bez połączenia internetowego?

W przypadku klientów bez połączenia internetowego zalecamy zakup subskrypcji z dostępem dla wielu użytkowników, która umożliwia korzystanie z oprogramowania bez łączności z Internetem.

5.2. Jak zmiany wpływają na klientów z instytucji edukacyjnych?

Zmiana nie wpływa na klientów z instytucji edukacyjnych. Zakwalifikowane instytucje akademickie, uczniowie, studenci i nauczyciele w dalszym ciągu będą mieć bezpłatny dostęp do licencji edukacyjnych. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie https://www.autodesk.com/education/free-software/all (angielski)

 

*Podlega ograniczeniu do określonej liczby odrębnych, równocześnie pracujących użytkowników.

**Podlega ograniczeniu do maksymalnej dozwolonej liczby.