Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
 • Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkcje

Oprogramowanie do pomiarów 3D z użyciem wielu urządzeń

Mierz skomplikowane kształty 3D, lepiej kontrolując jakość. Oprogramowanie PowerInspect® 2018 obsługuje współrzędnościowe maszyny pomiarowe (CMM) ze sterowaniem CNC, przenośne urządzenia kontrolne i inne rodzaje sprzętu inspekcyjnego.

Łączność ze sprzętem

 • Obsługa wielu urządzeń

  STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE

  Używaj sprzętu pomiarowego wielu różnych producentów, w tym współrzędnościowych maszyn pomiarowych CNC i innych urządzeń. (Film: 2:26 min). 

 • Zautomatyzowane kontrole

  ULTIMATE

  Program PowerInspect Ultimate obsługuje zautomatyzowane urządzenia kontrolne, w tym współrzędnościowe maszyny pomiarowe CNC/DCC i sondy narzędzi skrawających. (Film: 2:47 min).

 • Kontrola ręczna

  STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE

  Pojedynczy interfejs umożliwia pracę ze wszystkimi używanymi przenośnymi urządzeniami kontrolnymi, w tym ręcznymi współrzędnościowymi maszynami pomiarowymi i innymi. (Film: 2:42 min). 

 • Kontrola bezkontaktowa

  PREMIUM, ULTIMATE

  Program PowerInspect umożliwia pracę z wieloma skanerami laserowymi naraz, w tym z typowymi kombinacjami ramion i laserów pomiarowych. (Film: 2:03 min).

Programowanie inspekcji

 • Wstążka

  STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE

  Ulepszony, wygodniejszy w obsłudze interfejs użytkownika pozwala zwiększać wydajność pracy i optymalizować procesy produkcji.
  (Film: 1:57 min).  

 • Kontrola złożonych kształtów

  STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE

  Stosuj najlepsze strategie kontroli złożonych kształtów i automatycznie zestawiaj wyniki w formie raportów.
  (Film: 2:30 min).

 • Programowanie graficzne

  PREMIUM, ULTIMATE

  Poznaj szybkie i łatwe metody programowania sekwencji pomiarowych. Ogranicz przygotowania do mierzenia części.
  (Film: 1:57 min). 

 • Automatyczne sprawdzanie kolizji maszyn

  ULTIMATE

  Minimalizuj ryzyko wystąpienia kolizji podczas zautomatyzowanych kontroli. Symuluj czynności pomiarowe w trybie offline.
  (Film: 2:07 min). 

 • Strategie osadzone

  ULTIMATE

  Zwiększaj elastyczność i wydajność sondowania poprzez użycie strategii skanowania i aktywowania dotykiem.

 • Programowanie na podstawie chmury punktów

  PREMIUM, ULTIMATE

  Kontroluj delikatne lub elastyczne komponenty poprzez sprawdzanie zgodności z danymi CAD. Mierzone elementy można automatycznie wyodrębniać z chmur punktów. 

 • Kontrola bez danych CAD

  STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE

  Wykonuj pomiary bez danych CAD. Wyniki można eksportować do pliku CAD w formacie IGES i innych.  

 • Kreator odbić lustrzanych

  STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE

  Program PowerInspect pozwala szybko utworzyć odbicie lustrzane całej sekwencji kontrolnej, z możliwością tworzenia odbić całych modeli CAD. 

Integracja produkcji

 • Integracja produkcji

  STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE

  Optymalizuj produkcję z wykorzystaniem adaptacyjnego tworzenia osprzętu, weryfikacji na maszynie, kontroli elektrod i modelowania w glinie.
  (Film: 2:35 min).

 • Nowość

  Wspólne widoki (tylko w subskrypcji)

  STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE

  Udostępniaj dane inżynieryjne najważniejszym współpracownikom. Miej do nich stały dostęp z poziomu urządzeń łączących się z Internetem.
  (Film: 2:29 min). 

 • Nowość

  Sondowanie elips

  STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE

  Używaj zautomatyzowanych strategii sondowania elementów eliptycznych. Zwiększaj powtarzalność pomiarów i skracaj czas programowania. (Film: 1:13 min). 

 • Nowość

  Elementy 2D na podstawie chmur punktów

  STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE

  Automatycznie dopasowuj elementy 2D na podstawie danych chmur punktów, aby zwiększać wiarygodność wyników pomiarów. (Film: 1:41 min).

 • NOWOŚĆ | Wymiana danych (tylko w subskrypcji)

  STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE

  Zyskaj dostęp w czasie rzeczywistym o najnowszych translatorów plików CAD w chmurze Autodesk.  

 • Weryfikacja na maszynie (OMV)

  ULTIMATE

  Kontroluj części, gdy znajdują się one jeszcze na obrabiarce. Minimalizuj liczbę ruchomych części między obrabiarką a maszyną pomiarową. 

 • Kontrola elektrod

  ULTIMATE

  Zintegruj kontrole z procesami projektowania i wytwarzania. Skróć czas przygotowań i obniżaj koszty produkcji elektrod.

 • Projektowanie pojazdów

  PREMIUM, ULTIMATE

  Sprawnie przechodź od projektu pojazdu w oprogramowaniu Alias do modelowania w glinie kontrolowanego z użyciem współrzędnościowych maszyn pomiarowych. 

Powtarzalność i dokładność pomiarów

 • Wspomaganie pomiarów

  STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE

  Korzystaj ze wskazówek dźwiękowych i wizualnych, aby wykonywać kontrole w sposób dokładny i powtarzalny.

 • Punkty kontrolne z modeli CAD

  PREMIUM, ULTIMATE

  Twórz punkty kontrolne na częściach na podstawie punktów kontrolnych importowanych z danych CAD. 

 • Obsługa stelaży i baz danych próbek

  ULTIMATE

  Zautomatyzuj procedury kontroli wymagające wymiany sondy dzięki obsłudze stelaży CNC MCR20 i FCR25. 

 • Menedżer plików CAD

  PREMIUM, ULTIMATE

  Używaj tylko powierzchni istotnych dla celów pomiaru. Łatwo wykluczaj z projekcji całe poziomy CAD.