Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
 • Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Oprogramowanie do pomiarów 3D przy użyciu różnorodnego sprzętu

Oprogramowanie PowerInspect® ułatwia kontrolowanie złożonych powierzchni swobodnych za pomocą wszystkich posiadanych urządzeń kontrolnych. Używaj najlepszych narzędzi do konkretnego zadania i obsługuj je wszystkie z poziomu jednego interfejsu.

Funkcje programu PowerInspect

 • Obsługa wielu urządzeń

  Używaj różnego rodzaju urządzeń pomiarowych wielu producentów sprzętu kontrolnego. (Film: 2:26 min).

 • Kontrola złożonych kształtów

  Używaj najlepszych strategii kontroli złożonych kształtów i automatycznie zestawiaj wyniki w formie raportów. (Film: 2:30 min).

 • Integracja produkcji

  Włącz kontrolę i weryfikację do istniejących procesów obróbki CNC.
  (Film: 2:35 min).

 • Adaptacyjne tworzenie osprzętu

  Minimalizuj czasochłonne przygotowania, które negatywnie wpływają na wydajność obrabiarek i moc produkcyjną całego zakładu. (Film: 3:04 min).

Nowości

 • Wstążka

  Ulepszony, wygodniejszy w obsłudze interfejs użytkownika pozwala zwiększać wydajność pracy i optymalizować procesy produkcji.  

 • Automatyczne sprawdzanie kolizji maszyn

  Minimalizuj ryzyko wystąpienia kolizji podczas zautomatyzowanych kontroli. Symuluj czynności pomiarowe w trybie offline, aby mieć pewność, że ich wykonanie będzie bezpieczne. 

 • Unikanie kolizji

  Funkcje zautomatyzowanego unikania kolizji zostały udoskonalone. Programowanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) jest teraz szybsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze niż kiedykolwiek.

 • Strategie wyrównywania z najlepszym dopasowaniem

  Zwiększaj dokładność pomiarów dzięki strategiom wyrównywania z najlepszym dopasowaniem. Program PowerInspect pozwala optymalnie wykorzystywać dostępne tolerancje przy maksymalnej oszczędności skrawanego materiału. 

Przykładowe wdrożenia

Optymalizacja procesów obróbki w firmie ITM (Industrial Task Management).

Optymalizacja procesów obróbki w firmie ITM

Austriacka firma ITM świadczy usługi kontroli. Narzędzia dostępne w programie PowerInspect pomagają integrować procesy kontroli i produkcji. Dzięki temu firma ITM może optymalizować procesy obróbki i pomagać swoim klientom w wytwarzaniu komponentów wyższej jakości. 

Firma bielomatik Leuze standaryzuje metody kontroli jakości przy użyciu wielu urządzeń.

Jedno standardowe rozwiązanie dla zakładów na całym świecie

Firma bielomatik Leuze zajmuje się produkcją maszyn do systemów spawania plastików i smarowania. Obecnie firma używa oprogramowania PowerInspect do obsługi wszystkich przenośnych i sterowanych cyfrowo współrzędnościowych maszyn pomiarowych w swoich zakładach w Niemczech, Rumunii i Stanach Zjednoczonych. 

Obróbka bezobsługowa

Firma Concours Mold zautomatyzowała procesy kontroli części, wykonując je bezpośrednio na narzędziach obrabiarek CNC z wykorzystaniem dostępnych w oprogramowaniu PowerInspect funkcji weryfikacji na maszynie (OMV). Pozwala to wykonywać obróbkę bezobsługową w krótszym czasie, z większą dokładnością i przy mniejszej ilości poprawek.