Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Nowości w PowerMill 2020

Program PowerMill® 2020 umożliwia znacznie szybsze obliczanie ścieżek narzędzi, wielowątkowe obliczanie dobiegów i wybiegów oraz wykańczanie narożników ze skrawaniem w górę. Dostępna jest też nowa opcja zaokrąglania modeli.

 • UDOSKONALENIE

  Usprawnienia przyspieszające pracę programu

  Przyspiesz programowanie dzięki wydajniejszym funkcjom obliczania, symulowania i sprawdzania ścieżek narzędzi. (Film: 2:05 min)

 • UDOSKONALENIE

  Szybsze obliczanie dobiegów i wybiegów

  Obliczanie dobiegów i wybiegów jest teraz wykonywane wielowątkowo, co pozwala dodatkowo przyspieszyć przetwarzanie. (Film: 1:28 min)

 • UDOSKONALENIE

  Wykańczanie narożników ze skrawaniem w górę

  Przy obróbce ostrych narożników można teraz stosować skrawanie w górę, co pozwala zwiększyć stabilność cięcia i poprawić jakość wykończenia powierzchni. (Film: 1:17 min).

 • UDOSKONALENIE

  Zaokrąglanie modeli

  Przy obliczaniu niektórych typów wykończeniowych ścieżek narzędzi możliwe jest automatyczne dodawanie zaokrągleń do narożników wewnętrznych. (Film: 1:56 min)

PowerMill 2019

 • Produkcja addytywna

  ULTIMATE (tylko w subskrypcji)

  Specjalistyczne narzędzia do programowania, kontrolowania i symulowania wydajnych procesów produkcji addytywnej. (Film: 2:40 min)

 • Usuwanie surowca metodą Vortex

  Wydajniejsze ścieżki narzędzi do obróbki zgrubnej dzięki technice adaptacyjnego usuwania materiału. (Film: 1:06 min)

 • Sondowanie powierzchni

  ULTIMATE (specjalne korzyści dla subskrybentów)

  Twórz ścieżki sondowania, aby mierzyć części za pomocą sond montowanych na wrzecionie. Subskrybenci mogą udostępniać raporty 3D z inspekcji na platformie Autodesk Drive. (Film: 2:07 min).

 • Automatyczne przechylanie narzędzi

  PREMIUM, ULTIMATE

  Nowa funkcja automatycznego przechylania narzędzi ułatwia unikanie kolizji i zbyt bliskiego prowadzenia narzędzi na maszynach 5-osiowych. (Film: 58 s).

 • Interaktywne unikanie kolizji

  Używaj nowych narzędzi interaktywnych do identyfikowania ruchów na ścieżkach narzędzi, które mogą powodować kolizje lub sytuacje bliskie kolizji, oraz do usuwania tych problemów. (Film: 1:54 min)

 • Udoskonalenia obróbki 2D

  Twórz otwarte kieszenie przy użyciu nowego typu elementu bocznego. Używaj wybranych powierzchni do szybszego budowania elementów. (Film: 1:04 min)

 • Postprocesory w chmurze

  (tylko w subskrypcji)

  Używaj bezpiecznej platformy chmurowej do przechowywania i organizowania plików opcji postprocesora obróbki. (Film: 1:57 min).

 • Nastawienia obróbki

  Łatwiejsze programowanie części wymagających wielu nastawień lub przesunięć uchwytu dzięki synchronizacji ścieżek narzędzi i programów sterowania numerycznego. (Film: 1:35 min)

 • Szybkość i wygoda pracy

  Przyspieszenie wielu często używanych poleceń pozwoliło skrócić czas programowania.

 • Ulepszone unikanie kolizji

  Sprawniej identyfikuj i eliminuj kolizje dzięki płynniejszym i bardziej stabilnym ruchom maszyn.

 • Generowanie łuków 3+2

  Podczas postprocessingu ścieżek narzędzi do obróbki 3+2 generowane są teraz prawdziwe łuki, włącznie z wektorami orientacji.

 • Automatyczne wektory orientacji

  Usprawnij synchronizację między symulacjami ścieżek narzędzi a faktycznie generowanymi programami sterowania numerycznego.

 • Ulepszone nastawienia

  Korzystaj z nowych narzędzi do zarządzania płaszczyznami roboczymi, surowcem i zaciskami podczas pracy z nastawieniami skrawania.

 • Toczenie według wzorca

  Twórz ścieżki narzędzi toczenia na podstawie geometrii zdefiniowanych przez użytkownika, aby mieć większą kontrolę nad pracą frezarko-tokarek.

 • Cieniowanie grubości ViewMill

  Szybko wizualizuj i identyfikuj nieskrojone części materiału dzięki symulacjom ViewMill z oznaczaniem różnymi kolorami.

 • Udoskonalone modele surowca

  Dokładniej identyfikuj nieusunięty surowiec przy programowaniu elementów podciętych lub wystających.

 • Udoskonalony interfejs użytkownika

  Korzystaj z ulepszonych etykietek narzędzi, nowych skrótów klawiaturowych, udoskonalonej przeglądarki i szybciej ładujących się menu.

 • Autodesk Drive

  Bezpieczne przechowywanie, wyświetlanie i udostępnianie danych projektowych 2D i 3D (tylko w subskrypcji).

PowerMill 2018

 • Widoki udostępnione

  (tylko w subskrypcji)

  Udostępniaj dane inżynieryjne kluczowym uczestnikom projektu z dowolnego miejsca i w każdej chwili na urządzeniach łączących się z platformą chmurową.
  Dowiedz się więcej

 • Interfejs wstążki

  Wygodniejsza obsługa. Bardziej użyteczny widok 3D i szybki dostęp do często używanych poleceń.

 • Dynamiczne sterowanie maszyną w określonym regionie

  Premium, Ultimate

  Używaj maszyny wirtualnej, aby dynamicznie aktualizować regiony ścieżki narzędzi w celu stosowania alternatywnych ruchów osi narzędzi.

 • Symulacje materiału

  Lepsza jakość obrazu w widoku obrotowym ViewMill oraz wykrywanie kolizji z materiałem.

 • Strategie 2D

  Nowe strategie wykańczania umożliwiają cięcie ścian bocznych i podstaw elementów 2D oraz wykonywanie wypukłych żeberek.

 • Odsunięcie 3D z linią środkową

  Opcjonalne przebiegi po linii środkowej umożliwiają pełniejsze usuwanie materiału pozostawianego podczas wykańczania z odsunięciem 3D.

 • Edytowalne tempo przesuwu na powierzchniach

  Zmieniaj tempo przesuwu narzędzia tnącego dla wybranych grup powierzchni, aby uzyskać lepszą kontrolę nad wykańczaniem i większą precyzję.

 • Sprawdzanie kolizji podczas toczenia

  Sprawdzaj ścieżki narzędzi tokarskich w celu wykrywania kolizji lub niebezpiecznych zbliżeń do elementu obrabianego, imaka, uchwytu narzędzia lub materiału.

 • Modele toczonych materiałów

  Stosuj ścieżki narzędzi tokarskich do trójwymiarowego modelu materiału, aby tworzyć wydajniejsze ścieżki frezowania i zwiększać efektywność pracy.

 • Sterowanie osią narzędzi do tarczy łopatkowych

  Ultimate

  Połącz tryb osi narzędzi do tarczy łopatkowych z innymi typami ścieżek narzędzi, aby zwiększyć możliwości programowania przy obróbce części cylindrycznych.

PowerMill 2017

 • Programowanie 2,5D

  Udoskonalone narzędzia programowania 2D umożliwiają interaktywny wybór elementów w modelu 3D. Twórz bezpieczniejsze i bardziej niezawodne ścieżki narzędzi 2D.

 • Komputerowe wspomaganie produkcji na tokarkach

  Obliczanie profili wirowania i ich konwersja na elementy i ścieżki narzędzi toczenia do tokarko-frezarek 5-osiowych.

 • Frezowanie żeberek

  PREMIUM, ULTIMATE
  Frezowanie głębokich lub wąskich rowków przy mniejszym zużyciu narzędzi. Utrzymywanie stałych sił tnących, większa żywotność narzędzi i minimalizacja uszkodzeń.

 • Logiczne prowadzenie i łączenie

  Kontrolowanie połączeń odcinków bez cięcia na podstawie reguł definiowanych przez użytkownika. Łączenie ograniczeń pozwala uzyskać lepszą kontrolę i minimalizować cięcie powietrza.

 • Sterowanie symulacjami ścieżek narzędzi

  Większa kontrola nad symulacjami obróbki. Wizualizuj poszczególne odcinki ścieżki narzędzi, elementy prowadzące, połączenia i zmiany narzędzi.

 • Ograniczenia osi narzędzia

  Twórz ścieżki narzędzi, które będą automatycznie utrzymywane w granicach osi wirowania narzędzia wirtualnej obrabiarki CNC.

 • Wykańczanie z odsunięciem 3D

  Steruj kolejnością ścieżek narzędzi z odsunięciem 3D, aby obrabiać części od zewnątrz lub od wewnątrz.

 • Dokładniejsze modele materiału

  Większa dokładność modeli 3D materiału przy obróbce elementów z podcięciami lub nawisami.

 • Kreator tekstu

  Zintegrowane narzędzie do tworzenia tekstu ułatwia określanie geometrii przy grawerowaniu części. Kontroluj krój czcionki oraz rozmiar, kształt i pozycję napisów.