• Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Nowości w programie PowerMill 2019

Program PowerMill® 2019 udostępnia nowe funkcje do produkcji addytywnej. Korzystaj z ulepszonych funkcji wydajnej obróbki zgrubnej, 5-osiowego unikania kolizji, współpracy i wprowadzania nastawień obrabiarek CNC.

 • Produkcja addytywna

  (tylko w subskrypcji)

  ULTIMATE

  Specjalistyczne narzędzia do programowania, kontrolowania i symulowania wydajnych procesów produkcji addytywnej. (Film: 2:41 min)

 • Usuwanie surowca metodą Vortex

  Wydajniejsze ścieżki narzędzi do obróbki zgrubnej dzięki technice adaptacyjnego usuwania materiału. (Film: 1:06 min)

 • Automatyczne przechylanie narzędzi

  PREMIUM, ULTIMATE

  Nowa funkcja automatycznego przechylania narzędzi ułatwia unikanie kolizji i zbyt bliskiego prowadzenia narzędzi na maszynach 5-osiowych. (Film: 58 s).

 • Autodesk Drive

  (tylko w subskrypcji)

  Bezpieczne przechowywanie, wyświetlanie i udostępnianie danych projektowych 2D i 3D.

 • Cieniowanie grubości ViewMill

  Nowy tryb cieniowania pomaga identyfikować i wizualizować nieusunięty surowiec w symulacjach ViewMill.
  (Film: 1:16 min)

 • Nastawienia obróbki

  Łatwiejsze programowanie części wymagających wielu nastawień lub przesunięć uchwytu dzięki synchronizacji ścieżek narzędzi i programów sterowania numerycznego. (Film: 1:35 min)

 • Udoskonalenia obróbki 2D

  Twórz otwarte kieszenie przy użyciu nowego typu elementu bocznego. Używaj wybranych powierzchni do szybszego budowania elementów. (Film: 1:04 min)

 • Udoskonalone modele surowca

  Dokładniej identyfikuj nieusunięty surowiec przy programowaniu elementów podciętych lub wystających. (Film: 45 s)

 • Udoskonalenia interfejsu użytkownika

  Korzystaj z rozszerzonych etykiet narzędzi drugiego poziomu, skrótów klawiaturowych i ulepszonej przeglądarki.

 • Pomoc online

  Korzystaj z najnowszych podręczników wprowadzających i zasobów pomocy w sieci Autodesk Knowledge Network.

PowerMill 2018

 • Widoki współdzielone

  (tylko w subskrypcji)

  Udostępniaj dane inżynieryjne kluczowym uczestnikom projektu z dowolnego miejsca i w każdej chwili na urządzeniach łączących się z platformą chmurową. (Film: 2:32 min)

 • Interfejs wstążki

  Wygodniejsza obsługa. Bardziej użyteczny widok 3D i szybki dostęp do często używanych poleceń. (Film: 1:44 min)

 • Dynamiczne sterowanie maszyną w określonym regionie

  Premium, Ultimate

  Używaj maszyny wirtualnej, aby dynamicznie aktualizować regiony ścieżki narzędzi w celu stosowania alternatywnych ruchów osi narzędzi. (Film: 1:27 min)

 • Symulacje materiału

  Lepsza jakość obrazu w widoku obrotowym ViewMill oraz wykrywanie kolizji z materiałem. (Film: 1:17 min)

 • Strategie 2D

  Nowe strategie wykańczania umożliwiają cięcie ścian bocznych i podstaw elementów 2D oraz wykonywanie wypukłych żeberek.

 • Odsunięcie 3D z linią środkową

  Opcjonalne przebiegi po linii środkowej umożliwiają pełniejsze usuwanie materiału pozostawianego podczas wykańczania z odsunięciem 3D.

 • Edytowalne tempo przesuwu na powierzchniach

  Zmieniaj tempo przesuwu narzędzia tnącego dla wybranych grup powierzchni, aby uzyskać lepszą kontrolę nad wykańczaniem i większą precyzję.

 • Sprawdzanie kolizji podczas toczenia

  Sprawdzaj ścieżki narzędzi tokarskich w celu wykrywania kolizji lub niebezpiecznych zbliżeń do elementu obrabianego, imaka, uchwytu narzędzia lub materiału.

 • Modele toczonych materiałów

  Stosuj ścieżki narzędzi tokarskich do trójwymiarowego modelu materiału, aby tworzyć wydajniejsze ścieżki frezowania i zwiększać efektywność pracy.

 • Sterowanie osią narzędzi do tarczy łopatkowych

  Ultimate

  Połącz tryb osi narzędzi do tarczy łopatkowych z innymi typami ścieżek narzędzi, aby zwiększyć możliwości programowania przy obróbce części cylindrycznych.

PowerMill 2017

 • Programowanie 2,5D

  Udoskonalone narzędzia programowania 2D umożliwiają interaktywny wybór elementów w modelu 3D. Twórz bezpieczniejsze i bardziej niezawodne ścieżki narzędzi 2D.

 • Komputerowe wspomaganie produkcji na tokarkach

  Obliczanie profili wirowania i ich konwersja na elementy i ścieżki narzędzi toczenia do tokarko-frezarek 5-osiowych.

 • Frezowanie żeberek

  ULTIMATE
  Frezowanie głębokich lub wąskich rowków przy mniejszym zużyciu narzędzi. Utrzymywanie stałych sił tnących, większa żywotność narzędzi i minimalizacja uszkodzeń.

 • Logiczne prowadzenie i łączenie

  Kontrolowanie połączeń odcinków bez cięcia na podstawie reguł definiowanych przez użytkownika. Łączenie ograniczeń pozwala uzyskać lepszą kontrolę i minimalizować cięcie powietrza.

 • Sterowanie symulacjami ścieżek narzędzi

  Większa kontrola nad symulacjami obróbki. Wizualizuj poszczególne odcinki ścieżki narzędzi, elementy prowadzące, połączenia i zmiany narzędzi.

 • Ograniczenia osi narzędzia

  Twórz ścieżki narzędzi, które będą automatycznie utrzymywane w granicach osi wirowania narzędzia wirtualnej obrabiarki CNC.

 • Wykańczanie z odsunięciem 3D

  Steruj kolejnością ścieżek narzędzi z odsunięciem 3D, aby obrabiać części od zewnątrz lub od wewnątrz.

 • Dokładniejsze modele materiału

  Większa dokładność modeli 3D materiału przy obróbce elementów z podcięciami lub nawisami.

 • Kreator tekstu

  Zintegrowane narzędzie do tworzenia tekstu ułatwia określanie geometrii przy grawerowaniu części. Kontroluj krój czcionki oraz rozmiar, kształt i pozycję napisów.